Blood Soul

Blood Soul

Tên khác: Không có
Tác giả: Fujisawa Naoyuki
Nhóm dịch: Deathplace
Tình trạng: Trọn bộ
Nguồn: dpmanga.net
Ngày thêm: 13/03/2014

 
 

Giáo hội mở cuộc càng quét giết tất cả Vampire, người sói và kễ cả những người không theo tín ngưỡng của họ! Trong 1 cuộc “thanh tẩy” binh đoàn của nhà thờ đã bị vampire và người sói tiêu diệt sạch và phát hiện ra một cô gái…

Tải về truyện do A3 Manga thực hiện tại đây.
Vui lòng xem một số thông tin cơ bản trước khi đặt câu hỏi cho nhóm.

Danh sách tập truyện

Bình luận