Bạn Trai Tôi Là Cẩm Y Vệ

Bạn Trai Tôi Là Cẩm Y Vệ

Tên khác: Không có
Tác giả: Hồng Quân
Nhóm dịch: Đang cập nhật
Tình trạng: Đang tiến hành
Nguồn: Dịch thuật Việt Trung
Ngày thêm: 20/06/2016

 
 

Một câu chuyện xuyên không mới… ^^

1 chàng trai sau khi bị truy sát bị bất tỉnh, lúc tỉnh dậy thì mọi thứ xung quanh đã trở nên vô cùng xa lạ.
1 chàng trai từ thời cổ đại xuyên không về thời hiện đại hứa hẹn 1 câu truyện rất hay nhé!

Tải về truyện do A3 Manga thực hiện tại đây.
Vui lòng xem một số thông tin cơ bản trước khi đặt câu hỏi cho nhóm.

Danh sách tập truyện

ChapterNgày đăng
Bạn Trai Tôi Là Cẩm Y Vệ – Chap 6419/08/2017
Bạn Trai Tôi Là Cẩm Y Vệ – Chap 6311/08/2017
Bạn Trai Tôi Là Cẩm Y Vệ – Chap 6205/08/2017
Bạn Trai Tôi Là Cẩm Y Vệ – Chap 6128/07/2017
Bạn Trai Tôi Là Cẩm Y Vệ – Chap 6021/07/2017
Bạn Trai Tôi Là Cẩm Y Vệ – Chap 5914/07/2017
Bạn Trai Tôi Là Cẩm Y Vệ – Chap 5807/07/2017
Bạn Trai Tôi Là Cẩm Y Vệ – Chap 5701/07/2017
Bạn Trai Tôi Là Cẩm Y Vệ – Chap 5623/06/2017
Bạn Trai Tôi Là Cẩm Y Vệ – Chap 5516/06/2017
Bạn Trai Tôi Là Cẩm Y Vệ – Chap 5410/06/2017
Bạn Trai Tôi Là Cẩm Y Vệ – Chap 5302/06/2017
Bạn Trai Tôi Là Cẩm Y Vệ – Chap 5229/05/2017
Bạn Trai Tôi Là Cẩm Y Vệ – Chap 5128/05/2017
Bạn Trai Tôi Là Cẩm Y Vệ – Chap 5003/03/2017
Bạn Trai Tôi Là Cẩm Y Vệ – Chap 4924/02/2017
Bạn Trai Tôi Là Cẩm Y Vệ – Chap 4819/02/2017
Bạn Trai Tôi Là Cẩm Y Vệ – Chap 4716/02/2017
Bạn Trai Tôi Là Cẩm Y Vệ – Chap 4610/02/2017
Bạn Trai Tôi Là Cẩm Y Vệ – Chap 4520/01/2017
Bạn Trai Tôi Là Cẩm Y Vệ – Chap 4417/01/2017
Bạn Trai Tôi Là Cẩm Y Vệ – Chap 4313/01/2017
Bạn Trai Tôi Là Cẩm Y Vệ – Chap 4204/01/2017
Bạn Trai Tôi Là Cẩm Y Vệ – Chap 4130/12/2016
Bạn Trai Tôi Là Cẩm Y Vệ – Chap 4027/12/2016
Bạn Trai Tôi Là Cẩm Y Vệ – Chap 3923/12/2016
Bạn Trai Tôi Là Cẩm Y Vệ – Chap 3820/12/2016
Bạn Trai Tôi Là Cẩm Y Vệ – Chap 3716/12/2016
Bạn Trai Tôi Là Cẩm Y Vệ – Chap 3613/12/2016
Bạn Trai Tôi Là Cẩm Y Vệ – Chap 3509/12/2016
Bạn Trai Tôi Là Cẩm Y Vệ – Chap 3407/12/2016
Bạn Trai Tôi Là Cẩm Y Vệ – Chap 3301/12/2016
Bạn Trai Tôi Là Cẩm Y Vệ – Chap 3229/11/2016
Bạn Trai Tôi Là Cẩm Y Vệ – Chap 3128/11/2016
Bạn Trai Tôi Là Cẩm Y Vệ – Chap 3023/11/2016
Bạn Trai Tôi Là Cẩm Y Vệ – Chap 2920/11/2016
Bạn Trai Tôi Là Cẩm Y Vệ – Chap 2804/11/2016
Bạn Trai Tôi Là Cẩm Y Vệ – Chap 2723/10/2016
Bạn Trai Tôi Là Cẩm Y Vệ – Chap 2619/10/2016
Bạn Trai Tôi Là Cẩm Y Vệ – Chap 2513/10/2016
Bạn Trai Tôi Là Cẩm Y Vệ – Chap 2409/10/2016
Bạn Trai Tôi Là Cẩm Y Vệ – Chap 2303/10/2016
Bạn Trai Tôi Là Cẩm Y Vệ – Chap 2230/09/2016
Bạn Trai Tôi Là Cẩm Y Vệ – Chap 2124/09/2016
Bạn Trai Tôi Là Cẩm Y Vệ – Chap 2011/09/2016
Bạn Trai Tôi Là Cẩm Y Vệ – Chap 1908/09/2016
Bạn Trai Tôi Là Cẩm Y Vệ – Chap 1804/09/2016
Bạn Trai Tôi Là Cẩm Y Vệ – Chap 1701/09/2016
Bạn Trai Tôi Là Cẩm Y Vệ – Chap 1626/08/2016
Bạn Trai Tôi Là Cẩm Y Vệ – Chap 1521/08/2016
Bạn Trai Tôi Là Cẩm Y Vệ – Chap 1418/08/2016
Bạn Trai Tôi Là Cẩm Y Vệ – Chap 1313/08/2016
Bạn Trai Tôi Là Cẩm Y Vệ – Chap 1211/08/2016
Bạn Trai Tôi Là Cẩm Y Vệ – Chap 1110/08/2016
Bạn Trai Tôi Là Cẩm Y Vệ – Chap 1007/08/2016
Bạn Trai Tôi Là Cẩm Y Vệ – Chap 901/08/2016
Bạn Trai Tôi Là Cẩm Y Vệ – Chap 828/07/2016
Bạn Trai Tôi Là Cẩm Y Vệ – Chap 717/07/2016
Bạn Trai Tôi Là Cẩm Y Vệ – Chap 608/07/2016
Bạn Trai Tôi Là Cẩm Y Vệ – Chap 504/07/2016
Bạn Trai Tôi Là Cẩm Y Vệ – Chap 424/06/2016
Bạn Trai Tôi Là Cẩm Y Vệ – Chap 321/06/2016
Bạn Trai Tôi Là Cẩm Y Vệ – Chap 221/06/2016
Bạn Trai Tôi Là Cẩm Y Vệ – Chap 120/06/2016

Bình luận