Basara

Basara

Tên khác: Không có
Tác giả: Tamura Yumi
Nhóm dịch: Đang cập nhật
Tình trạng: Đang tiến hành
Nguồn: Tổng hợp nhiều nguồn
Ngày thêm: 31/10/2014

 
 

Khi không có niềm tin, người ta sẽ dễ dàng bị hạ gục bởi bất kì điều gì. Dân làng Byakko cũng có một niềm tin, họ tin vào “đứa con của số phận” người sẽ đưa tất cả mọi người thoát khỏi cảnh sống cơ cực, đày đọa dưới một chế độ phong kiến hủ bại. Họ sống, chiến đấu và hi sinh tất cả cho niềm tin đó.

Nhưng trớ trêu thay, Tatara, người được công nhận là “đứa con của số phận” đã chết trong cuộc càn quét của địch. Sự thật này bị tiết lộ cũng có nghĩa là niềm tin của mọi người đã bị sự thật nghiệt ngã chà đạp, nghĩa là hy vọng về những cánh rừng rậm rạp thay cho sa mạc hoang vu hút tầm mắt cũng trở thành hư vô…

Tải về truyện do A3 Manga thực hiện tại đây.
Vui lòng xem một số thông tin cơ bản trước khi đặt câu hỏi cho nhóm.

Danh sách tập truyện

ChapterNgày đăng
Basara – Chap 7115/12/2014
Basara – Chap 7015/12/2014
Basara – Chap 6915/12/2014
Basara – Chap 6815/12/2014
Basara – Chap 6715/12/2014
Basara – Chap 6615/12/2014
Basara – Chap 6515/12/2014
Basara – Chap 6415/12/2014
Basara – Chap 6315/12/2014
Basara – Chap 6215/12/2014
Basara – Chap 6115/12/2014
Basara – Chap 6015/12/2014
Basara – Chap 5915/12/2014
Basara – Chap 5815/12/2014
Basara – Chap 5715/12/2014
Basara – Chap 5615/12/2014
Basara – Chap 5515/12/2014
Basara – Chap 5415/12/2014
Basara – Chap 5315/12/2014
Basara – Chap 5215/12/2014
Basara – Chap 5115/12/2014
Basara – Chap 5015/12/2014
Basara – Chap 4915/12/2014
Basara – Chap 4815/12/2014
Basara – Chap 4715/12/2014
Basara – Chap 4615/12/2014
Basara – Chap 4515/12/2014
Basara – Chap 4415/12/2014
Basara – Chap 4315/12/2014
Basara – Chap 4215/12/2014
Basara – Chap 4115/12/2014
Basara – Chap 4015/12/2014
Basara – Chap 3931/10/2014
Basara – Chap 3831/10/2014
Basara – Chap 3731/10/2014
Basara – Chap 3631/10/2014
Basara – Chap 3531/10/2014
Basara – Chap 3431/10/2014
Basara – Chap 3331/10/2014
Basara – Chap 3231/10/2014
Basara – Chap 3131/10/2014
Basara – Chap 3031/10/2014
Basara – Chap 2931/10/2014
Basara – Chap 2831/10/2014
Basara – Chap 2731/10/2014
Basara – Chap 2631/10/2014
Basara – Chap 2531/10/2014
Basara – Chap 2431/10/2014
Basara – Chap 2331/10/2014
Basara – Chap 2231/10/2014
Basara – Chap 2131/10/2014
Basara – Chap 2031/10/2014
Basara – Chap 1931/10/2014
Basara – Chap 1831/10/2014
Basara – Chap 1731/10/2014
Basara – Chap 1631/10/2014
Basara – Chap 1531/10/2014
Basara – Chap 1431/10/2014
Basara – Chap 1331/10/2014
Basara – Chap 1231/10/2014
Basara – Chap 1131/10/2014
Basara – Chap 1031/10/2014
Basara – Chap 931/10/2014
Basara – Chap 831/10/2014
Basara – Chap 731/10/2014
Basara – Chap 631/10/2014
Basara – Chap 531/10/2014
Basara – Chap 431/10/2014
Basara – Chap 331/10/2014
Basara – Chap 231/10/2014
Basara – Chap 131/10/2014

Bình luận