#Tu Chân Ngôn Tình Trọn Bộ Trà Đá
Mobile Top
Băng Sơn Tổng Tài Sủng Thê Đến Vô Đạo

Băng Sơn Tổng Tài Sủng Thê Đến Vô Đạo

Tên khác: Không có
Tác giả: Tiên Hoa
Nhóm dịch: A3
Tình trạng: Đang tiến hành
Nguồn: www.a3manga.com
Ngày thêm: 24/12/2019

Cô giao dịch với một người đàn ông. Qua một đêm, cô gái nhà nghèo mà ai ai cũng khinh thường-Lục Nhiên Nhiên trở thành Tần thái thái mà ai ai cũng ngưỡng mộ. Trước mặt mọi người, anh là một vị chủ tịch lạnh lùng, cao cao tại thượng! Nhưng anh còn có một mặt khác đó là một kẻ sủng vợ đến mức điên cuồng!

“Tần Thâm, nếu anh yêu tôi thì đừng coi tôi là chim hoàng yến.”
“Vậy làm nữ hoàng thì sao?”

Vui lòng xem một số thông tin cơ bản trước khi đặt câu hỏi cho nhóm.

Danh sách tập truyện

ChươngNgày đăng
Băng Sơn Tổng Tài Sủng Thê Đến Vô Đạo – Chap 5030/07/2020
Băng Sơn Tổng Tài Sủng Thê Đến Vô Đạo – Chap 4929/07/2020
Băng Sơn Tổng Tài Sủng Thê Đến Vô Đạo – Chap 4827/07/2020
Băng Sơn Tổng Tài Sủng Thê Đến Vô Đạo – Chap 4724/07/2020
Băng Sơn Tổng Tài Sủng Thê Đến Vô Đạo – Chap 4623/07/2020
Băng Sơn Tổng Tài Sủng Thê Đến Vô Đạo – Chap 4522/07/2020
Băng Sơn Tổng Tài Sủng Thê Đến Vô Đạo – Chap 4421/07/2020
Băng Sơn Tổng Tài Sủng Thê Đến Vô Đạo – Chap 4314/07/2020
Băng Sơn Tổng Tài Sủng Thê Đến Vô Đạo – Chap 4212/07/2020
Băng Sơn Tổng Tài Sủng Thê Đến Vô Đạo – Chap 4110/07/2020
Băng Sơn Tổng Tài Sủng Thê Đến Vô Đạo – Chap 4012/05/2020
Băng Sơn Tổng Tài Sủng Thê Đến Vô Đạo – Chap 3911/05/2020
Băng Sơn Tổng Tài Sủng Thê Đến Vô Đạo – Chap 3810/05/2020
Băng Sơn Tổng Tài Sủng Thê Đến Vô Đạo – Chap 3708/05/2020
Băng Sơn Tổng Tài Sủng Thê Đến Vô Đạo – Chap 3607/05/2020
Băng Sơn Tổng Tài Sủng Thê Đến Vô Đạo – Chap 3524/04/2020
Băng Sơn Tổng Tài Sủng Thê Đến Vô Đạo – Chap 3423/04/2020
Băng Sơn Tổng Tài Sủng Thê Đến Vô Đạo – Chap 3322/04/2020
Băng Sơn Tổng Tài Sủng Thê Đến Vô Đạo – Chap 3221/04/2020
Băng Sơn Tổng Tài Sủng Thê Đến Vô Đạo – Chap 3120/04/2020
Băng Sơn Tổng Tài Sủng Thê Đến Vô Đạo – Chap 3017/04/2020
Băng Sơn Tổng Tài Sủng Thê Đến Vô Đạo – Chap 2916/04/2020
Băng Sơn Tổng Tài Sủng Thê Đến Vô Đạo – Chap 2831/03/2020
Băng Sơn Tổng Tài Sủng Thê Đến Vô Đạo – Chap 2730/03/2020
Băng Sơn Tổng Tài Sủng Thê Đến Vô Đạo – Chap 2628/03/2020
Băng Sơn Tổng Tài Sủng Thê Đến Vô Đạo – Chap 2525/03/2020
Băng Sơn Tổng Tài Sủng Thê Đến Vô Đạo – Chap 2424/03/2020
Băng Sơn Tổng Tài Sủng Thê Đến Vô Đạo – Chap 2306/03/2020
Băng Sơn Tổng Tài Sủng Thê Đến Vô Đạo – Chap 2202/03/2020
Băng Sơn Tổng Tài Sủng Thê Đến Vô Đạo – Chap 2101/03/2020
Băng Sơn Tổng Tài Sủng Thê Đến Vô Đạo – Chap 2028/02/2020
Băng Sơn Tổng Tài Sủng Thê Đến Vô Đạo – Chap 1927/02/2020
Băng Sơn Tổng Tài Sủng Thê Đến Vô Đạo – Chap 1825/02/2020
Băng Sơn Tổng Tài Sủng Thê Đến Vô Đạo – Chap 1716/02/2020
Băng Sơn Tổng Tài Sủng Thê Đến Vô Đạo – Chap 1615/02/2020
Băng Sơn Tổng Tài Sủng Thê Đến Vô Đạo – Chap 1514/02/2020
Băng Sơn Tổng Tài Sủng Thê Đến Vô Đạo – Chap 1413/02/2020
Băng Sơn Tổng Tài Sủng Thê Đến Vô Đạo – Chap 1303/02/2020
Băng Sơn Tổng Tài Sủng Thê Đến Vô Đạo – Chap 1202/02/2020
Băng Sơn Tổng Tài Sủng Thê Đến Vô Đạo – Chap 1101/02/2020
Băng Sơn Tổng Tài Sủng Thê Đến Vô Đạo – Chap 1031/01/2020
Băng Sơn Tổng Tài Sủng Thê Đến Vô Đạo – Chap 930/01/2020
Băng Sơn Tổng Tài Sủng Thê Đến Vô Đạo – Chap 814/01/2020
Băng Sơn Tổng Tài Sủng Thê Đến Vô Đạo – Chap 711/01/2020
Băng Sơn Tổng Tài Sủng Thê Đến Vô Đạo – Chap 607/01/2020
Băng Sơn Tổng Tài Sủng Thê Đến Vô Đạo – Chap 505/01/2020
Băng Sơn Tổng Tài Sủng Thê Đến Vô Đạo – Chap 405/01/2020
Băng Sơn Tổng Tài Sủng Thê Đến Vô Đạo – Chap 301/01/2020
Băng Sơn Tổng Tài Sủng Thê Đến Vô Đạo – Chap 231/12/2019
Băng Sơn Tổng Tài Sủng Thê Đến Vô Đạo – Chap 130/12/2019
Băng Sơn Tổng Tài Sủng Thê Đến Vô Đạo – Chap 024/12/2019

Bình luận