Blood - Đêm Le Lói

Blood - Đêm Le Lói

Tên khác: Không có
Tác giả: Michi
Nhóm dịch: Đang cập nhật
Tình trạng: Đang tiến hành
Nguồn: fb.com/MikadzukiMichi
Ngày thêm: 03/06/2016

 
 

Được Li Lê yêu cầu đóng vai người anh trai đã chết, Louis bước vào thế giới mới cùng một loạt những trận chiến, âm mưu mà anh chưa từng trải qua trước đây. Vị tướng quân Pháp thế kỉ 19 sẽ sống sót ra sao trong nền văn minh hiện đại của thế kỉ 21? Đồng thời, đâu là lí do khiến cho anh trai của Li Lê tự sát ?

Tải về truyện do A3 Manga thực hiện tại đây.
Vui lòng xem một số thông tin cơ bản trước khi đặt câu hỏi cho nhóm.

Bình luận