Bị Quyến Rũ, Làm Sao Đây?

Bị Quyến Rũ, Làm Sao Đây?

Tên khác: Không có
Tác giả: Ô Cầm, Nhất Than Mật Trấp
Nhóm dịch: Đang cập nhật
Tình trạng: Đang tiến hành
Nguồn: Thi Hau Le
Ngày thêm: 19/01/2017

 
 

Một quán cà phê chỉ toàn mỹ nam…

Tải về truyện do A3 Manga thực hiện tại đây.
Vui lòng xem một số thông tin cơ bản trước khi đặt câu hỏi cho nhóm.

Bình luận