#Vương Gia Ngôn Tình Trọn Bộ Trà Đá
Bạn Trai Hắc Đạo Của Tôi

Bạn Trai Hắc Đạo Của Tôi

Tên khác: My Boyfriend From The Underworld
Tác giả: Cực Quang Động Mạn
Nhóm dịch: Đang cập nhật
Tình trạng: Đang tiến hành
Nguồn: Ngôn Phong
Ngày thêm: 27/06/2016

Vào một buổi tối đẹp trời, trăng thanh gió mát, tôi lại bị một người ở đâu nhảy ra cưỡng hôn, đã thế hôm sau lại còn bị một người đẹp trai không biết đến từ đâu nhảy ra bắt cóc. Nhọ, quá nhọ, Max nhọ!!! Trên đời còn cái gì nhọ hơn thế này nữa không chứ? Có, chắc chắn có, bằng chứng là, cái người đẹp trai không biết đến từ đâu bắt cóc tôi, người đó lại còn cho tôi đi học, mà còn là một trường quý tộc, OMG!! Nhưng mà, cái trường quý tộc này, ngày nào cũng có những cảnh bạo lực. Không biết thế nào, tôi lại gặp phải người đã cưỡng hôn tôi, người đó không phải là hạng lưu manh vớ vẩn đầu đường, mà hắn là đại ca xã hội đen…!!

Ghé thăm Ngôn Phong Comics để xem nhiều truyện hơn.

Vui lòng xem một số thông tin cơ bản trước khi đặt câu hỏi cho nhóm.

Danh sách tập truyện

ChươngNgày đăng
Bạn Trai Hắc Đạo Của Tôi – Chap 26529/03/2020
Bạn Trai Hắc Đạo Của Tôi – Chap 26429/03/2020
Bạn Trai Hắc Đạo Của Tôi – Chap 26319/03/2020
Bạn Trai Hắc Đạo Của Tôi – Chap 26219/03/2020
Bạn Trai Hắc Đạo Của Tôi – Chap 26105/03/2020
Bạn Trai Hắc Đạo Của Tôi – Chap 26005/03/2020
Bạn Trai Hắc Đạo Của Tôi – Chap 25905/03/2020
Bạn Trai Hắc Đạo Của Tôi – Chap 25805/03/2020
Bạn Trai Hắc Đạo Của Tôi – Chap 25726/02/2020
Bạn Trai Hắc Đạo Của Tôi – Chap 25626/02/2020
Bạn Trai Hắc Đạo Của Tôi – Chap 25520/02/2020
Bạn Trai Hắc Đạo Của Tôi – Chap 25420/02/2020
Bạn Trai Hắc Đạo Của Tôi – Chap 25311/02/2020
Bạn Trai Hắc Đạo Của Tôi – Chap 25214/01/2020
Bạn Trai Hắc Đạo Của Tôi – Chap 25106/01/2020
Bạn Trai Hắc Đạo Của Tôi – Chap 25001/01/2020
Bạn Trai Hắc Đạo Của Tôi – Chap 24924/12/2019
Bạn Trai Hắc Đạo Của Tôi – Chap 24814/12/2019
Bạn Trai Hắc Đạo Của Tôi – Chap 24709/12/2019
Bạn Trai Hắc Đạo Của Tôi – Chap 24626/11/2019
Bạn Trai Hắc Đạo Của Tôi – Chap 24514/11/2019
Bạn Trai Hắc Đạo Của Tôi – Chap 24306/11/2019
Bạn Trai Hắc Đạo Của Tôi – Chap 24228/10/2019
Bạn Trai Hắc Đạo Của Tôi – Chap 24120/10/2019
Bạn Trai Hắc Đạo Của Tôi – Chap 24025/08/2019
Bạn Trai Hắc Đạo Của Tôi – Chap 23919/08/2019
Bạn Trai Hắc Đạo Của Tôi – Chap 23807/08/2019
Bạn Trai Hắc Đạo Của Tôi – Chap 23731/07/2019
Bạn Trai Hắc Đạo Của Tôi – Chap 23623/07/2019
Bạn Trai Hắc Đạo Của Tôi – Chap 23518/07/2019
Bạn Trai Hắc Đạo Của Tôi – Chap 23410/07/2019
Bạn Trai Hắc Đạo Của Tôi – Chap 23306/07/2019
Bạn Trai Hắc Đạo Của Tôi – Chap 23226/06/2019
Bạn Trai Hắc Đạo Của Tôi – Chap 23107/02/2019
Bạn Trai Hắc Đạo Của Tôi – Chap 23030/01/2019
Bạn Trai Hắc Đạo Của Tôi – Chap 22921/01/2019
Bạn Trai Hắc Đạo Của Tôi – Chap 22815/01/2019
Bạn Trai Hắc Đạo Của Tôi – Chap 22710/01/2019
Bạn Trai Hắc Đạo Của Tôi – Chap 22604/01/2019
Bạn Trai Hắc Đạo Của Tôi – Chap 22517/09/2018
Bạn Trai Hắc Đạo Của Tôi – Chap 22409/09/2018
Bạn Trai Hắc Đạo Của Tôi – Chap 22305/09/2018
Bạn Trai Hắc Đạo Của Tôi – Chap 22231/08/2018
Bạn Trai Hắc Đạo Của Tôi – Chap 22127/08/2018
Bạn Trai Hắc Đạo Của Tôi – Chap 22022/08/2018
Bạn Trai Hắc Đạo Của Tôi – Chap 21915/08/2018
Bạn Trai Hắc Đạo Của Tôi – Chap 21804/08/2018
Bạn Trai Hắc Đạo Của Tôi – Chap 21701/08/2018
Bạn Trai Hắc Đạo Của Tôi – Chap 21627/07/2018
Bạn Trai Hắc Đạo Của Tôi – Chap 21520/07/2018
Bạn Trai Hắc Đạo Của Tôi – Chap 21416/07/2018
Bạn Trai Hắc Đạo Của Tôi – Chap 21313/07/2018
Bạn Trai Hắc Đạo Của Tôi – Chap 21202/07/2018
Bạn Trai Hắc Đạo Của Tôi – Chap 21101/07/2018
Bạn Trai Hắc Đạo Của Tôi – Chap 21025/06/2018
Bạn Trai Hắc Đạo Của Tôi – Chap 20921/06/2018
Bạn Trai Hắc Đạo Của Tôi – Chap 20816/06/2018
Bạn Trai Hắc Đạo Của Tôi – Chap 20712/06/2018
Bạn Trai Hắc Đạo Của Tôi – Chap 20606/06/2018
Bạn Trai Hắc Đạo Của Tôi – Chap 20502/06/2018
Bạn Trai Hắc Đạo Của Tôi – Chap 20425/05/2018
Bạn Trai Hắc Đạo Của Tôi – Chap 20322/05/2018
Bạn Trai Hắc Đạo Của Tôi – Chap 20218/05/2018
Bạn Trai Hắc Đạo Của Tôi – Chap 20113/05/2018
Bạn Trai Hắc Đạo Của Tôi – Chap 20009/05/2018
Bạn Trai Hắc Đạo Của Tôi – Chap 19906/05/2018
Bạn Trai Hắc Đạo Của Tôi – Chap 19804/05/2018
Bạn Trai Hắc Đạo Của Tôi – Chap 19702/05/2018
Bạn Trai Hắc Đạo Của Tôi – Chap 19629/04/2018
Bạn Trai Hắc Đạo Của Tôi – Chap 19526/04/2018
Bạn Trai Hắc Đạo Của Tôi – Chap 19424/04/2018
Bạn Trai Hắc Đạo Của Tôi – Chap 19320/04/2018
Bạn Trai Hắc Đạo Của Tôi – Chap 19217/04/2018
Bạn Trai Hắc Đạo Của Tôi – Chap 19115/04/2018
Bạn Trai Hắc Đạo Của Tôi – Chap 19011/04/2018
Bạn Trai Hắc Đạo Của Tôi – Chap 18909/04/2018
Bạn Trai Hắc Đạo Của Tôi – Chap 18805/04/2018
Bạn Trai Hắc Đạo Của Tôi – Chap 18702/04/2018
Bạn Trai Hắc Đạo Của Tôi – Chap 18631/03/2018
Bạn Trai Hắc Đạo Của Tôi – Chap 18530/03/2018
Bạn Trai Hắc Đạo Của Tôi – Chap 18426/03/2018
Bạn Trai Hắc Đạo Của Tôi – Chap 18323/03/2018
Bạn Trai Hắc Đạo Của Tôi – Chap 18220/03/2018
Bạn Trai Hắc Đạo Của Tôi – Chap 18116/03/2018
Bạn Trai Hắc Đạo Của Tôi – Chap 18009/03/2018
Bạn Trai Hắc Đạo Của Tôi – Chap 17907/03/2018
Bạn Trai Hắc Đạo Của Tôi – Chap 17804/03/2018
Bạn Trai Hắc Đạo Của Tôi – Chap 17701/03/2018
Bạn Trai Hắc Đạo Của Tôi – Chap 17626/02/2018
Bạn Trai Hắc Đạo Của Tôi – Chap 17524/02/2018
Bạn Trai Hắc Đạo Của Tôi – Chap 17422/02/2018
Bạn Trai Hắc Đạo Của Tôi – Chap 17321/02/2018
Bạn Trai Hắc Đạo Của Tôi – Chap 17205/02/2018
Bạn Trai Hắc Đạo Của Tôi – Chap 17025/01/2018
Bạn Trai Hắc Đạo Của Tôi – Chap 16922/01/2018
Bạn Trai Hắc Đạo Của Tôi – Chap 16818/01/2018
Bạn Trai Hắc Đạo Của Tôi – Chap 16709/01/2018
Bạn Trai Hắc Đạo Của Tôi – Chap 16607/01/2018
Bạn Trai Hắc Đạo Của Tôi – Chap 16504/01/2018
Bạn Trai Hắc Đạo Của Tôi – Chap 16402/01/2018
Bạn Trai Hắc Đạo Của Tôi – Chap 16320/12/2017
Bạn Trai Hắc Đạo Của Tôi – Chap 16215/12/2017
Bạn Trai Hắc Đạo Của Tôi – Chap 16114/12/2017
Bạn Trai Hắc Đạo Của Tôi – Chap 16004/12/2017
Bạn Trai Hắc Đạo Của Tôi – Chap 15902/12/2017
Bạn Trai Hắc Đạo Của Tôi – Chap 15830/11/2017
Bạn Trai Hắc Đạo Của Tôi – Chap 15728/11/2017
Bạn Trai Hắc Đạo Của Tôi – Chap 15625/11/2017
Bạn Trai Hắc Đạo Của Tôi – Chap 15522/11/2017
Bạn Trai Hắc Đạo Của Tôi – Chap 15421/11/2017
Bạn Trai Hắc Đạo Của Tôi – Chap 15320/11/2017
Bạn Trai Hắc Đạo Của Tôi – Chap 15214/11/2017
Bạn Trai Hắc Đạo Của Tôi – Chap 15110/11/2017
Bạn Trai Hắc Đạo Của Tôi – Chap 14907/11/2017
Bạn Trai Hắc Đạo Của Tôi – Chap 14805/11/2017
Bạn Trai Hắc Đạo Của Tôi – Chap 14703/11/2017
Bạn Trai Hắc Đạo Của Tôi – Chap 14601/11/2017
Bạn Trai Hắc Đạo Của Tôi – Chap 14530/10/2017
Bạn Trai Hắc Đạo Của Tôi – Chap 14429/10/2017
Bạn Trai Hắc Đạo Của Tôi – Chap 14326/10/2017
Bạn Trai Hắc Đạo Của Tôi – Chap 14223/10/2017
Bạn Trai Hắc Đạo Của Tôi – Chap 14121/10/2017
Bạn Trai Hắc Đạo Của Tôi – Chap 14019/10/2017
Bạn Trai Hắc Đạo Của Tôi – Chap 13917/10/2017
Bạn Trai Hắc Đạo Của Tôi – Chap 13816/10/2017
Bạn Trai Hắc Đạo Của Tôi – Chap 13715/10/2017
Bạn Trai Hắc Đạo Của Tôi – Chap 13615/10/2017
Bạn Trai Hắc Đạo Của Tôi – Chap 13513/10/2017
Bạn Trai Hắc Đạo Của Tôi – Chap 13413/10/2017
Bạn Trai Hắc Đạo Của Tôi – Chap 13311/10/2017
Bạn Trai Hắc Đạo Của Tôi – Chap 13210/10/2017
Bạn Trai Hắc Đạo Của Tôi – Chap 13109/10/2017
Bạn Trai Hắc Đạo Của Tôi – Chap 13001/10/2017
Bạn Trai Hắc Đạo Của Tôi – Chap 12928/09/2017
Bạn Trai Hắc Đạo Của Tôi – Chap 12827/09/2017
Bạn Trai Hắc Đạo Của Tôi – Chap 12726/09/2017
Bạn Trai Hắc Đạo Của Tôi – Chap 12625/09/2017
Bạn Trai Hắc Đạo Của Tôi – Chap 12514/09/2017
Bạn Trai Hắc Đạo Của Tôi – Chap 12414/09/2017
Bạn Trai Hắc Đạo Của Tôi – Chap 12312/09/2017
Bạn Trai Hắc Đạo Của Tôi – Chap 12211/09/2017
Bạn Trai Hắc Đạo Của Tôi – Chap 12110/09/2017
Bạn Trai Hắc Đạo Của Tôi – Chap 12005/09/2017
Bạn Trai Hắc Đạo Của Tôi – Chap 11904/09/2017
Bạn Trai Hắc Đạo Của Tôi – Chap 11804/09/2017
Bạn Trai Hắc Đạo Của Tôi – Chap 11704/09/2017
Bạn Trai Hắc Đạo Của Tôi – Chap 11602/09/2017
Bạn Trai Hắc Đạo Của Tôi – Chap 11501/09/2017
Bạn Trai Hắc Đạo Của Tôi – Chap 11431/08/2017
Bạn Trai Hắc Đạo Của Tôi – Chap 11331/08/2017
Bạn Trai Hắc Đạo Của Tôi – Chap 11230/08/2017
Bạn Trai Hắc Đạo Của Tôi – Chap 11130/08/2017
Bạn Trai Hắc Đạo Của Tôi – Chap 11029/08/2017
Bạn Trai Hắc Đạo Của Tôi – Chap 10928/08/2017
Bạn Trai Hắc Đạo Của Tôi – Chap 10828/08/2017
Bạn Trai Hắc Đạo Của Tôi – Chap 10727/08/2017
Bạn Trai Hắc Đạo Của Tôi – Chap 10627/08/2017
Bạn Trai Hắc Đạo Của Tôi – Chap 10525/08/2017
Bạn Trai Hắc Đạo Của Tôi – Chap 10425/08/2017
Bạn Trai Hắc Đạo Của Tôi – Chap 10324/08/2017
Bạn Trai Hắc Đạo Của Tôi – Chap 10224/08/2017
Bạn Trai Hắc Đạo Của Tôi – Chap 10124/08/2017
Bạn Trai Hắc Đạo Của Tôi – Chap 10023/08/2017
Bạn Trai Hắc Đạo Của Tôi – Chap 9923/08/2017
Bạn Trai Hắc Đạo Của Tôi – Chap 9822/08/2017
Bạn Trai Hắc Đạo Của Tôi – Chap 9721/08/2017
Bạn Trai Hắc Đạo Của Tôi – Chap 9621/08/2017
Bạn Trai Hắc Đạo Của Tôi – Chap 9520/08/2017
Bạn Trai Hắc Đạo Của Tôi – Chap 9419/08/2017
Bạn Trai Hắc Đạo Của Tôi – Chap 9318/08/2017
Bạn Trai Hắc Đạo Của Tôi – Chap 9208/08/2017
Bạn Trai Hắc Đạo Của Tôi – Chap 9108/08/2017
Bạn Trai Hắc Đạo Của Tôi – Chap 9030/07/2017
Bạn Trai Hắc Đạo Của Tôi – Chap 8930/07/2017
Bạn Trai Hắc Đạo Của Tôi – Chap 8830/07/2017
Bạn Trai Hắc Đạo Của Tôi – Chap 8730/07/2017
Bạn Trai Hắc Đạo Của Tôi – Chap 8630/07/2017
Bạn Trai Hắc Đạo Của Tôi – Chap 8530/07/2017
Bạn Trai Hắc Đạo Của Tôi – Chap 8430/07/2017
Bạn Trai Hắc Đạo Của Tôi – Chap 8330/07/2017
Bạn Trai Hắc Đạo Của Tôi – Chap 8230/07/2017
Bạn Trai Hắc Đạo Của Tôi – Chap 8130/07/2017
Bạn Trai Hắc Đạo Của Tôi – Chap 8025/07/2017
Bạn Trai Hắc Đạo Của Tôi – Chap 7925/07/2017
Bạn Trai Hắc Đạo Của Tôi – Chap 7825/07/2017
Bạn Trai Hắc Đạo Của Tôi – Chap 7725/07/2017
Bạn Trai Hắc Đạo Của Tôi – Chap 7625/07/2017
Bạn Trai Hắc Đạo Của Tôi – Chap 7525/07/2017
Bạn Trai Hắc Đạo Của Tôi – Chap 7425/07/2017
Bạn Trai Hắc Đạo Của Tôi – Chap 7325/07/2017
Bạn Trai Hắc Đạo Của Tôi – Chap 7225/07/2017
Bạn Trai Hắc Đạo Của Tôi – Chap 7125/07/2017
Bạn Trai Hắc Đạo Của Tôi – Chap 7017/07/2017
Bạn Trai Hắc Đạo Của Tôi – Chap 6917/07/2017
Bạn Trai Hắc Đạo Của Tôi – Chap 6817/07/2017
Bạn Trai Hắc Đạo Của Tôi – Chap 6717/07/2017
Bạn Trai Hắc Đạo Của Tôi – Chap 6617/07/2017
Bạn Trai Hắc Đạo Của Tôi – Chap 6517/07/2017
Bạn Trai Hắc Đạo Của Tôi – Chap 6417/07/2017
Bạn Trai Hắc Đạo Của Tôi – Chap 6317/07/2017
Bạn Trai Hắc Đạo Của Tôi – Chap 6217/07/2017
Bạn Trai Hắc Đạo Của Tôi – Chap 6117/07/2017
Bạn Trai Hắc Đạo Của Tôi – Chap 6025/05/2017
Bạn Trai Hắc Đạo Của Tôi – Chap 5925/05/2017
Bạn Trai Hắc Đạo Của Tôi – Chap 5825/05/2017
Bạn Trai Hắc Đạo Của Tôi – Chap 5725/05/2017
Bạn Trai Hắc Đạo Của Tôi – Chap 5625/05/2017
Bạn Trai Hắc Đạo Của Tôi – Chap 5525/05/2017
Bạn Trai Hắc Đạo Của Tôi – Chap 5425/05/2017
Bạn Trai Hắc Đạo Của Tôi – Chap 5325/05/2017
Bạn Trai Hắc Đạo Của Tôi – Chap 5225/05/2017
Bạn Trai Hắc Đạo Của Tôi – Chap 5125/05/2017
Bạn Trai Hắc Đạo Của Tôi – Chap 5017/05/2017
Bạn Trai Hắc Đạo Của Tôi – Chap 4917/05/2017
Bạn Trai Hắc Đạo Của Tôi – Chap 4817/05/2017
Bạn Trai Hắc Đạo Của Tôi – Chap 4712/05/2017
Bạn Trai Hắc Đạo Của Tôi – Chap 4612/05/2017
Bạn Trai Hắc Đạo Của Tôi – Chap 4507/05/2017
Bạn Trai Hắc Đạo Của Tôi – Chap 4407/05/2017
Bạn Trai Hắc Đạo Của Tôi – Chap 4307/05/2017
Bạn Trai Hắc Đạo Của Tôi – Chap 4207/05/2017
Bạn Trai Hắc Đạo Của Tôi – Chap 4107/05/2017
Bạn Trai Hắc Đạo Của Tôi – Chap 4022/04/2017
Bạn Trai Hắc Đạo Của Tôi – Chap 3922/04/2017
Bạn Trai Hắc Đạo Của Tôi – Chap 3821/04/2017
Bạn Trai Hắc Đạo Của Tôi – Chap 3721/04/2017
Bạn Trai Hắc Đạo Của Tôi – Chap 3605/04/2017
Bạn Trai Hắc Đạo Của Tôi – Chap 3503/04/2017
Bạn Trai Hắc Đạo Của Tôi – Chap 3403/04/2017
Bạn Trai Hắc Đạo Của Tôi – Chap 3303/04/2017
Bạn Trai Hắc Đạo Của Tôi – Chap 3203/04/2017
Bạn Trai Hắc Đạo Của Tôi – Chap 3103/04/2017
Bạn Trai Hắc Đạo Của Tôi – Chap 3003/04/2017
Bạn Trai Hắc Đạo Của Tôi – Chap 2916/03/2017
Bạn Trai Hắc Đạo Của Tôi – Chap 2816/03/2017
Bạn Trai Hắc Đạo Của Tôi – Chap 2715/03/2017
Bạn Trai Hắc Đạo Của Tôi – Chap 2610/02/2017
Bạn Trai Hắc Đạo Của Tôi – Chap 2510/02/2017
Bạn Trai Hắc Đạo Của Tôi – Chap 2425/12/2016
Bạn Trai Hắc Đạo Của Tôi – Chap 2301/11/2016
Bạn Trai Hắc Đạo Của Tôi – Chap 2217/09/2016
Bạn Trai Hắc Đạo Của Tôi – Chap 2113/09/2016
Bạn Trai Hắc Đạo Của Tôi – Chap 2010/09/2016
Bạn Trai Hắc Đạo Của Tôi – Chap 1920/08/2016
Bạn Trai Hắc Đạo Của Tôi – Chap 1818/08/2016
Bạn Trai Hắc Đạo Của Tôi – Chap 1712/08/2016
Bạn Trai Hắc Đạo Của Tôi – Chap 1612/08/2016
Bạn Trai Hắc Đạo Của Tôi – Chap 1510/08/2016
Bạn Trai Hắc Đạo Của Tôi – Chap 1410/08/2016
Bạn Trai Hắc Đạo Của Tôi – Chap 1310/08/2016
Bạn Trai Hắc Đạo Của Tôi – Chap 1208/08/2016
Bạn Trai Hắc Đạo Của Tôi – Chap 1117/07/2016
Bạn Trai Hắc Đạo Của Tôi – Chap 1017/07/2016
Bạn Trai Hắc Đạo Của Tôi – Chap 913/07/2016
Bạn Trai Hắc Đạo Của Tôi – Chap 812/07/2016
Bạn Trai Hắc Đạo Của Tôi – Chap 711/07/2016
Bạn Trai Hắc Đạo Của Tôi – Chap 608/07/2016
Bạn Trai Hắc Đạo Của Tôi – Chap 507/07/2016
Bạn Trai Hắc Đạo Của Tôi – Chap 407/07/2016
Bạn Trai Hắc Đạo Của Tôi – Chap 303/07/2016
Bạn Trai Hắc Đạo Của Tôi – Chap 230/06/2016
Bạn Trai Hắc Đạo Của Tôi – Chap 127/06/2016

Bình luận