Beast Master

Beast Master

Tên khác: Không có
Tác giả: Motomi Kyousuke
Nhóm dịch: Đang cập nhật
Tình trạng: Trọn bộ
Nguồn: 3.14 Group, KOKO
Ngày thêm: 20/03/2015

 
 

Nàng: dễ thương, hoà đồng, yêu thú vật, nhưng…  Mỗi lần đến gần là chim thú chạy biến. Chàng: hay cười, dễ gần, “đáng yêu”, nhưng…  Có một cặp mắt mà ai nhìn vào cũng sợ phát khiếp. Chàng và Nàng thành một đôi… thế là câu chuyện mới bắt đầu…

Tải về truyện do A3 Manga thực hiện tại đây.
Vui lòng xem một số thông tin cơ bản trước khi đặt câu hỏi cho nhóm.

Bình luận