#Tổng Tài Ngôn Tình Trọn Bộ Trà Đá
Mobile Top
Bạn Trai Là Ngôi Sao

Bạn Trai Là Ngôi Sao

Tên khác: Trói Minh Tinh Làm Bạn Trai
Tác giả: Điều Canh
Nhóm dịch: A3
Tình trạng: Đang tiến hành
Nguồn: Thi Hau Le, a3manga.com
Ngày thêm: 29/01/2017

Một trạch nữ quá lứa và một anh chàng ngôi sao đã vô tình hôn nhau! Cô uy hiếp anh phải giả vờ làm người yêu trước mặt mẹ cô ấy… “Mộc Tiểu Lê, cô đợi đó!”. Hãy cùng xem chuyện gì sẽ xảy ra~

*Trạch nữ: con gái thích ru rú ở nhà.

Vui lòng xem một số thông tin cơ bản trước khi đặt câu hỏi cho nhóm.

Danh sách tập truyện

ChươngNgày đăng
Bạn Trai Là Ngôi Sao – Chap 12503/11/2018
Bạn Trai Là Ngôi Sao – Chap 12426/10/2018
Bạn Trai Là Ngôi Sao – Chap 12309/10/2018
Bạn Trai Là Ngôi Sao – Chap 12206/10/2018
Bạn Trai Là Ngôi Sao – Chap 12102/10/2018
Bạn Trai Là Ngôi Sao – Chap 12026/09/2018
Bạn Trai Là Ngôi Sao – Chap 11906/09/2018
Bạn Trai Là Ngôi Sao – Chap 11826/08/2018
Bạn Trai Là Ngôi Sao – Chap 11714/08/2018
Bạn Trai Là Ngôi Sao – Chap 11613/08/2018
Bạn Trai Là Ngôi Sao – Chap 11509/08/2018
Bạn Trai Là Ngôi Sao – Chap 11406/08/2018
Bạn Trai Là Ngôi Sao – Chap 11328/07/2018
Bạn Trai Là Ngôi Sao – Chap 11209/07/2018
Bạn Trai Là Ngôi Sao – Chap 11107/07/2018
Bạn Trai Là Ngôi Sao – Chap 11027/06/2018
Bạn Trai Là Ngôi Sao – Chap 10911/06/2018
Bạn Trai Là Ngôi Sao – Chap 10810/06/2018
Bạn Trai Là Ngôi Sao – Chap 10709/06/2018
Bạn Trai Là Ngôi Sao – Chap 10608/06/2018
Bạn Trai Là Ngôi Sao – Chap 10506/06/2018
Bạn Trai Là Ngôi Sao – Chap 10405/06/2018
Bạn Trai Là Ngôi Sao – Chap 10301/06/2018
Bạn Trai Là Ngôi Sao – Chap 10229/05/2018
Bạn Trai Là Ngôi Sao – Chap 10122/05/2018
Bạn Trai Là Ngôi Sao – Chap 10018/05/2018
Bạn Trai Là Ngôi Sao – Chap 9917/05/2018
Bạn Trai Là Ngôi Sao – Chap 9804/05/2018
Bạn Trai Là Ngôi Sao – Chap 9703/05/2018
Bạn Trai Là Ngôi Sao – Chap 9630/04/2018
Bạn Trai Là Ngôi Sao – Chap 9524/04/2018
Bạn Trai Là Ngôi Sao – Chap 9423/04/2018
Bạn Trai Là Ngôi Sao – Chap 9316/04/2018
Bạn Trai Là Ngôi Sao – Chap 9215/04/2018
Bạn Trai Là Ngôi Sao – Chap 9113/04/2018
Bạn Trai Là Ngôi Sao – Chap 9012/04/2018
Bạn Trai Là Ngôi Sao – Chap 8910/04/2018
Bạn Trai Là Ngôi Sao – Chap 8804/04/2018
Bạn Trai Là Ngôi Sao – Chap 8702/04/2018
Bạn Trai Là Ngôi Sao – Chap 8601/04/2018
Bạn Trai Là Ngôi Sao – Chap 8524/03/2018
Bạn Trai Là Ngôi Sao – Chap 8421/03/2018
Bạn Trai Là Ngôi Sao – Chap 8317/03/2018
Bạn Trai Là Ngôi Sao – Chap 8216/03/2018
Bạn Trai Là Ngôi Sao – Chap 8115/03/2018
Bạn Trai Là Ngôi Sao – Chap 8014/03/2018
Bạn Trai Là Ngôi Sao – Chap 7913/03/2018
Bạn Trai Là Ngôi Sao – Chap 7809/03/2018
Bạn Trai Là Ngôi Sao – Chap 7708/03/2018
Bạn Trai Là Ngôi Sao – Chap 7605/03/2018
Bạn Trai Là Ngôi Sao – Chap 7528/02/2018
Bạn Trai Là Ngôi Sao – Chap 7420/02/2018
Bạn Trai Là Ngôi Sao – Chap 7314/02/2018
Bạn Trai Là Ngôi Sao – Chap 7207/02/2018
Bạn Trai Là Ngôi Sao – Chap 7101/02/2018
Bạn Trai Là Ngôi Sao – Chap 7028/01/2018
Bạn Trai Là Ngôi Sao – Chap 6923/01/2018
Bạn Trai Là Ngôi Sao – Chap 6820/01/2018
Bạn Trai Là Ngôi Sao – Chap 6716/01/2018
Bạn Trai Là Ngôi Sao – Chap 6615/01/2018
Bạn Trai Là Ngôi Sao – Chap 6510/01/2018
Bạn Trai Là Ngôi Sao – Chap 6409/01/2018
Bạn Trai Là Ngôi Sao – Chap 6301/01/2018
Bạn Trai Là Ngôi Sao – Chap 6227/12/2017
Bạn Trai Là Ngôi Sao – Chap 6126/12/2017
Bạn Trai Là Ngôi Sao – Chap 6019/12/2017
Bạn Trai Là Ngôi Sao – Chap 5913/12/2017
Bạn Trai Là Ngôi Sao – Chap 5812/12/2017
Bạn Trai Là Ngôi Sao – Chap 5711/12/2017
Bạn Trai Là Ngôi Sao – Chap 5610/12/2017
Bạn Trai Là Ngôi Sao – Chap 5508/12/2017
Bạn Trai Là Ngôi Sao – Chap 5405/12/2017
Bạn Trai Là Ngôi Sao – Chap 5304/12/2017
Bạn Trai Là Ngôi Sao – Chap 5201/12/2017
Bạn Trai Là Ngôi Sao – Chap 5130/11/2017
Bạn Trai Là Ngôi Sao – Chap 5029/11/2017
Bạn Trai Là Ngôi Sao – Chap 4928/11/2017
Bạn Trai Là Ngôi Sao – Chap 4826/11/2017
Bạn Trai Là Ngôi Sao – Chap 4725/11/2017
Bạn Trai Là Ngôi Sao – Chap 4623/11/2017
Bạn Trai Là Ngôi Sao – Chap 4522/11/2017
Bạn Trai Là Ngôi Sao – Chap 4421/11/2017
Bạn Trai Là Ngôi Sao – Chap 4320/11/2017
Bạn Trai Là Ngôi Sao – Chap 4219/11/2017
Bạn Trai Là Ngôi Sao – Chap 4117/11/2017
Bạn Trai Là Ngôi Sao – Chap 4016/11/2017
Bạn Trai Là Ngôi Sao – Chap 3915/11/2017
Bạn Trai Là Ngôi Sao – Chap 3813/11/2017
Bạn Trai Là Ngôi Sao – Chap 3712/11/2017
Bạn Trai Là Ngôi Sao – Chap 3610/11/2017
Bạn Trai Là Ngôi Sao – Chap 3509/11/2017
Bạn Trai Là Ngôi Sao – Chap 3407/11/2017
Bạn Trai Là Ngôi Sao – Chap 3303/11/2017
Bạn Trai Là Ngôi Sao – Chap 3201/11/2017
Bạn Trai Là Ngôi Sao – Chap 3131/10/2017
Bạn Trai Là Ngôi Sao – Chap 3030/10/2017
Bạn Trai Là Ngôi Sao – Chap 2928/10/2017
Bạn Trai Là Ngôi Sao – Chap 2826/10/2017
Bạn Trai Là Ngôi Sao – Chap 2725/10/2017
Bạn Trai Là Ngôi Sao – Chap 2624/10/2017
Bạn Trai Là Ngôi Sao – Chap 2523/10/2017
Bạn Trai Là Ngôi Sao – Chap 2421/10/2017
Bạn Trai Là Ngôi Sao – Chap 2320/10/2017
Bạn Trai Là Ngôi Sao – Chap 2219/10/2017
Bạn Trai Là Ngôi Sao – Chap 2118/10/2017
Bạn Trai Là Ngôi Sao – Chap 2016/10/2017
Bạn Trai Là Ngôi Sao – Chap 1915/10/2017
Bạn Trai Là Ngôi Sao – Chap 1814/10/2017
Bạn Trai Là Ngôi Sao – Chap 1713/10/2017
Bạn Trai Là Ngôi Sao – Chap 1612/10/2017
Bạn Trai Là Ngôi Sao – Chap 1511/10/2017
Bạn Trai Là Ngôi Sao – Chap 1410/10/2017
Bạn Trai Là Ngôi Sao – Chap 13.509/10/2017
Bạn Trai Là Ngôi Sao – Chap 1308/10/2017
Bạn Trai Là Ngôi Sao – Chap 1207/10/2017
Bạn Trai Là Ngôi Sao – Chap 11.506/10/2017
Bạn Trai Là Ngôi Sao – Chap 1105/10/2017
Bạn Trai Là Ngôi Sao – Chap 1004/10/2017
Bạn Trai Là Ngôi Sao – Chap 903/10/2017
Bạn Trai Là Ngôi Sao – Chap 813/06/2017
Bạn Trai Là Ngôi Sao – Chap 707/06/2017
Bạn Trai Là Ngôi Sao – Chap 630/05/2017
Bạn Trai Là Ngôi Sao – Chap 503/04/2017
Bạn Trai Là Ngôi Sao – Chap 414/03/2017
Bạn Trai Là Ngôi Sao – Chap 312/03/2017
Bạn Trai Là Ngôi Sao – Chap 217/02/2017
Bạn Trai Là Ngôi Sao – Chap 129/01/2017

Bình luận