#Của Tôi Ngôn Tình Trọn Bộ Trà Đá
Cấm Tình Điềm Mật: Đế Thiếu Hào Môn Trêu Tận Cửa

Cấm Tình Điềm Mật: Đế Thiếu Hào Môn Trêu Tận Cửa

Tên khác: Không có
Tác giả: Đang cập nhật
Nhóm dịch: Đang cập nhật
Tình trạng: Đang tiến hành
Nguồn: NTruyen.info
Ngày thêm: 15/09/2019

Lý Tiểu Nhu bắt gặp bạn trai cũ ngoại tình với em kế, lúc đến quán bar uống rượu giải sầu thì bị người ta hạ mị dược, cũng may gặp được bạn học thời cao trung du học về nước Tống Thừa Bang mới tránh được bất hạnh. Thân là người thừa kế của nhà giàu số một Tống Thừa Bang từ lúc đi học đã luôn muốn về nước tìm và chăm lo Lý Tiểu Nhu một đời, sau khi gặp được Lý Tiểu Nhu đã viết nên một đoạn theo đuổi vừa ngọt vừa ngược, và giúp đỡ Tiểu Nhu đánh bại mẹ và em kế trong cuộc chiến thương nghiệp của gia tộc Lý thị…

Vui lòng xem một số thông tin cơ bản trước khi đặt câu hỏi cho nhóm.

Danh sách tập truyện

ChươngNgày đăng
Cấm Tình Điềm Mật: Đế Thiếu Hào Môn Trêu Tận Cửa – Chap 37.231/01/2020
Cấm Tình Điềm Mật: Đế Thiếu Hào Môn Trêu Tận Cửa – Chap 37.129/01/2020
Cấm Tình Điềm Mật: Đế Thiếu Hào Môn Trêu Tận Cửa – Chap 36.228/01/2020
Cấm Tình Điềm Mật: Đế Thiếu Hào Môn Trêu Tận Cửa – Chap 36.125/01/2020
Cấm Tình Điềm Mật: Đế Thiếu Hào Môn Trêu Tận Cửa – Chap 35.222/01/2020
Cấm Tình Điềm Mật: Đế Thiếu Hào Môn Trêu Tận Cửa – Chap 35.115/01/2020
Cấm Tình Điềm Mật: Đế Thiếu Hào Môn Trêu Tận Cửa – Chap 3413/01/2020
Cấm Tình Điềm Mật: Đế Thiếu Hào Môn Trêu Tận Cửa – Chap 3323/12/2019
Cấm Tình Điềm Mật: Đế Thiếu Hào Môn Trêu Tận Cửa – Chap 3220/12/2019
Cấm Tình Điềm Mật: Đế Thiếu Hào Môn Trêu Tận Cửa – Chap 3116/12/2019
Cấm Tình Điềm Mật: Đế Thiếu Hào Môn Trêu Tận Cửa – Chap 3015/12/2019
Cấm Tình Điềm Mật: Đế Thiếu Hào Môn Trêu Tận Cửa – Chap 2912/12/2019
Cấm Tình Điềm Mật: Đế Thiếu Hào Môn Trêu Tận Cửa – Chap 2805/12/2019
Cấm Tình Điềm Mật: Đế Thiếu Hào Môn Trêu Tận Cửa – Chap 2704/12/2019
Cấm Tình Điềm Mật: Đế Thiếu Hào Môn Trêu Tận Cửa – Chap 2627/11/2019
Cấm Tình Điềm Mật: Đế Thiếu Hào Môn Trêu Tận Cửa – Chap 2526/11/2019
Cấm Tình Điềm Mật: Đế Thiếu Hào Môn Trêu Tận Cửa – Chap 2319/11/2019
Cấm Tình Điềm Mật: Đế Thiếu Hào Môn Trêu Tận Cửa – Chap 2218/11/2019
Cấm Tình Điềm Mật: Đế Thiếu Hào Môn Trêu Tận Cửa – Chap 2115/11/2019
Cấm Tình Điềm Mật: Đế Thiếu Hào Môn Trêu Tận Cửa – Chap 2011/11/2019
Cấm Tình Điềm Mật: Đế Thiếu Hào Môn Trêu Tận Cửa – Chap 1910/11/2019
Cấm Tình Điềm Mật: Đế Thiếu Hào Môn Trêu Tận Cửa – Chap 1806/11/2019
Cấm Tình Điềm Mật: Đế Thiếu Hào Môn Trêu Tận Cửa – Chap 1704/11/2019
Cấm Tình Điềm Mật: Đế Thiếu Hào Môn Trêu Tận Cửa – Chap 1601/11/2019
Cấm Tình Điềm Mật: Đế Thiếu Hào Môn Trêu Tận Cửa – Chap 1530/10/2019
Cấm Tình Điềm Mật: Đế Thiếu Hào Môn Trêu Tận Cửa – Chap 1429/10/2019
Cấm Tình Điềm Mật: Đế Thiếu Hào Môn Trêu Tận Cửa – Chap 1325/10/2019
Cấm Tình Điềm Mật: Đế Thiếu Hào Môn Trêu Tận Cửa – Chap 1222/10/2019
Cấm Tình Điềm Mật: Đế Thiếu Hào Môn Trêu Tận Cửa – Chap 1113/10/2019
Cấm Tình Điềm Mật: Đế Thiếu Hào Môn Trêu Tận Cửa – Chap 1009/10/2019
Cấm Tình Điềm Mật: Đế Thiếu Hào Môn Trêu Tận Cửa – Chap 904/10/2019
Cấm Tình Điềm Mật: Đế Thiếu Hào Môn Trêu Tận Cửa – Chap 830/09/2019
Cấm Tình Điềm Mật: Đế Thiếu Hào Môn Trêu Tận Cửa – Chap 726/09/2019
Cấm Tình Điềm Mật: Đế Thiếu Hào Môn Trêu Tận Cửa – Chap 623/09/2019
Cấm Tình Điềm Mật: Đế Thiếu Hào Môn Trêu Tận Cửa – Chap 522/09/2019
Cấm Tình Điềm Mật: Đế Thiếu Hào Môn Trêu Tận Cửa – Chap 522/09/2019
Cấm Tình Điềm Mật: Đế Thiếu Hào Môn Trêu Tận Cửa – Chap 420/09/2019
Cấm Tình Điềm Mật: Đế Thiếu Hào Môn Trêu Tận Cửa – Chap 318/09/2019
Cấm Tình Điềm Mật: Đế Thiếu Hào Môn Trêu Tận Cửa – Chap 217/09/2019
Cấm Tình Điềm Mật: Đế Thiếu Hào Môn Trêu Tận Cửa – Chap 115/09/2019

Bình luận