Boku to Senpai no Tekken Kousai

Boku to Senpai no Tekken Kousai

Tên khác: Không có
Tác giả: NARITA Shun, Osora
Nhóm dịch: Đang cập nhật
Tình trạng: Trọn bộ
Nguồn: Miu Miu Team
Ngày thêm: 31/03/2015

 
 

Nói chung là truyện tình về một em hội trưởng loli có vấn đề và một anh hội phó cũng có vấn đề nốt

Tải về truyện do A3 Manga thực hiện tại đây.
Vui lòng xem một số thông tin cơ bản trước khi đặt câu hỏi cho nhóm.

Bình luận