Bonnou Puzzle

Bonnou Puzzle

Tên khác: Crush on you!
Tác giả: KAWAKAMI Chihiro
Nhóm dịch: Đang cập nhật
Tình trạng: Đang tiến hành
Nguồn: Kagamine Fansub
Ngày thêm: 03/07/2015

 
 

Trông cậu ấy có vẻ như một tên du côn, nhưng đối với nữ chính, cậu ấy là một ẩn số cần phải giải mã…

Tải về truyện do A3 Manga thực hiện tại đây.
Vui lòng xem một số thông tin cơ bản trước khi đặt câu hỏi cho nhóm.

Danh sách tập truyện

ChapterNgày đăng
Bonnou Puzzle – Chap 226/01/2016
Bonnou Puzzle – Chap 103/07/2015

Bình luận