#Bá Đạo Ngôn Tình Trọn Bộ Trà Đá
Mobile Top
Bổn Cung Muốn Làm Hoàng Đế

Bổn Cung Muốn Làm Hoàng Đế

Tên khác: Bản Cung Muốn Làm Hoàng Đế
Tác giả: Siêu Mạn Tế Khuẩn
Nhóm dịch: Đang cập nhật
Tình trạng: Đang tiến hành
Nguồn: Sweet Comic
Ngày thêm: 12/03/2020

Ảnh hậu Diệp Chân bất ngờ xuyên không tại lễ trao giải thưởng, vốn nghĩ đây là giới hạn của sự đen đủi, ai ngờ còn tráo đổi cơ thể với hoàng đế! Giang sơn ngàn dặm ở phía trước, hậu cung ba ngàn phi tần đều trở thành của cô, ngay cả hoàng đế cũng trở thành “kiều thê” của cô. Rất tốt, để ta trị quốc, cung đấu ngài đi!… Đợi đã, đống tấu chương sao cao như vậy? Nhưng cái này phải xem hết sao?!

Vui lòng xem một số thông tin cơ bản trước khi đặt câu hỏi cho nhóm.

Danh sách tập truyện

ChươngNgày đăng
Bổn Cung Muốn Làm Hoàng Đế – Chap 3208/08/2020
Bổn Cung Muốn Làm Hoàng Đế – Chap 3108/08/2020
Bổn Cung Muốn Làm Hoàng Đế – Chap 3008/08/2020
Bổn Cung Muốn Làm Hoàng Đế – Chap 2908/08/2020
Bổn Cung Muốn Làm Hoàng Đế – Chap 2808/08/2020
Bổn Cung Muốn Làm Hoàng Đế – Chap 2725/07/2020
Bổn Cung Muốn Làm Hoàng Đế – Chap 2608/07/2020
Bổn Cung Muốn Làm Hoàng Đế – Chap 2508/07/2020
Bổn Cung Muốn Làm Hoàng Đế – Chap 2426/05/2020
Bổn Cung Muốn Làm Hoàng Đế – Chap 2326/05/2020
Bổn Cung Muốn Làm Hoàng Đế – Chap 2226/05/2020
Bổn Cung Muốn Làm Hoàng Đế – Chap 2125/05/2020
Bổn Cung Muốn Làm Hoàng Đế – Chap 2025/05/2020
Bổn Cung Muốn Làm Hoàng Đế – Chap 1925/05/2020
Bổn Cung Muốn Làm Hoàng Đế – Chap 1816/05/2020
Bổn Cung Muốn Làm Hoàng Đế – Chap 1716/05/2020
Bổn Cung Muốn Làm Hoàng Đế – Chap 1605/05/2020
Bổn Cung Muốn Làm Hoàng Đế – Chap 1530/04/2020
Bổn Cung Muốn Làm Hoàng Đế – Chap 1426/04/2020
Bổn Cung Muốn Làm Hoàng Đế – Chap 1323/04/2020
Bổn Cung Muốn Làm Hoàng Đế – Chap 1218/04/2020
Bổn Cung Muốn Làm Hoàng Đế – Chap 1115/04/2020
Bổn Cung Muốn Làm Hoàng Đế – Chap 1011/04/2020
Bổn Cung Muốn Làm Hoàng Đế – Chap 908/04/2020
Bổn Cung Muốn Làm Hoàng Đế – Chap 801/04/2020
Bổn Cung Muốn Làm Hoàng Đế – Chap 729/03/2020
Bổn Cung Muốn Làm Hoàng Đế – Chap 626/03/2020
Bổn Cung Muốn Làm Hoàng Đế – Chap 5.522/03/2020
Bổn Cung Muốn Làm Hoàng Đế – Chap 522/03/2020
Bổn Cung Muốn Làm Hoàng Đế – Chap 419/03/2020
Bổn Cung Muốn Làm Hoàng Đế – Chap 316/03/2020
Bổn Cung Muốn Làm Hoàng Đế – Chap 212/03/2020
Bổn Cung Muốn Làm Hoàng Đế – Chap 112/03/2020
Bổn Cung Muốn Làm Hoàng Đế – Chap 012/03/2020

Bình luận