#Hào Môn Ngôn Tình Trọn Bộ Trà Đá
Mobile Top
Binh Giả Quỷ Đạo Dã

Binh Giả Quỷ Đạo Dã

Tên khác: Không có
Tác giả: Đồng Diệc Danh
Nhóm dịch: Ham Truyện
Tình trạng: Đang tiến hành
Nguồn: hamtruyen.vn
Ngày thêm: 28/03/2016

Tướng thinh ngã kế, dụng chi tất thắng, lưu chi; tướng bất thinh ngã kế, dụng chi tất bại, khứ chi!
Binh Pháp Tôn Tử

Vui lòng xem một số thông tin cơ bản trước khi đặt câu hỏi cho nhóm.

Bình luận

Float Left Đóng
Float Right Đóng