Bạn Trai Tôi Là Ma Cà Rồng

Bạn Trai Tôi Là Ma Cà Rồng

Tên khác: My Boyfriend is a Vampire
Tác giả: Han Yu-rang
Nhóm dịch: Đang cập nhật
Tình trạng: Trọn bộ
Nguồn: blue moon, truyenhan
Ngày thêm: 21/03/2016

 
 

Yoo Da-in là con trai nhưng mà mặt rất giống như con gái. Dù vậy, cậu ta rất đẹp gái cho nên con trai thường hay theo đuổi cậu ta. Còn Seo Kang-hoo rất đẹp trai ngay cả giới nam cũng thích. Trớ trêu thay, Seo Kang-hoo là vampire và Yoo Da-in bị cắn bởi cậu ta và Yoo Da-in nghĩ cậu ta sẽ chết nhưng mà tại sao cậu ta biến thành con gái?

Tải về truyện do A3 Manga thực hiện tại đây.
Vui lòng xem một số thông tin cơ bản trước khi đặt câu hỏi cho nhóm.

Danh sách tập truyện

ChapterNgày đăng
Bạn Trai Tôi Là Ma Cà Rồng – Chap 11522/03/2016
Bạn Trai Tôi Là Ma Cà Rồng – Chap 11422/03/2016
Bạn Trai Tôi Là Ma Cà Rồng – Chap 11322/03/2016
Bạn Trai Tôi Là Ma Cà Rồng – Chap 11222/03/2016
Bạn Trai Tôi Là Ma Cà Rồng – Chap 11122/03/2016
Bạn Trai Tôi Là Ma Cà Rồng – Chap 11022/03/2016
Bạn Trai Tôi Là Ma Cà Rồng – Chap 10922/03/2016
Bạn Trai Tôi Là Ma Cà Rồng – Chap 10822/03/2016
Bạn Trai Tôi Là Ma Cà Rồng – Chap 10722/03/2016
Bạn Trai Tôi Là Ma Cà Rồng – Chap 10622/03/2016
Bạn Trai Tôi Là Ma Cà Rồng – Chap 10522/03/2016
Bạn Trai Tôi Là Ma Cà Rồng – Chap 10422/03/2016
Bạn Trai Tôi Là Ma Cà Rồng – Chap 10322/03/2016
Bạn Trai Tôi Là Ma Cà Rồng – Chap 10222/03/2016
Bạn Trai Tôi Là Ma Cà Rồng – Chap 10122/03/2016
Bạn Trai Tôi Là Ma Cà Rồng – Chap 10022/03/2016
Bạn Trai Tôi Là Ma Cà Rồng – Chap 9922/03/2016
Bạn Trai Tôi Là Ma Cà Rồng – Chap 9822/03/2016
Bạn Trai Tôi Là Ma Cà Rồng – Chap 9722/03/2016
Bạn Trai Tôi Là Ma Cà Rồng – Chap 9622/03/2016
Bạn Trai Tôi Là Ma Cà Rồng – Chap 9522/03/2016
Bạn Trai Tôi Là Ma Cà Rồng – Chap 9422/03/2016
Bạn Trai Tôi Là Ma Cà Rồng – Chap 9322/03/2016
Bạn Trai Tôi Là Ma Cà Rồng – Chap 9222/03/2016
Bạn Trai Tôi Là Ma Cà Rồng – Chap 9122/03/2016
Bạn Trai Tôi Là Ma Cà Rồng – Chap 9022/03/2016
Bạn Trai Tôi Là Ma Cà Rồng – Chap 8922/03/2016
Bạn Trai Tôi Là Ma Cà Rồng – Chap 8822/03/2016
Bạn Trai Tôi Là Ma Cà Rồng – Chap 8722/03/2016
Bạn Trai Tôi Là Ma Cà Rồng – Chap 8622/03/2016
Bạn Trai Tôi Là Ma Cà Rồng – Chap 8522/03/2016
Bạn Trai Tôi Là Ma Cà Rồng – Chap 8422/03/2016
Bạn Trai Tôi Là Ma Cà Rồng – Chap 8322/03/2016
Bạn Trai Tôi Là Ma Cà Rồng – Chap 8222/03/2016
Bạn Trai Tôi Là Ma Cà Rồng – Chap 8122/03/2016
Bạn Trai Tôi Là Ma Cà Rồng – Chap 8022/03/2016
Bạn Trai Tôi Là Ma Cà Rồng – Chap 7922/03/2016
Bạn Trai Tôi Là Ma Cà Rồng – Chap 7822/03/2016
Bạn Trai Tôi Là Ma Cà Rồng – Chap 7722/03/2016
Bạn Trai Tôi Là Ma Cà Rồng – Chap 7622/03/2016
Bạn Trai Tôi Là Ma Cà Rồng – Chap 7522/03/2016
Bạn Trai Tôi Là Ma Cà Rồng – Chap 7422/03/2016
Bạn Trai Tôi Là Ma Cà Rồng – Chap 7322/03/2016
Bạn Trai Tôi Là Ma Cà Rồng – Chap 7222/03/2016
Bạn Trai Tôi Là Ma Cà Rồng – Chap 7121/03/2016
Bạn Trai Tôi Là Ma Cà Rồng – Chap 7021/03/2016
Bạn Trai Tôi Là Ma Cà Rồng – Chap 6921/03/2016
Bạn Trai Tôi Là Ma Cà Rồng – Chap 6821/03/2016
Bạn Trai Tôi Là Ma Cà Rồng – Chap 6721/03/2016
Bạn Trai Tôi Là Ma Cà Rồng – Chap 6621/03/2016
Bạn Trai Tôi Là Ma Cà Rồng – Chap 6521/03/2016
Bạn Trai Tôi Là Ma Cà Rồng – Chap 6421/03/2016
Bạn Trai Tôi Là Ma Cà Rồng – Chap 6321/03/2016
Bạn Trai Tôi Là Ma Cà Rồng – Chap 6221/03/2016
Bạn Trai Tôi Là Ma Cà Rồng – Chap 6121/03/2016
Bạn Trai Tôi Là Ma Cà Rồng – Chap 6021/03/2016
Bạn Trai Tôi Là Ma Cà Rồng – Chap 5921/03/2016
Bạn Trai Tôi Là Ma Cà Rồng – Chap 5821/03/2016
Bạn Trai Tôi Là Ma Cà Rồng – Chap 5721/03/2016
Bạn Trai Tôi Là Ma Cà Rồng – Chap 5621/03/2016
Bạn Trai Tôi Là Ma Cà Rồng – Chap 5521/03/2016
Bạn Trai Tôi Là Ma Cà Rồng – Chap 5421/03/2016
Bạn Trai Tôi Là Ma Cà Rồng – Chap 5321/03/2016
Bạn Trai Tôi Là Ma Cà Rồng – Chap 5221/03/2016
Bạn Trai Tôi Là Ma Cà Rồng – Chap 5121/03/2016
Bạn Trai Tôi Là Ma Cà Rồng – Chap 5021/03/2016
Bạn Trai Tôi Là Ma Cà Rồng – Chap 4921/03/2016
Bạn Trai Tôi Là Ma Cà Rồng – Chap 4821/03/2016
Bạn Trai Tôi Là Ma Cà Rồng – Chap 4721/03/2016
Bạn Trai Tôi Là Ma Cà Rồng – Chap 4621/03/2016
Bạn Trai Tôi Là Ma Cà Rồng – Chap 4521/03/2016
Bạn Trai Tôi Là Ma Cà Rồng – Chap 4421/03/2016
Bạn Trai Tôi Là Ma Cà Rồng – Chap 4321/03/2016
Bạn Trai Tôi Là Ma Cà Rồng – Chap 4221/03/2016
Bạn Trai Tôi Là Ma Cà Rồng – Chap 4121/03/2016
Bạn Trai Tôi Là Ma Cà Rồng – Chap 4021/03/2016
Bạn Trai Tôi Là Ma Cà Rồng – Chap 3921/03/2016
Bạn Trai Tôi Là Ma Cà Rồng – Chap 3821/03/2016
Bạn Trai Tôi Là Ma Cà Rồng – Chap 3721/03/2016
Bạn Trai Tôi Là Ma Cà Rồng – Chap 3621/03/2016
Bạn Trai Tôi Là Ma Cà Rồng – Chap 3521/03/2016
Bạn Trai Tôi Là Ma Cà Rồng – Chap 3421/03/2016
Bạn Trai Tôi Là Ma Cà Rồng – Chap 3321/03/2016
Bạn Trai Tôi Là Ma Cà Rồng – Chap 3221/03/2016
Bạn Trai Tôi Là Ma Cà Rồng – Chap 3121/03/2016
Bạn Trai Tôi Là Ma Cà Rồng – Chap 3021/03/2016
Bạn Trai Tôi Là Ma Cà Rồng – Chap 2921/03/2016
Bạn Trai Tôi Là Ma Cà Rồng – Chap 2821/03/2016
Bạn Trai Tôi Là Ma Cà Rồng – Chap 2721/03/2016
Bạn Trai Tôi Là Ma Cà Rồng – Chap 2621/03/2016
Bạn Trai Tôi Là Ma Cà Rồng – Chap 2521/03/2016
Bạn Trai Tôi Là Ma Cà Rồng – Chap 2421/03/2016
Bạn Trai Tôi Là Ma Cà Rồng – Chap 2321/03/2016
Bạn Trai Tôi Là Ma Cà Rồng – Chap 2221/03/2016
Bạn Trai Tôi Là Ma Cà Rồng – Chap 2121/03/2016
Bạn Trai Tôi Là Ma Cà Rồng – Chap 2021/03/2016
Bạn Trai Tôi Là Ma Cà Rồng – Chap 1921/03/2016
Bạn Trai Tôi Là Ma Cà Rồng – Chap 1821/03/2016
Bạn Trai Tôi Là Ma Cà Rồng – Chap 1721/03/2016
Bạn Trai Tôi Là Ma Cà Rồng – Chap 1621/03/2016
Bạn Trai Tôi Là Ma Cà Rồng – Chap 1521/03/2016
Bạn Trai Tôi Là Ma Cà Rồng – Chap 1421/03/2016
Bạn Trai Tôi Là Ma Cà Rồng – Chap 1321/03/2016
Bạn Trai Tôi Là Ma Cà Rồng – Chap 1221/03/2016
Bạn Trai Tôi Là Ma Cà Rồng – Chap 1121/03/2016
Bạn Trai Tôi Là Ma Cà Rồng – Chap 1021/03/2016
Bạn Trai Tôi Là Ma Cà Rồng – Chap 921/03/2016
Bạn Trai Tôi Là Ma Cà Rồng – Chap 821/03/2016
Bạn Trai Tôi Là Ma Cà Rồng – Chap 721/03/2016
Bạn Trai Tôi Là Ma Cà Rồng – Chap 621/03/2016
Bạn Trai Tôi Là Ma Cà Rồng – Chap 521/03/2016
Bạn Trai Tôi Là Ma Cà Rồng – Chap 421/03/2016
Bạn Trai Tôi Là Ma Cà Rồng – Chap 321/03/2016
Bạn Trai Tôi Là Ma Cà Rồng – Chap 221/03/2016
Bạn Trai Tôi Là Ma Cà Rồng – Chap 121/03/2016

Bình luận