Black Bird

Black Bird

Tên khác: Hắc Điểu
Tác giả: SAKURAKOJI Kanoko
Nhóm dịch: Đang cập nhật
Tình trạng: Trọn bộ
Nguồn: xiS, SxS
Ngày thêm: 19/03/2015

 
 

Misao Harada là 1 người đặc biệt có khả năng nhìn thấy yêu quái. Rồi một ngày, Misao biết được sự thật kinh hoàng rằng cô là thức ăn của yêu quái. Misao không ngờ mối tình đầu của cô lại là một Tengu, một trong những yêu quái đang nhắm đến cô. Rồi số phận Misao sẽ rơi vào tay ai?

Tải về truyện do A3 Manga thực hiện tại đây.
Vui lòng xem một số thông tin cơ bản trước khi đặt câu hỏi cho nhóm.

Danh sách tập truyện

ChapterNgày đăng
Black Bird – Chap 72.220/08/2015
Black Bird – Chap 72.120/08/2015
Black Bird – Chap 7220/08/2015
Black Bird – Chap 7120/08/2015
Black Bird – Chap 7020/08/2015
Black Bird – Chap 6920/08/2015
Black Bird – Chap 6820/08/2015
Black Bird – Chap 6720/08/2015
Black Bird – Chap 6620/08/2015
Black Bird – Chap 6520/08/2015
Black Bird – Chap 6420/08/2015
Black Bird – Chap 6320/08/2015
Black Bird – Chap 6220/08/2015
Black Bird – Chap 6120/08/2015
Black Bird – Chap 6020/08/2015
Black Bird – Chap 5920/08/2015
Black Bird – Chap 5820/08/2015
Black Bird – Chap 5720/08/2015
Black Bird – Chap 56.520/08/2015
Black Bird – Chap 5620/08/2015
Black Bird – Chap 5520/08/2015
Black Bird – Chap 5420/08/2015
Black Bird – Chap 5320/08/2015
Black Bird – Chap 5220/08/2015
Black Bird – Chap 5120/08/2015
Black Bird – Chap 5020/08/2015
Black Bird – Chap 4920/08/2015
Black Bird – Chap 4820/08/2015
Black Bird – Chap 47.520/08/2015
Black Bird – Chap 4720/08/2015
Black Bird – Chap 4620/08/2015
Black Bird – Chap 4520/08/2015
Black Bird – Chap 4420/08/2015
Black Bird – Chap 4320/08/2015
Black Bird – Chap 4220/08/2015
Black Bird – Chap 4120/08/2015
Black Bird – Chap 4020/08/2015
Black Bird – Chap 39.519/07/2015
Black Bird – Chap 3919/07/2015
Black Bird – Chap 3824/06/2015
Black Bird – Chap 3718/06/2015
Black Bird – Chap 3602/05/2015
Black Bird – Chap 3512/04/2015
Black Bird – Chap 3431/03/2015
Black Bird – Chap 3321/03/2015
Black Bird – Chap 3219/03/2015
Black Bird – Chap 3119/03/2015
Black Bird – Chap 3019/03/2015
Black Bird – Chap 2919/03/2015
Black Bird – Chap 28.219/03/2015
Black Bird – Chap 28.119/03/2015
Black Bird – Chap 2819/03/2015
Black Bird – Chap 2719/03/2015
Black Bird – Chap 2619/03/2015
Black Bird – Chap 2519/03/2015
Black Bird – Chap 2419/03/2015
Black Bird – Chap 2319/03/2015
Black Bird – Chap 2219/03/2015
Black Bird – Chap 2119/03/2015
Black Bird – Chap 2019/03/2015
Black Bird – Chap 1919/03/2015
Black Bird – Chap 1819/03/2015
Black Bird – Chap 17.519/03/2015
Black Bird – Chap 1719/03/2015
Black Bird – Chap 1619/03/2015
Black Bird – Chap 1519/03/2015
Black Bird – Chap 1419/03/2015
Black Bird – Chap 1319/03/2015
Black Bird – Chap 1219/03/2015
Black Bird – Chap 1119/03/2015
Black Bird – Chap 1019/03/2015
Black Bird – Chap 9.519/03/2015
Black Bird – Chap 919/03/2015
Black Bird – Chap 819/03/2015
Black Bird – Chap 719/03/2015
Black Bird – Chap 619/03/2015
Black Bird – Chap 519/03/2015
Black Bird – Chap 419/03/2015
Black Bird – Chap 319/03/2015
Black Bird – Chap 219/03/2015
Black Bird – Chap 119/03/2015

Bình luận