Builder

Builder

Tên khác: Người Kiến Tạo
Tác giả: Moon Sky, Lee Dong - Joon
Nhóm dịch: Deathplace
Tình trạng: Đang tiến hành
Nguồn: dpmanga.net
Ngày thêm: 01/07/2015

 
 

Câu chuyện về một nhóm học sinh cùng phát triển thế giới trong giấc mơ của mình…

Tải về truyện do A3 Manga thực hiện tại đây.
Vui lòng xem một số thông tin cơ bản trước khi đặt câu hỏi cho nhóm.

Bình luận