Break Shot

Break Shot

Tên khác: Hoàng Phi Hồng - Cao Thủ Bida
Tác giả: Maekawa Takeshi
Nhóm dịch: Đang cập nhật
Tình trạng: Trọn bộ
Nguồn: truyenmoi.com
Ngày thêm: 14/04/2014

 
 

Một cậu bé tên là Phi Hồng (tên thật là Oda Shinsuke) rất say mê với bi-a. Vấn đề phát sinh khi một học sinh mới được bổ nhiệm làm hội trưởng học sinh Hayagawa, đột nhiên quyết định cắt giảm kinh phí cho câu lạc bộ bi-a của cậu. Không hài lòng với điều đó, Phi Hồng muốn thuyết phục Hayagawa rằng câu lạc bộ bi-a của mình là xứng đáng để được nhận tiền hỗ trợ tiếp tục hoạt động. Cậu bé quyết định tham gia vào 2 giải vô địch quốc gia bi-a. Liệu Phi Hồng có thể bảo vệ câu lạc bộ của mình?

Tải về truyện do A3 Manga thực hiện tại đây.
Vui lòng xem một số thông tin cơ bản trước khi đặt câu hỏi cho nhóm.

Danh sách tập truyện

ChapterNgày đăng
Break Shot – Chap 13818/04/2014
Break Shot – Chap 13718/04/2014
Break Shot – Chap 13618/04/2014
Break Shot – Chap 13518/04/2014
Break Shot – Chap 13418/04/2014
Break Shot – Chap 13318/04/2014
Break Shot – Chap 13218/04/2014
Break Shot – Chap 13118/04/2014
Break Shot – Chap 13018/04/2014
Break Shot – Chap 12918/04/2014
Break Shot – Chap 12818/04/2014
Break Shot – Chap 12718/04/2014
Break Shot – Chap 12618/04/2014
Break Shot – Chap 12518/04/2014
Break Shot – Chap 12418/04/2014
Break Shot – Chap 12318/04/2014
Break Shot – Chap 12218/04/2014
Break Shot – Chap 12118/04/2014
Break Shot – Chap 12018/04/2014
Break Shot – Chap 11918/04/2014
Break Shot – Chap 11818/04/2014
Break Shot – Chap 11718/04/2014
Break Shot – Chap 11618/04/2014
Break Shot – Chap 11518/04/2014
Break Shot – Chap 11418/04/2014
Break Shot – Chap 11318/04/2014
Break Shot – Chap 11218/04/2014
Break Shot – Chap 11118/04/2014
Break Shot – Chap 11018/04/2014
Break Shot – Chap 10918/04/2014
Break Shot – Chap 10818/04/2014
Break Shot – Chap 10718/04/2014
Break Shot – Chap 10618/04/2014
Break Shot – Chap 10518/04/2014
Break Shot – Chap 10418/04/2014
Break Shot – Chap 10318/04/2014
Break Shot – Chap 10218/04/2014
Break Shot – Chap 10118/04/2014
Break Shot – Chap 10018/04/2014
Break Shot – Chap 9918/04/2014
Break Shot – Chap 9818/04/2014
Break Shot – Chap 9718/04/2014
Break Shot – Chap 9618/04/2014
Break Shot – Chap 9518/04/2014
Break Shot – Chap 9418/04/2014
Break Shot – Chap 9318/04/2014
Break Shot – Chap 9218/04/2014
Break Shot – Chap 9118/04/2014
Break Shot – Chap 9018/04/2014
Break Shot – Chap 8918/04/2014
Break Shot – Chap 8818/04/2014
Break Shot – Chap 8718/04/2014
Break Shot – Chap 8618/04/2014
Break Shot – Chap 8518/04/2014
Break Shot – Chap 8418/04/2014
Break Shot – Chap 8318/04/2014
Break Shot – Chap 8218/04/2014
Break Shot – Chap 8118/04/2014
Break Shot – Chap 8018/04/2014
Break Shot – Chap 7918/04/2014
Break Shot – Chap 7818/04/2014
Break Shot – Chap 7718/04/2014
Break Shot – Chap 7618/04/2014
Break Shot – Chap 7518/04/2014
Break Shot – Chap 7418/04/2014
Break Shot – Chap 7318/04/2014
Break Shot – Chap 7218/04/2014
Break Shot – Chap 7118/04/2014
Break Shot – Chap 7018/04/2014
Break Shot – Chap 6918/04/2014
Break Shot – Chap 6818/04/2014
Break Shot – Chap 6718/04/2014
Break Shot – Chap 6618/04/2014
Break Shot – Chap 6518/04/2014
Break Shot – Chap 6418/04/2014
Break Shot – Chap 6318/04/2014
Break Shot – Chap 6218/04/2014
Break Shot – Chap 6118/04/2014
Break Shot – Chap 6017/04/2014
Break Shot – Chap 5917/04/2014
Break Shot – Chap 5817/04/2014
Break Shot – Chap 5717/04/2014
Break Shot – Chap 5617/04/2014
Break Shot – Chap 5517/04/2014
Break Shot – Chap 5417/04/2014
Break Shot – Chap 5317/04/2014
Break Shot – Chap 5217/04/2014
Break Shot – Chap 5117/04/2014
Break Shot – Chap 5017/04/2014
Break Shot – Chap 4917/04/2014
Break Shot – Chap 4817/04/2014
Break Shot – Chap 4717/04/2014
Break Shot – Chap 4617/04/2014
Break Shot – Chap 4517/04/2014
Break Shot – Chap 4417/04/2014
Break Shot – Chap 4317/04/2014
Break Shot – Chap 4217/04/2014
Break Shot – Chap 4117/04/2014
Break Shot – Chap 4017/04/2014
Break Shot – Chap 3917/04/2014
Break Shot – Chap 3817/04/2014
Break Shot – Chap 3717/04/2014
Break Shot – Chap 3617/04/2014
Break Shot – Chap 3517/04/2014
Break Shot – Chap 3417/04/2014
Break Shot – Chap 3317/04/2014
Break Shot – Chap 3217/04/2014
Break Shot – Chap 3117/04/2014
Break Shot – Chap 3017/04/2014
Break Shot – Chap 2917/04/2014
Break Shot – Chap 2817/04/2014
Break Shot – Chap 2717/04/2014
Break Shot – Chap 2617/04/2014
Break Shot – Chap 2517/04/2014
Break Shot – Chap 2417/04/2014
Break Shot – Chap 2317/04/2014
Break Shot – Chap 2217/04/2014
Break Shot – Chap 2117/04/2014
Break Shot – Chap 2017/04/2014
Break Shot – Chap 1917/04/2014
Break Shot – Chap 1817/04/2014
Break Shot – Chap 1717/04/2014
Break Shot – Chap 1617/04/2014
Break Shot – Chap 1517/04/2014
Break Shot – Chap 1417/04/2014
Break Shot – Chap 1317/04/2014
Break Shot – Chap 1217/04/2014
Break Shot – Chap 1117/04/2014
Break Shot – Chap 1017/04/2014
Break Shot – Chap 917/04/2014
Break Shot – Chap 817/04/2014
Break Shot – Chap 717/04/2014
Break Shot – Chap 617/04/2014
Break Shot – Chap 517/04/2014
Break Shot – Chap 417/04/2014
Break Shot – Chap 317/04/2014
Break Shot – Chap 217/04/2014
Break Shot – Chap 117/04/2014

Bình luận