#Bạn Trai Ngôn Tình Trọn Bộ Trà Đá
Ca Ca Gần Đây Có Chút Gay

Ca Ca Gần Đây Có Chút Gay

Tên khác: Không có
Tác giả: Đang cập nhật
Nhóm dịch: A3
Tình trạng: Đang tiến hành
Nguồn: www.a3manga.com
Ngày thêm: 20/03/2017

“Vừa tỏ tỉnh lại bị té lầu! Có cần xui như vậy không!”

Tần Mạt 17 tuổi vì bất cẩn mà té lầu, xuyên đến cơ thể của anh trai đối tượng yêu thầm Ngư Thanh Lãng. Sống trong cơ thể của anh trai đáng ghét, đối diện với học trưởng dịu dàng, Tần Mạt từ đó phá hoại đào hoa của em trai, thay anh trai sống, đồng thời chăm sóc hai tiểu ma vương của Ngư gia.

Vui lòng xem một số thông tin cơ bản trước khi đặt câu hỏi cho nhóm.

Danh sách tập truyện

ChươngNgày đăng
Ca Ca Gần Đây Có Chút Gay – Chap 9806/01/2019
Ca Ca Gần Đây Có Chút Gay – Chap 9705/01/2019
Ca Ca Gần Đây Có Chút Gay – Chap 9627/12/2018
Ca Ca Gần Đây Có Chút Gay – Chap 9526/12/2018
Ca Ca Gần Đây Có Chút Gay – Chap 9425/12/2018
Ca Ca Gần Đây Có Chút Gay – Chap 9323/12/2018
Ca Ca Gần Đây Có Chút Gay – Chap 9222/12/2018
Ca Ca Gần Đây Có Chút Gay – Chap 9121/12/2018
Ca Ca Gần Đây Có Chút Gay – Chap 9020/12/2018
Ca Ca Gần Đây Có Chút Gay – Chap 8919/12/2018
Ca Ca Gần Đây Có Chút Gay – Chap 8818/12/2018
Ca Ca Gần Đây Có Chút Gay – Chap 8717/12/2018
Ca Ca Gần Đây Có Chút Gay – Chap 8616/12/2018
Ca Ca Gần Đây Có Chút Gay – Chap 8514/12/2018
Ca Ca Gần Đây Có Chút Gay – Chap 8413/12/2018
Ca Ca Gần Đây Có Chút Gay – Chap 8312/12/2018
Ca Ca Gần Đây Có Chút Gay – Chap 8211/12/2018
Ca Ca Gần Đây Có Chút Gay – Chap 8110/12/2018
Ca Ca Gần Đây Có Chút Gay – Chap 8009/12/2018
Ca Ca Gần Đây Có Chút Gay – Chap 7908/12/2018
Ca Ca Gần Đây Có Chút Gay – Chap 7807/12/2018
Ca Ca Gần Đây Có Chút Gay – Chap 7705/12/2018
Ca Ca Gần Đây Có Chút Gay – Chap 7604/12/2018
Ca Ca Gần Đây Có Chút Gay – Chap 74-7503/12/2018
Ca Ca Gần Đây Có Chút Gay – Chap 7302/12/2018
Ca Ca Gần Đây Có Chút Gay – Chap 7201/12/2018
Ca Ca Gần Đây Có Chút Gay – Chap 7130/11/2018
Ca Ca Gần Đây Có Chút Gay – Chap 7029/11/2018
Ca Ca Gần Đây Có Chút Gay – Chap 6928/11/2018
Ca Ca Gần Đây Có Chút Gay – Chap 6827/11/2018
Ca Ca Gần Đây Có Chút Gay – Chap 6726/11/2018
Ca Ca Gần Đây Có Chút Gay – Chap 6625/11/2018
Ca Ca Gần Đây Có Chút Gay – Chap 6524/11/2018
Ca Ca Gần Đây Có Chút Gay – Chap 6409/10/2018
Ca Ca Gần Đây Có Chút Gay – Chap 6313/09/2018
Ca Ca Gần Đây Có Chút Gay – Chap 6209/09/2018
Ca Ca Gần Đây Có Chút Gay – Chap 6117/08/2018
Ca Ca Gần Đây Có Chút Gay – Chap 6015/08/2018
Ca Ca Gần Đây Có Chút Gay – Chap 5911/08/2018
Ca Ca Gần Đây Có Chút Gay – Chap 5808/08/2018
Ca Ca Gần Đây Có Chút Gay – Chap 56-5707/08/2018
Ca Ca Gần Đây Có Chút Gay – Chap 5523/07/2018
Ca Ca Gần Đây Có Chút Gay – Chap 5418/07/2018
Ca Ca Gần Đây Có Chút Gay – Chap 5316/07/2018
Ca Ca Gần Đây Có Chút Gay – Chap 5213/07/2018
Ca Ca Gần Đây Có Chút Gay – Chap 5110/07/2018
Ca Ca Gần Đây Có Chút Gay – Chap 5009/07/2018
Ca Ca Gần Đây Có Chút Gay – Chap 4907/07/2018
Ca Ca Gần Đây Có Chút Gay – Chap 4806/07/2018
Ca Ca Gần Đây Có Chút Gay – Chap 4705/07/2018
Ca Ca Gần Đây Có Chút Gay – Chap 4630/06/2018
Ca Ca Gần Đây Có Chút Gay – Chap 4528/06/2018
Ca Ca Gần Đây Có Chút Gay – Chap 4427/06/2018
Ca Ca Gần Đây Có Chút Gay – Chap 4323/06/2018
Ca Ca Gần Đây Có Chút Gay – Chap 4222/06/2018
Ca Ca Gần Đây Có Chút Gay – Chap 4121/06/2018
Ca Ca Gần Đây Có Chút Gay – Chap 4019/06/2018
Ca Ca Gần Đây Có Chút Gay – Chap 3918/06/2018
Ca Ca Gần Đây Có Chút Gay – Chap 3814/06/2018
Ca Ca Gần Đây Có Chút Gay – Chap 3713/06/2018
Ca Ca Gần Đây Có Chút Gay – Chap 3608/06/2018
Ca Ca Gần Đây Có Chút Gay – Chap 3503/06/2018
Ca Ca Gần Đây Có Chút Gay – Chap 3402/06/2018
Ca Ca Gần Đây Có Chút Gay – Chap 3301/06/2018
Ca Ca Gần Đây Có Chút Gay – Chap 3228/05/2018
Ca Ca Gần Đây Có Chút Gay – Chap 3126/05/2018
Ca Ca Gần Đây Có Chút Gay – Chap 3025/05/2018
Ca Ca Gần Đây Có Chút Gay – Chap 2924/05/2018
Ca Ca Gần Đây Có Chút Gay – Chap 2823/05/2018
Ca Ca Gần Đây Có Chút Gay – Chap 2720/05/2018
Ca Ca Gần Đây Có Chút Gay – Chap 2619/05/2018
Ca Ca Gần Đây Có Chút Gay – Chap 2518/05/2018
Ca Ca Gần Đây Có Chút Gay – Chap 2413/05/2018
Ca Ca Gần Đây Có Chút Gay – Chap 2312/05/2018
Ca Ca Gần Đây Có Chút Gay – Chap 2211/05/2018
Ca Ca Gần Đây Có Chút Gay – Chap 2110/05/2018
Ca Ca Gần Đây Có Chút Gay – Chap 2009/05/2018
Ca Ca Gần Đây Có Chút Gay – Chap 1908/05/2018
Ca Ca Gần Đây Có Chút Gay – Chap 1807/05/2018
Ca Ca Gần Đây Có Chút Gay – Chap 1706/05/2018
Ca Ca Gần Đây Có Chút Gay – Chap 1605/05/2018
Ca Ca Gần Đây Có Chút Gay – Chap 1504/05/2018
Ca Ca Gần Đây Có Chút Gay – Chap 1403/05/2018
Ca Ca Gần Đây Có Chút Gay – Chap 1321/08/2017
Ca Ca Gần Đây Có Chút Gay – Chap 1218/08/2017
Ca Ca Gần Đây Có Chút Gay – Chap 1117/08/2017
Ca Ca Gần Đây Có Chút Gay – Chap 1027/04/2017
Ca Ca Gần Đây Có Chút Gay – Chap 907/04/2017
Ca Ca Gần Đây Có Chút Gay – Chap 806/04/2017
Ca Ca Gần Đây Có Chút Gay – Chap 702/04/2017
Ca Ca Gần Đây Có Chút Gay – Chap 631/03/2017
Ca Ca Gần Đây Có Chút Gay – Chap 526/03/2017
Ca Ca Gần Đây Có Chút Gay – Chap 423/03/2017
Ca Ca Gần Đây Có Chút Gay – Chap 322/03/2017
Ca Ca Gần Đây Có Chút Gay – Chap 221/03/2017
Ca Ca Gần Đây Có Chút Gay – Chap 120/03/2017

Bình luận