#Nam Thần Ngôn Tình Trọn Bộ Trà Đá
Cách Vách Có Một Đào Yêu

Cách Vách Có Một Đào Yêu

Tên khác: Không có
Tác giả: Đang cập nhật
Nhóm dịch: Thất Tinh Thẩm Thước
Tình trạng: Đang tiến hành
Nguồn: fb.com/thattinhthamthuoc
Ngày thêm: 17/09/2018

Tại thế giới tiên ma cùng tồn tại, Đào Sơn Đại vương – tiểu Đào Hoa trong lúc đánh nhau không cẩn thận bị ngã xuống núi, biến về nguyên hình là một nhánh đào, lại còn bị một tên tăng nhân tuấn tú tên là Trường Lưu nhặt về ở trong miếu hết lòng chăm sóc. Dần dần đào yêu nảy sinh tình cảm với Trường Lưu.

Người – yêu khác biệt, hơn nữa Trường Lưu thân là tăng nhân, làm sao có thể đoái hoài trần tục? Nhưng Trường Lưu dường như đối với Đào Hoa có phần giấu diếm về thân phận thật, còn từng có một đoạn quá khứ không muốn người khác biết…

Vui lòng xem một số thông tin cơ bản trước khi đặt câu hỏi cho nhóm.

Bình luận