#Hào Môn Ngôn Tình Trọn Bộ Trà Đá
Mobile Top
Bệ Hạ Xin Tự Trọng

Bệ Hạ Xin Tự Trọng

Tên khác: Không có
Tác giả: Tửu Tiểu Thất x Trùng Khánh Manhua
Nhóm dịch: Đang cập nhật
Tình trạng: Đang tiến hành
Nguồn: Lạc Kỳ Đình
Ngày thêm: 15/05/2019

Điền Thất là nữ phẫn thái giám vào cung sống nhằm tìm cơ hội trả thù nhưng số cô đen rủi đi theo 3 chủ tử thì cả 3 đều chết. Hắn là tên hoàng đế không sợ chết mặt mài quân tử nhưng chuyên làm chuyện lưu manh. Sau đây là câu chuyện giữa tên manh hoàng đế và tiểu thái giám giả bắt đầu!

Vui lòng xem một số thông tin cơ bản trước khi đặt câu hỏi cho nhóm.

Danh sách tập truyện

ChươngNgày đăng
Bệ Hạ Xin Tự Trọng – Chap 4014/08/2020
Bệ Hạ Xin Tự Trọng – Chap 3929/06/2020
Bệ Hạ Xin Tự Trọng – Chap 3820/05/2020
Bệ Hạ Xin Tự Trọng – Chap 3720/05/2020
Bệ Hạ Xin Tự Trọng – Chap 3611/05/2020
Bệ Hạ Xin Tự Trọng – Chap 3511/05/2020
Bệ Hạ Xin Tự Trọng – Chap 3405/05/2020
Bệ Hạ Xin Tự Trọng – Chap 3305/05/2020
Bệ Hạ Xin Tự Trọng – Chap 3205/05/2020
Bệ Hạ Xin Tự Trọng – Chap 3105/05/2020
Bệ Hạ Xin Tự Trọng – Chap 3005/05/2020
Bệ Hạ Xin Tự Trọng – Chap 2905/05/2020
Bệ Hạ Xin Tự Trọng – Chap 2805/05/2020
Bệ Hạ Xin Tự Trọng – Chap 2729/03/2020
Bệ Hạ Xin Tự Trọng – Chap 2629/03/2020
Bệ Hạ Xin Tự Trọng – Chap 2526/03/2020
Bệ Hạ Xin Tự Trọng – Chap 2426/03/2020
Bệ Hạ Xin Tự Trọng – Chap 2326/03/2020
Bệ Hạ Xin Tự Trọng – Chap 2214/03/2020
Bệ Hạ Xin Tự Trọng – Chap 2114/03/2020
Bệ Hạ Xin Tự Trọng – Chap 2014/03/2020
Bệ Hạ Xin Tự Trọng – Chap 1914/03/2020
Bệ Hạ Xin Tự Trọng – Chap 1816/08/2019
Bệ Hạ Xin Tự Trọng – Chap 1701/08/2019
Bệ Hạ Xin Tự Trọng – Chap 1630/07/2019
Bệ Hạ Xin Tự Trọng – Chap 1530/07/2019
Bệ Hạ Xin Tự Trọng – Chap 1408/07/2019
Bệ Hạ Xin Tự Trọng – Chap 1304/07/2019
Bệ Hạ Xin Tự Trọng – Chap 1224/06/2019
Bệ Hạ Xin Tự Trọng – Chap 1118/06/2019
Bệ Hạ Xin Tự Trọng – Chap 1016/06/2019
Bệ Hạ Xin Tự Trọng – Chap 911/06/2019
Bệ Hạ Xin Tự Trọng – Chap 807/06/2019
Bệ Hạ Xin Tự Trọng – Chap 704/06/2019
Bệ Hạ Xin Tự Trọng – Chap 601/06/2019
Bệ Hạ Xin Tự Trọng – Chap 529/05/2019
Bệ Hạ Xin Tự Trọng – Chap 424/05/2019
Bệ Hạ Xin Tự Trọng – Chap 324/05/2019
Bệ Hạ Xin Tự Trọng – Chap 215/05/2019
Bệ Hạ Xin Tự Trọng – Chap 115/05/2019

Bình luận