Bastard - Đứa Con Của Quỷ

Bastard - Đứa Con Của Quỷ

Tên khác: Không có
Tác giả: Kim Kan Bi
Nhóm dịch: Đang cập nhật
Tình trạng: Trọn bộ
Nguồn: Amethyst Group, Qit Project
Ngày thêm: 10/08/2015

 

Câu chuyện kể về cuộc chiến bảo vệ người mình yêu quý của một cậu bé trung học yếu đuổi khỏi tay của kẻ sát nhân hàng loạt. Bí mật về kẻ sát nhân và quá khứ của cậu bé sẽ được tiết lộ qua từng chương truyện…

Tải về truyện do A3 Manga thực hiện tại đây.
Vui lòng xem một số thông tin cơ bản trước khi đặt câu hỏi cho nhóm.

Danh sách tập truyện

ChapterNgày đăng
Bastard – Đứa Con Của Quỷ – Chap 9319/09/2017
Bastard – Đứa Con Của Quỷ – Chap 9226/08/2017
Bastard – Đứa Con Của Quỷ – Chap 9126/08/2017
Bastard – Đứa Con Của Quỷ – Chap 9018/08/2017
Bastard – Đứa Con Của Quỷ – Chap 8918/08/2017
Bastard – Đứa Con Của Quỷ – Chap 8818/08/2017
Bastard – Đứa Con Của Quỷ – Chap 8718/08/2017
Bastard – Đứa Con Của Quỷ – Chap 8625/07/2017
Bastard – Đứa Con Của Quỷ – Chap 8525/07/2017
Bastard – Đứa Con Của Quỷ – Chap 8418/07/2017
Bastard – Đứa Con Của Quỷ – Chap 8318/07/2017
Bastard – Đứa Con Của Quỷ – Chap 8209/07/2017
Bastard – Đứa Con Của Quỷ – Chap 8109/07/2017
Bastard – Đứa Con Của Quỷ – Chap 8009/07/2017
Bastard – Đứa Con Của Quỷ – Chap 7909/07/2017
Bastard – Đứa Con Của Quỷ – Chap 7803/07/2017
Bastard – Đứa Con Của Quỷ – Chap 7719/03/2017
Bastard – Đứa Con Của Quỷ – Chap 7606/03/2017
Bastard – Đứa Con Của Quỷ – Chap 7502/03/2017
Bastard – Đứa Con Của Quỷ – Chap 7427/02/2017
Bastard – Đứa Con Của Quỷ – Chap 7327/02/2017
Bastard – Đứa Con Của Quỷ – Chap 7227/02/2017
Bastard – Đứa Con Của Quỷ – Chap 7112/02/2017
Bastard – Đứa Con Của Quỷ – Chap 7005/02/2017
Bastard – Đứa Con Của Quỷ – Chap 6905/02/2017
Bastard – Đứa Con Của Quỷ – Chap 6805/02/2017
Bastard – Đứa Con Của Quỷ – Chap 6720/01/2017
Bastard – Đứa Con Của Quỷ – Chap 6616/01/2017
Bastard – Đứa Con Của Quỷ – Chap 6516/01/2017
Bastard – Đứa Con Của Quỷ – Chap 6401/11/2016
Bastard – Đứa Con Của Quỷ – Chap 6329/10/2016
Bastard – Đứa Con Của Quỷ – Chap 6210/10/2016
Bastard – Đứa Con Của Quỷ – Chap 6108/10/2016
Bastard – Đứa Con Của Quỷ – Chap 6024/09/2016
Bastard – Đứa Con Của Quỷ – Chap 5924/09/2016
Bastard – Đứa Con Của Quỷ – Chap 5824/09/2016
Bastard – Đứa Con Của Quỷ – Chap 5718/09/2016
Bastard – Đứa Con Của Quỷ – Chap 5613/09/2016
Bastard – Đứa Con Của Quỷ – Chap 5512/09/2016
Bastard – Đứa Con Của Quỷ – Chap 5412/09/2016
Bastard – Đứa Con Của Quỷ – Chap 5309/09/2016
Bastard – Đứa Con Của Quỷ – Chap 5207/09/2016
Bastard – Đứa Con Của Quỷ – Chap 5104/09/2016
Bastard – Đứa Con Của Quỷ – Chap 5030/08/2016
Bastard – Đứa Con Của Quỷ – Chap 4930/08/2016
Bastard – Đứa Con Của Quỷ – Chap 4827/08/2016
Bastard – Đứa Con Của Quỷ – Chap 4725/08/2016
Bastard – Đứa Con Của Quỷ – Chap 4625/08/2016
Bastard – Đứa Con Của Quỷ – Chap 4521/08/2016
Bastard – Đứa Con Của Quỷ – Chap 4420/08/2016
Bastard – Đứa Con Của Quỷ – Chap 4319/08/2016
Bastard – Đứa Con Của Quỷ – Chap 4217/08/2016
Bastard – Đứa Con Của Quỷ – Chap 4117/08/2016
Bastard – Đứa Con Của Quỷ – Chap 4013/08/2016
Bastard – Đứa Con Của Quỷ – Chap 3913/08/2016
Bastard – Đứa Con Của Quỷ – Chap 3810/08/2016
Bastard – Đứa Con Của Quỷ – Chap 3707/08/2016
Bastard – Đứa Con Của Quỷ – Chap 3605/08/2016
Bastard – Đứa Con Của Quỷ – Chap 3505/08/2016
Bastard – Đứa Con Của Quỷ – Chap 3405/08/2016
Bastard – Đứa Con Của Quỷ – Chap 3305/08/2016
Bastard – Đứa Con Của Quỷ – Chap 3205/08/2016
Bastard – Đứa Con Của Quỷ – Chap 3105/08/2016
Bastard – Đứa Con Của Quỷ – Chap 3017/07/2016
Bastard – Đứa Con Của Quỷ – Chap 2916/07/2016
Bastard – Đứa Con Của Quỷ – Chap 2816/07/2016
Bastard – Đứa Con Của Quỷ – Chap 2716/07/2016
Bastard – Đứa Con Của Quỷ – Chap 2610/07/2016
Bastard – Đứa Con Của Quỷ – Chap 2514/02/2016
Bastard – Đứa Con Của Quỷ – Chap 2414/02/2016
Bastard – Đứa Con Của Quỷ – Chap 2323/12/2015
Bastard – Đứa Con Của Quỷ – Chap 2223/12/2015
Bastard – Đứa Con Của Quỷ – Chap 2125/11/2015
Bastard – Đứa Con Của Quỷ – Chap 2025/11/2015
Bastard – Đứa Con Của Quỷ – Chap 1925/11/2015
Bastard – Đứa Con Của Quỷ – Chap 1825/11/2015
Bastard – Đứa Con Của Quỷ – Chap 1725/09/2015
Bastard – Đứa Con Của Quỷ – Chap 1614/09/2015
Bastard – Đứa Con Của Quỷ – Chap 1514/09/2015
Bastard – Đứa Con Của Quỷ – Chap 1404/09/2015
Bastard – Đứa Con Của Quỷ – Chap 1304/09/2015
Bastard – Đứa Con Của Quỷ – Chap 1229/08/2015
Bastard – Đứa Con Của Quỷ – Chap 1129/08/2015
Bastard – Đứa Con Của Quỷ – Chap 1029/08/2015
Bastard – Đứa Con Của Quỷ – Chap 913/08/2015
Bastard – Đứa Con Của Quỷ – Chap 812/08/2015
Bastard – Đứa Con Của Quỷ – Chap 712/08/2015
Bastard – Đứa Con Của Quỷ – Chap 612/08/2015
Bastard – Đứa Con Của Quỷ – Chap 511/08/2015
Bastard – Đứa Con Của Quỷ – Chap 410/08/2015
Bastard – Đứa Con Của Quỷ – Chap 310/08/2015
Bastard – Đứa Con Của Quỷ – Chap 210/08/2015
Bastard – Đứa Con Của Quỷ – Chap 110/08/2015
Bastard – Đứa Con Của Quỷ – Chap 010/08/2015

Bình luận

Tết 2018