#Của Tôi Ngôn Tình Trọn Bộ Trà Đá
VIC Mobile Top
Boss Ca Ca! Nhĩ Khiếm Tấu

Boss Ca Ca! Nhĩ Khiếm Tấu

Tên khác: Không có
Tác giả: Phi Tiểu Đóa
Nhóm dịch: Đang cập nhật
Tình trạng: Đang tiến hành
Nguồn: Tuyệt Ái Lạc Thành
Ngày thêm: 20/02/2017

Nàng thay bạn giả làm tiểu tam đi PK, xui xẻo thay lại làm hư xe của hắn, bị hắn hiểu lầm là tiểu tam còn ép nàng trở thành vị hôn thê của hắn… Nói chung là hài, cho đến chap ngang raw ad vẫn chỉ thấy là hài mà thôi

Vui lòng xem một số thông tin cơ bản trước khi đặt câu hỏi cho nhóm.

Danh sách tập truyện

ChươngNgày đăng
Boss Ca Ca! Nhĩ Khiếm Tấu – Chap 5710/11/2018
Boss Ca Ca! Nhĩ Khiếm Tấu – Chap 5616/08/2018
Boss Ca Ca! Nhĩ Khiếm Tấu – Chap 5516/08/2018
Boss Ca Ca! Nhĩ Khiếm Tấu – Chap 5424/07/2018
Boss Ca Ca! Nhĩ Khiếm Tấu – Chap 5324/07/2018
Boss Ca Ca! Nhĩ Khiếm Tấu – Chap 5224/07/2018
Boss Ca Ca! Nhĩ Khiếm Tấu – Chap 5113/07/2018
Boss Ca Ca! Nhĩ Khiếm Tấu – Chap 5013/07/2018
Boss Ca Ca! Nhĩ Khiếm Tấu – Chap 4913/07/2018
Boss Ca Ca! Nhĩ Khiếm Tấu – Chap 4813/07/2018
Boss Ca Ca! Nhĩ Khiếm Tấu – Chap 4713/07/2018
Boss Ca Ca! Nhĩ Khiếm Tấu – Chap 4613/07/2018
Boss Ca Ca! Nhĩ Khiếm Tấu – Chap 4509/07/2018
Boss Ca Ca! Nhĩ Khiếm Tấu – Chap 4409/07/2018
Boss Ca Ca! Nhĩ Khiếm Tấu – Chap 4309/07/2018
Boss Ca Ca! Nhĩ Khiếm Tấu – Chap 4228/06/2018
Boss Ca Ca! Nhĩ Khiếm Tấu – Chap 4124/03/2018
Boss Ca Ca! Nhĩ Khiếm Tấu – Chap 4001/01/2018
Boss Ca Ca! Nhĩ Khiếm Tấu – Chap 3901/01/2018
Boss Ca Ca! Nhĩ Khiếm Tấu – Chap 3801/01/2018
Boss Ca Ca! Nhĩ Khiếm Tấu – Chap 3724/09/2017
Boss Ca Ca! Nhĩ Khiếm Tấu – Chap 3618/08/2017
Boss Ca Ca! Nhĩ Khiếm Tấu – Chap 3521/07/2017
Boss Ca Ca! Nhĩ Khiếm Tấu – Chap 3403/07/2017
Boss Ca Ca! Nhĩ Khiếm Tấu – Chap 3325/06/2017
Boss Ca Ca! Nhĩ Khiếm Tấu – Chap 3212/06/2017
Boss Ca Ca! Nhĩ Khiếm Tấu – Chap 3104/06/2017
Boss Ca Ca! Nhĩ Khiếm Tấu – Chap 3020/05/2017
Boss Ca Ca! Nhĩ Khiếm Tấu – Chap 2914/05/2017
Boss Ca Ca! Nhĩ Khiếm Tấu – Chap 2811/05/2017
Boss Ca Ca! Nhĩ Khiếm Tấu – Chap 2710/05/2017
Boss Ca Ca! Nhĩ Khiếm Tấu – Chap 2603/05/2017
Boss Ca Ca! Nhĩ Khiếm Tấu – Chap 2527/04/2017
Boss Ca Ca! Nhĩ Khiếm Tấu – Chap 2422/04/2017
Boss Ca Ca! Nhĩ Khiếm Tấu – Chap 2311/04/2017
Boss Ca Ca! Nhĩ Khiếm Tấu – Chap 2209/04/2017
Boss Ca Ca! Nhĩ Khiếm Tấu – Chap 2109/04/2017
Boss Ca Ca! Nhĩ Khiếm Tấu – Chap 2004/04/2017
Boss Ca Ca! Nhĩ Khiếm Tấu – Chap 1903/04/2017
Boss Ca Ca! Nhĩ Khiếm Tấu – Chap 1831/03/2017
Boss Ca Ca! Nhĩ Khiếm Tấu – Chap 1728/03/2017
Boss Ca Ca! Nhĩ Khiếm Tấu – Chap 1620/03/2017
Boss Ca Ca! Nhĩ Khiếm Tấu – Chap 1518/03/2017
Boss Ca Ca! Nhĩ Khiếm Tấu – Chap 1417/03/2017
Boss Ca Ca! Nhĩ Khiếm Tấu – Chap 1315/03/2017
Boss Ca Ca! Nhĩ Khiếm Tấu – Chap 1214/03/2017
Boss Ca Ca! Nhĩ Khiếm Tấu – Chap 1113/03/2017
Boss Ca Ca! Nhĩ Khiếm Tấu – Chap 1011/03/2017
Boss Ca Ca! Nhĩ Khiếm Tấu – Chap 910/03/2017
Boss Ca Ca! Nhĩ Khiếm Tấu – Chap 809/03/2017
Boss Ca Ca! Nhĩ Khiếm Tấu – Chap 708/03/2017
Boss Ca Ca! Nhĩ Khiếm Tấu – Chap 602/03/2017
Boss Ca Ca! Nhĩ Khiếm Tấu – Chap 525/02/2017
Boss Ca Ca! Nhĩ Khiếm Tấu – Chap 422/02/2017
Boss Ca Ca! Nhĩ Khiếm Tấu – Chap 321/02/2017
Boss Ca Ca! Nhĩ Khiếm Tấu – Chap 220/02/2017
Boss Ca Ca! Nhĩ Khiếm Tấu – Chap 120/02/2017

Bình luận