Boku no Hero Academia

Boku no Hero Academia

Tên khác: My hero Academia
Tác giả: HORIKOSHI Kouhei
Nhóm dịch: Đang cập nhật
Tình trạng: Đang tiến hành
Nguồn: Lightning Group, Fallen Angels
Ngày thêm: 12/02/2015

 

Vào tương lai, lúc mà con người với những sức mạnh siêu nhiên là điều thường thấy quanh thế giới. Đây là câu chuyện về Izuku Midoriya, từ một kẻ bất tài trở thành một siêu anh hùng. Tất cả ta cần là mơ ước…

Tải về truyện do A3 Manga thực hiện tại đây.
Vui lòng xem một số thông tin cơ bản trước khi đặt câu hỏi cho nhóm.

Danh sách tập truyện

ChapterNgày đăng
Boku no Hero Academia – Chap 15704/03/2018
Boku no Hero Academia – Chap 15628/02/2018
Boku no Hero Academia – Chap 15528/02/2018
Boku no Hero Academia – Chap 15428/02/2018
Boku no Hero Academia – Chap 15328/02/2018
Boku no Hero Academia – Chap 15223/02/2018
Boku no Hero Academia – Chap 15123/02/2018
Boku no Hero Academia – Chap 15023/02/2018
Boku no Hero Academia – Chap 14923/02/2018
Boku no Hero Academia – Chap 14823/02/2018
Boku no Hero Academia – Chap 14722/01/2018
Boku no Hero Academia – Chap 14607/01/2018
Boku no Hero Academia – Chap 14507/01/2018
Boku no Hero Academia – Chap 14407/01/2018
Boku no Hero Academia – Chap 14307/01/2018
Boku no Hero Academia – Chap 14209/12/2017
Boku no Hero Academia – Chap 14109/12/2017
Boku no Hero Academia – Chap 14001/12/2017
Boku no Hero Academia – Chap 13901/12/2017
Boku no Hero Academia – Chap 13801/12/2017
Boku no Hero Academia – Chap 13701/12/2017
Boku no Hero Academia – Chap 13626/09/2017
Boku no Hero Academia – Chap 13526/09/2017
Boku no Hero Academia – Chap 13426/09/2017
Boku no Hero Academia – Chap 13326/09/2017
Boku no Hero Academia – Chap 13211/09/2017
Boku no Hero Academia – Chap 13106/09/2017
Boku no Hero Academia – Chap 13030/08/2017
Boku no Hero Academia – Chap 12928/08/2017
Boku no Hero Academia – Chap 12828/08/2017
Boku no Hero Academia – Chap 12727/08/2017
Boku no Hero Academia – Chap 12614/08/2017
Boku no Hero Academia – Chap 12509/08/2017
Boku no Hero Academia – Chap 12401/08/2017
Boku no Hero Academia – Chap 12301/08/2017
Boku no Hero Academia – Chap 12201/08/2017
Boku no Hero Academia – Chap 12101/08/2017
Boku no Hero Academia – Chap 12023/06/2017
Boku no Hero Academia – Chap 11919/06/2017
Boku no Hero Academia – Chap 11819/06/2017
Boku no Hero Academia – Chap 11715/06/2017
Boku no Hero Academia – Chap 11615/06/2017
Boku no Hero Academia – Chap 11501/06/2017
Boku no Hero Academia – Chap 11429/05/2017
Boku no Hero Academia – Chap 11329/05/2017
Boku no Hero Academia – Chap 11223/05/2017
Boku no Hero Academia – Chap 11109/05/2017
Boku no Hero Academia – Chap 11009/05/2017
Boku no Hero Academia – Chap 10909/05/2017
Boku no Hero Academia – Chap 10821/04/2017
Boku no Hero Academia – Chap 10704/04/2017
Boku no Hero Academia – Chap 10604/04/2017
Boku no Hero Academia – Chap 10528/02/2017
Boku no Hero Academia – Chap 10413/02/2017
Boku no Hero Academia – Chap 10306/02/2017
Boku no Hero Academia – Chap 10213/12/2016
Boku no Hero Academia – Chap 10127/11/2016
Boku no Hero Academia – Chap 10010/11/2016
Boku no Hero Academia – Chap 9919/10/2016
Boku no Hero Academia – Chap 9808/10/2016
Boku no Hero Academia – Chap 9706/09/2016
Boku no Hero Academia – Chap 9602/08/2016
Boku no Hero Academia – Chap 9531/07/2016
Boku no Hero Academia – Chap 9431/07/2016
Boku no Hero Academia – Chap 9331/07/2016
Boku no Hero Academia – Chap 9231/07/2016
Boku no Hero Academia – Chap 9131/07/2016
Boku no Hero Academia – Chap 9031/07/2016
Boku no Hero Academia – Chap 8931/07/2016
Boku no Hero Academia – Chap 8831/07/2016
Boku no Hero Academia – Chap 8731/07/2016
Boku no Hero Academia – Chap 8621/07/2016
Boku no Hero Academia – Chap 8511/07/2016
Boku no Hero Academia – Chap 84.526/06/2016
Boku no Hero Academia – Chap 8412/06/2016
Boku no Hero Academia – Chap 8303/06/2016
Boku no Hero Academia – Chap 8217/04/2016
Boku no Hero Academia – Chap 8117/04/2016
Boku no Hero Academia – Chap 8017/04/2016
Boku no Hero Academia – Chap 7917/04/2016
Boku no Hero Academia – Chap 7806/04/2016
Boku no Hero Academia – Chap 7706/04/2016
Boku no Hero Academia – Chap 7630/03/2016
Boku no Hero Academia – Chap 7515/03/2016
Boku no Hero Academia – Chap 7415/03/2016
Boku no Hero Academia – Chap 7315/03/2016
Boku no Hero Academia – Chap 7215/03/2016
Boku no Hero Academia – Chap 7128/01/2016
Boku no Hero Academia – Chap 7023/01/2016
Boku no Hero Academia – Chap 6917/01/2016
Boku no Hero Academia – Chap 6814/01/2016
Boku no Hero Academia – Chap 6706/12/2015
Boku no Hero Academia – Chap 6616/11/2015
Boku no Hero Academia – Chap 6508/11/2015
Boku no Hero Academia – Chap 6408/11/2015
Boku no Hero Academia – Chap 6308/11/2015
Boku no Hero Academia – Chap 6208/11/2015
Boku no Hero Academia – Chap 6131/10/2015
Boku no Hero Academia – Chap 6031/10/2015
Boku no Hero Academia – Chap 5919/10/2015
Boku no Hero Academia – Chap 5816/10/2015
Boku no Hero Academia – Chap 5713/10/2015
Boku no Hero Academia – Chap 5612/10/2015
Boku no Hero Academia – Chap 5512/10/2015
Boku no Hero Academia – Chap 5412/10/2015
Boku no Hero Academia – Chap 5329/09/2015
Boku no Hero Academia – Chap 5227/09/2015
Boku no Hero Academia – Chap 5105/09/2015
Boku no Hero Academia – Chap 5005/09/2015
Boku no Hero Academia – Chap 4919/08/2015
Boku no Hero Academia – Chap 4817/08/2015
Boku no Hero Academia – Chap 4716/08/2015
Boku no Hero Academia – Chap 4609/08/2015
Boku no Hero Academia – Chap 4511/07/2015
Boku no Hero Academia – Chap 4411/07/2015
Boku no Hero Academia – Chap 4311/06/2015
Boku no Hero Academia – Chap 4203/06/2015
Boku no Hero Academia – Chap 4103/06/2015
Boku no Hero Academia – Chap 4013/05/2015
Boku no Hero Academia – Chap 3913/05/2015
Boku no Hero Academia – Chap 3826/04/2015
Boku no Hero Academia – Chap 3726/04/2015
Boku no Hero Academia – Chap 3617/04/2015
Boku no Hero Academia – Chap 3502/04/2015
Boku no Hero Academia – Chap 3425/03/2015
Boku no Hero Academia – Chap 3325/03/2015
Boku no Hero Academia – Chap 3216/03/2015
Boku no Hero Academia – Chap 3102/03/2015
Boku no Hero Academia – Chap 3002/03/2015
Boku no Hero Academia – Chap 2902/03/2015
Boku no Hero Academia – Chap 2826/02/2015
Boku no Hero Academia – Chap 2726/02/2015
Boku no Hero Academia – Chap 2625/02/2015
Boku no Hero Academia – Chap 2524/02/2015
Boku no Hero Academia – Chap 2424/02/2015
Boku no Hero Academia – Chap 2319/02/2015
Boku no Hero Academia – Chap 2215/02/2015
Boku no Hero Academia – Chap 2114/02/2015
Boku no Hero Academia – Chap 2012/02/2015
Boku no Hero Academia – Chap 1912/02/2015
Boku no Hero Academia – Chap 1812/02/2015
Boku no Hero Academia – Chap 1712/02/2015
Boku no Hero Academia – Chap 1612/02/2015
Boku no Hero Academia – Chap 1512/02/2015
Boku no Hero Academia – Chap 1412/02/2015
Boku no Hero Academia – Chap 1312/02/2015
Boku no Hero Academia – Chap 1212/02/2015
Boku no Hero Academia – Chap 1112/02/2015
Boku no Hero Academia – Chap 1012/02/2015
Boku no Hero Academia – Chap 912/02/2015
Boku no Hero Academia – Chap 812/02/2015
Boku no Hero Academia – Chap 712/02/2015
Boku no Hero Academia – Chap 612/02/2015
Boku no Hero Academia – Chap 512/02/2015
Boku no Hero Academia – Chap 412/02/2015
Boku no Hero Academia – Chap 312/02/2015
Boku no Hero Academia – Chap 212/02/2015
Boku no Hero Academia – Chap 112/02/2015

Bình luận