#Của Tôi Ngôn Tình Trọn Bộ Trà Đá
Bay Qua Thiên Sơn Đến Yêu Anh

Bay Qua Thiên Sơn Đến Yêu Anh

Tên khác: Không có
Tác giả: Đang cập nhật
Nhóm dịch: Thất Tinh Thẩm Thước, Truyện V1
Tình trạng: Đang tiến hành
Nguồn: truyenv1.com, fb.com/thattinhthamthuoc
Ngày thêm: 10/10/2017

Ta là một con thiên nga đen ở hồ thiên nga nước Anh, ta khác với những con thiên nga khác, ta có thể biến thành hình người. Có một lần ta thò đầu ra khỏi hồ thì có một chiếc nhẫn đã ném vào ta, vì chiếc nhẫn này mà ta gặp phải một tên ái nam ái nữ, đến khi ta hiểu rõ thân phận của hắn thì ta lại bái hắn làm sư phụ, rồi không hiểu sao lại trở thành bạn gái thứ 100 của hắn!

Vui lòng xem một số thông tin cơ bản trước khi đặt câu hỏi cho nhóm.

Danh sách tập truyện

ChươngNgày đăng
Bay Qua Thiên Sơn Đến Yêu Anh – Chap 7415/05/2020
Bay Qua Thiên Sơn Đến Yêu Anh – Chap 7315/05/2020
Bay Qua Thiên Sơn Đến Yêu Anh – Chap 7215/05/2020
Bay Qua Thiên Sơn Đến Yêu Anh – Chap 7115/05/2020
Bay Qua Thiên Sơn Đến Yêu Anh – Chap 7015/05/2020
Bay Qua Thiên Sơn Đến Yêu Anh – Chap 6906/11/2019
Bay Qua Thiên Sơn Đến Yêu Anh – Chap 6830/07/2019
Bay Qua Thiên Sơn Đến Yêu Anh – Chap 6704/06/2019
Bay Qua Thiên Sơn Đến Yêu Anh – Chap 6605/04/2019
Bay Qua Thiên Sơn Đến Yêu Anh – Chap 6505/04/2019
Bay Qua Thiên Sơn Đến Yêu Anh – Chap 6405/04/2019
Bay Qua Thiên Sơn Đến Yêu Anh – Chap 6318/03/2019
Bay Qua Thiên Sơn Đến Yêu Anh – Chap 6218/03/2019
Bay Qua Thiên Sơn Đến Yêu Anh – Chap 6130/01/2019
Bay Qua Thiên Sơn Đến Yêu Anh – Chap 6002/01/2019
Bay Qua Thiên Sơn Đến Yêu Anh – Chap 5910/12/2018
Bay Qua Thiên Sơn Đến Yêu Anh – Chap 5803/12/2018
Bay Qua Thiên Sơn Đến Yêu Anh – Chap 5716/11/2018
Bay Qua Thiên Sơn Đến Yêu Anh – Chap 5608/11/2018
Bay Qua Thiên Sơn Đến Yêu Anh – Chap 5508/11/2018
Bay Qua Thiên Sơn Đến Yêu Anh – Chap 5407/11/2018
Bay Qua Thiên Sơn Đến Yêu Anh – Chap 5307/11/2018
Bay Qua Thiên Sơn Đến Yêu Anh – Chap 5227/09/2018
Bay Qua Thiên Sơn Đến Yêu Anh – Chap 5119/09/2018
Bay Qua Thiên Sơn Đến Yêu Anh – Chap 5017/09/2018
Bay Qua Thiên Sơn Đến Yêu Anh – Chap 4903/09/2018
Bay Qua Thiên Sơn Đến Yêu Anh – Chap 4831/08/2018
Bay Qua Thiên Sơn Đến Yêu Anh – Chap 4731/08/2018
Bay Qua Thiên Sơn Đến Yêu Anh – Chap 4631/08/2018
Bay Qua Thiên Sơn Đến Yêu Anh – Chap 4517/08/2018
Bay Qua Thiên Sơn Đến Yêu Anh – Chap 4417/08/2018
Bay Qua Thiên Sơn Đến Yêu Anh – Chap 4308/08/2018
Bay Qua Thiên Sơn Đến Yêu Anh – Chap 4204/08/2018
Bay Qua Thiên Sơn Đến Yêu Anh – Chap 4104/08/2018
Bay Qua Thiên Sơn Đến Yêu Anh – Chap 4029/07/2018
Bay Qua Thiên Sơn Đến Yêu Anh – Chap 3918/07/2018
Bay Qua Thiên Sơn Đến Yêu Anh – Chap 3806/07/2018
Bay Qua Thiên Sơn Đến Yêu Anh – Chap 3726/06/2018
Bay Qua Thiên Sơn Đến Yêu Anh – Chap 3621/06/2018
Bay Qua Thiên Sơn Đến Yêu Anh – Chap 3510/06/2018
Bay Qua Thiên Sơn Đến Yêu Anh – Chap 3403/06/2018
Bay Qua Thiên Sơn Đến Yêu Anh – Chap 3303/06/2018
Bay Qua Thiên Sơn Đến Yêu Anh – Chap 3229/05/2018
Bay Qua Thiên Sơn Đến Yêu Anh – Chap 3120/05/2018
Bay Qua Thiên Sơn Đến Yêu Anh – Chap 3004/05/2018
Bay Qua Thiên Sơn Đến Yêu Anh – Chap 2902/05/2018
Bay Qua Thiên Sơn Đến Yêu Anh – Chap 2828/04/2018
Bay Qua Thiên Sơn Đến Yêu Anh – Chap 2726/04/2018
Bay Qua Thiên Sơn Đến Yêu Anh – Chap 2617/04/2018
Bay Qua Thiên Sơn Đến Yêu Anh – Chap 2512/04/2018
Bay Qua Thiên Sơn Đến Yêu Anh – Chap 2409/04/2018
Bay Qua Thiên Sơn Đến Yêu Anh – Chap 2305/04/2018
Bay Qua Thiên Sơn Đến Yêu Anh – Chap 2202/04/2018
Bay Qua Thiên Sơn Đến Yêu Anh – Chap 2118/03/2018
Bay Qua Thiên Sơn Đến Yêu Anh – Chap 2008/03/2018
Bay Qua Thiên Sơn Đến Yêu Anh – Chap 1913/02/2018
Bay Qua Thiên Sơn Đến Yêu Anh – Chap 1810/02/2018
Bay Qua Thiên Sơn Đến Yêu Anh – Chap 1704/02/2018
Bay Qua Thiên Sơn Đến Yêu Anh – Chap 1629/01/2018
Bay Qua Thiên Sơn Đến Yêu Anh – Chap 1527/01/2018
Bay Qua Thiên Sơn Đến Yêu Anh – Chap 1422/01/2018
Bay Qua Thiên Sơn Đến Yêu Anh – Chap 1321/01/2018
Bay Qua Thiên Sơn Đến Yêu Anh – Chap 1221/01/2018
Bay Qua Thiên Sơn Đến Yêu Anh – Chap 1108/01/2018
Bay Qua Thiên Sơn Đến Yêu Anh – Chap 1001/01/2018
Bay Qua Thiên Sơn Đến Yêu Anh – Chap 909/12/2017
Bay Qua Thiên Sơn Đến Yêu Anh – Chap 808/12/2017
Bay Qua Thiên Sơn Đến Yêu Anh – Chap 701/12/2017
Bay Qua Thiên Sơn Đến Yêu Anh – Chap 616/11/2017
Bay Qua Thiên Sơn Đến Yêu Anh – Chap 509/11/2017
Bay Qua Thiên Sơn Đến Yêu Anh – Chap 403/11/2017
Bay Qua Thiên Sơn Đến Yêu Anh – Chap 327/10/2017
Bay Qua Thiên Sơn Đến Yêu Anh – Chap 221/10/2017
Bay Qua Thiên Sơn Đến Yêu Anh – Chap 113/10/2017
Bay Qua Thiên Sơn Đến Yêu Anh – Chap 010/10/2017

Bình luận