#Tu Chân Ngôn Tình Trọn Bộ Trà Đá
Bạn Trai Quái Thú Của Tôi

Bạn Trai Quái Thú Của Tôi

Tên khác: Không có
Tác giả: Mạn Khải Động Mạn
Nhóm dịch: A3
Tình trạng: Đang tiến hành
Nguồn: www.a3manga.com
Ngày thêm: 02/05/2018

Tạ Như Quả từ nhỏ đến lớn chỉ là một cô gái bình thường, năm 16 tuổi bị tra ra có gen biến dị, đưa vào học viên siêu năng. Phần tử khủng bố xâm nhập khiến cô ấy thức tỉnh, những học sinh hàng đầu bị khí vị của cô ấy thu hút mà đến cứu giúp, từ đây mở ra một cuộc sống học đường hoàn toàn mới của Tạ Như Quả!

Vui lòng xem một số thông tin cơ bản trước khi đặt câu hỏi cho nhóm.

Danh sách tập truyện

ChươngNgày đăng
Bạn Trai Quái Thú Của Tôi – Chap 9611/03/2019
Bạn Trai Quái Thú Của Tôi – Chap 9507/03/2019
Bạn Trai Quái Thú Của Tôi – Chap 9403/03/2019
Bạn Trai Quái Thú Của Tôi – Chap 9328/02/2019
Bạn Trai Quái Thú Của Tôi – Chap 9223/02/2019
Bạn Trai Quái Thú Của Tôi – Chap 9120/02/2019
Bạn Trai Quái Thú Của Tôi – Chap 9017/02/2019
Bạn Trai Quái Thú Của Tôi – Chap 8914/02/2019
Bạn Trai Quái Thú Của Tôi – Chap 87-8813/02/2019
Bạn Trai Quái Thú Của Tôi – Chap 8606/02/2019
Bạn Trai Quái Thú Của Tôi – Chap 8505/02/2019
Bạn Trai Quái Thú Của Tôi – Chap 84.502/02/2019
Bạn Trai Quái Thú Của Tôi – Chap 8426/01/2019
Bạn Trai Quái Thú Của Tôi – Chap 8323/01/2019
Bạn Trai Quái Thú Của Tôi – Chap 8219/01/2019
Bạn Trai Quái Thú Của Tôi – Chap 8116/01/2019
Bạn Trai Quái Thú Của Tôi – Chap 8012/01/2019
Bạn Trai Quái Thú Của Tôi – Chap 7909/01/2019
Bạn Trai Quái Thú Của Tôi – Chap 7806/01/2019
Bạn Trai Quái Thú Của Tôi – Chap 7705/01/2019
Bạn Trai Quái Thú Của Tôi – Chap 7604/01/2019
Bạn Trai Quái Thú Của Tôi – Chap 7503/01/2019
Bạn Trai Quái Thú Của Tôi – Chap 7429/12/2018
Bạn Trai Quái Thú Của Tôi – Chap 7326/12/2018
Bạn Trai Quái Thú Của Tôi – Chap 7222/12/2018
Bạn Trai Quái Thú Của Tôi – Chap 7121/12/2018
Bạn Trai Quái Thú Của Tôi – Chap 7015/12/2018
Bạn Trai Quái Thú Của Tôi – Chap 6912/12/2018
Bạn Trai Quái Thú Của Tôi – Chap 6808/12/2018
Bạn Trai Quái Thú Của Tôi – Chap 6705/12/2018
Bạn Trai Quái Thú Của Tôi – Chap 6601/12/2018
Bạn Trai Quái Thú Của Tôi – Chap 6528/11/2018
Bạn Trai Quái Thú Của Tôi – Chap 6424/11/2018
Bạn Trai Quái Thú Của Tôi – Chap 6321/11/2018
Bạn Trai Quái Thú Của Tôi – Chap 6218/11/2018
Bạn Trai Quái Thú Của Tôi – Chap 6114/11/2018
Bạn Trai Quái Thú Của Tôi – Chap 6010/11/2018
Bạn Trai Quái Thú Của Tôi – Chap 5907/11/2018
Bạn Trai Quái Thú Của Tôi – Chap 5803/11/2018
Bạn Trai Quái Thú Của Tôi – Chap 5731/10/2018
Bạn Trai Quái Thú Của Tôi – Chap 5627/10/2018
Bạn Trai Quái Thú Của Tôi – Chap 5524/10/2018
Bạn Trai Quái Thú Của Tôi – Chap 5420/10/2018
Bạn Trai Quái Thú Của Tôi – Chap 5317/10/2018
Bạn Trai Quái Thú Của Tôi – Chap 5213/10/2018
Bạn Trai Quái Thú Của Tôi – Chap 5110/10/2018
Bạn Trai Quái Thú Của Tôi – Chap 5006/10/2018
Bạn Trai Quái Thú Của Tôi – Chap 4903/10/2018
Bạn Trai Quái Thú Của Tôi – Chap 4828/09/2018
Bạn Trai Quái Thú Của Tôi – Chap 4726/09/2018
Bạn Trai Quái Thú Của Tôi – Chap 4622/09/2018
Bạn Trai Quái Thú Của Tôi – Chap 4520/09/2018
Bạn Trai Quái Thú Của Tôi – Chap 4415/09/2018
Bạn Trai Quái Thú Của Tôi – Chap 4307/09/2018
Bạn Trai Quái Thú Của Tôi – Chap 4205/09/2018
Bạn Trai Quái Thú Của Tôi – Chap 4101/09/2018
Bạn Trai Quái Thú Của Tôi – Chap 4029/08/2018
Bạn Trai Quái Thú Của Tôi – Chap 3925/08/2018
Bạn Trai Quái Thú Của Tôi – Chap 3822/08/2018
Bạn Trai Quái Thú Của Tôi – Chap 3718/08/2018
Bạn Trai Quái Thú Của Tôi – Chap 3615/08/2018
Bạn Trai Quái Thú Của Tôi – Chap 3514/08/2018
Bạn Trai Quái Thú Của Tôi – Chap 3414/08/2018
Bạn Trai Quái Thú Của Tôi – Chap 3314/08/2018
Bạn Trai Quái Thú Của Tôi – Chap 3213/08/2018
Bạn Trai Quái Thú Của Tôi – Chap 3104/08/2018
Bạn Trai Quái Thú Của Tôi – Chap 3001/08/2018
Bạn Trai Quái Thú Của Tôi – Chap 2928/07/2018
Bạn Trai Quái Thú Của Tôi – Chap 2825/07/2018
Bạn Trai Quái Thú Của Tôi – Chap 2721/07/2018
Bạn Trai Quái Thú Của Tôi – Chap 2618/07/2018
Bạn Trai Quái Thú Của Tôi – Chap 2514/07/2018
Bạn Trai Quái Thú Của Tôi – Chap 2411/07/2018
Bạn Trai Quái Thú Của Tôi – Chap 2307/07/2018
Bạn Trai Quái Thú Của Tôi – Chap 2204/07/2018
Bạn Trai Quái Thú Của Tôi – Chap 2130/06/2018
Bạn Trai Quái Thú Của Tôi – Chap 2028/06/2018
Bạn Trai Quái Thú Của Tôi – Chap 1923/06/2018
Bạn Trai Quái Thú Của Tôi – Chap 1820/06/2018
Bạn Trai Quái Thú Của Tôi – Chap 1717/06/2018
Bạn Trai Quái Thú Của Tôi – Chap 1613/06/2018
Bạn Trai Quái Thú Của Tôi – Chap 1510/06/2018
Bạn Trai Quái Thú Của Tôi – Chap 1407/06/2018
Bạn Trai Quái Thú Của Tôi – Chap 1302/06/2018
Bạn Trai Quái Thú Của Tôi – Chap 1231/05/2018
Bạn Trai Quái Thú Của Tôi – Chap 1127/05/2018
Bạn Trai Quái Thú Của Tôi – Chap 1023/05/2018
Bạn Trai Quái Thú Của Tôi – Chap 919/05/2018
Bạn Trai Quái Thú Của Tôi – Chap 816/05/2018
Bạn Trai Quái Thú Của Tôi – Chap 713/05/2018
Bạn Trai Quái Thú Của Tôi – Chap 610/05/2018
Bạn Trai Quái Thú Của Tôi – Chap 507/05/2018
Bạn Trai Quái Thú Của Tôi – Chap 406/05/2018
Bạn Trai Quái Thú Của Tôi – Chap 305/05/2018
Bạn Trai Quái Thú Của Tôi – Chap 204/05/2018
Bạn Trai Quái Thú Của Tôi – Chap 103/05/2018
Bạn Trai Quái Thú Của Tôi – Chap 002/05/2018

Bình luận

Float Left Đóng
Float Right Đóng