Bạn Trai Là Ngôi Sao

Bạn Trai Là Ngôi Sao

Tên khác: Trói Minh Tinh Làm Bạn Trai
Tác giả: Điều Canh
Nhóm dịch: A3
Tình trạng: Đang tiến hành
Nguồn: Thi Hau Le, a3manga.com
Ngày thêm: 29/01/2017

 
 

Một trạch nữ quá lứa và một anh chàng ngôi sao đã vô tình hôn nhau! Cô uy hiếp anh phải giả vờ làm người yêu trước mặt mẹ cô ấy… “Mộc Tiểu Lê, cô đợi đó!”. Hãy cùng xem chuyện gì sẽ xảy ra~

*Trạch nữ: con gái thích ru rú ở nhà.

Tải về truyện do A3 Manga thực hiện tại đây.
Vui lòng xem một số thông tin cơ bản trước khi đặt câu hỏi cho nhóm.

Danh sách tập truyện

ChapterNgày đăng
Bạn Trai Là Ngôi Sao – Chap 4219/11/2017
Bạn Trai Là Ngôi Sao – Chap 4117/11/2017
Bạn Trai Là Ngôi Sao – Chap 4016/11/2017
Bạn Trai Là Ngôi Sao – Chap 3915/11/2017
Bạn Trai Là Ngôi Sao – Chap 3813/11/2017
Bạn Trai Là Ngôi Sao – Chap 3712/11/2017
Bạn Trai Là Ngôi Sao – Chap 3610/11/2017
Bạn Trai Là Ngôi Sao – Chap 3509/11/2017
Bạn Trai Là Ngôi Sao – Chap 3407/11/2017
Bạn Trai Là Ngôi Sao – Chap 3303/11/2017
Bạn Trai Là Ngôi Sao – Chap 3201/11/2017
Bạn Trai Là Ngôi Sao – Chap 3131/10/2017
Bạn Trai Là Ngôi Sao – Chap 3030/10/2017
Bạn Trai Là Ngôi Sao – Chap 2928/10/2017
Bạn Trai Là Ngôi Sao – Chap 2826/10/2017
Bạn Trai Là Ngôi Sao – Chap 2725/10/2017
Bạn Trai Là Ngôi Sao – Chap 2624/10/2017
Bạn Trai Là Ngôi Sao – Chap 2523/10/2017
Bạn Trai Là Ngôi Sao – Chap 2421/10/2017
Bạn Trai Là Ngôi Sao – Chap 2320/10/2017
Bạn Trai Là Ngôi Sao – Chap 2219/10/2017
Bạn Trai Là Ngôi Sao – Chap 2118/10/2017
Bạn Trai Là Ngôi Sao – Chap 2016/10/2017
Bạn Trai Là Ngôi Sao – Chap 1915/10/2017
Bạn Trai Là Ngôi Sao – Chap 1814/10/2017
Bạn Trai Là Ngôi Sao – Chap 1713/10/2017
Bạn Trai Là Ngôi Sao – Chap 1612/10/2017
Bạn Trai Là Ngôi Sao – Chap 1511/10/2017
Bạn Trai Là Ngôi Sao – Chap 1410/10/2017
Bạn Trai Là Ngôi Sao – Chap 13.509/10/2017
Bạn Trai Là Ngôi Sao – Chap 1308/10/2017
Bạn Trai Là Ngôi Sao – Chap 1207/10/2017
Bạn Trai Là Ngôi Sao – Chap 11.506/10/2017
Bạn Trai Là Ngôi Sao – Chap 1105/10/2017
Bạn Trai Là Ngôi Sao – Chap 1004/10/2017
Bạn Trai Là Ngôi Sao – Chap 903/10/2017
Bạn Trai Là Ngôi Sao – Chap 813/06/2017
Bạn Trai Là Ngôi Sao – Chap 707/06/2017
Bạn Trai Là Ngôi Sao – Chap 630/05/2017
Bạn Trai Là Ngôi Sao – Chap 503/04/2017
Bạn Trai Là Ngôi Sao – Chap 414/03/2017
Bạn Trai Là Ngôi Sao – Chap 312/03/2017
Bạn Trai Là Ngôi Sao – Chap 217/02/2017
Bạn Trai Là Ngôi Sao – Chap 129/01/2017

Bình luận