#Hào Môn Ngôn Tình Trọn Bộ Trà Đá
Mobile Top
Bạo Liệt Thiếu Nữ

Bạo Liệt Thiếu Nữ

Tên khác: Không có
Tác giả: Đang cập nhật
Nhóm dịch: Đang cập nhật
Tình trạng: Đang tiến hành
Nguồn: Độc Cô Toàn Bại
Ngày thêm: 28/07/2017

Nhân vật chính là một thiếu nữ ma pháp nhưng lại không có ma pháp và cũng chẳng phải thiếu nữ. Cụ thể siêu chị hùng này là gì thì các bạn đọc sẽ rõ.

Vui lòng xem một số thông tin cơ bản trước khi đặt câu hỏi cho nhóm.

Bình luận