Bạn Trai Hắc Đạo Của Tôi

Bạn Trai Hắc Đạo Của Tôi

Tên khác: My Boyfriend From The Underworld
Tác giả: Cực Quang Động Mạn
Nhóm dịch: Đang cập nhật
Tình trạng: Đang tiến hành
Nguồn: Ngôn Phong
Ngày thêm: 27/06/2016

 
 

Vào một buổi tối đẹp trời, trăng thanh gió mát, tôi lại bị một người ở đâu nhảy ra cưỡng hôn, đã thế hôm sau lại còn bị một người đẹp trai không biết đến từ đâu nhảy ra bắt cóc. Nhọ, quá nhọ, Max nhọ!!! Trên đời còn cái gì nhọ hơn thế này nữa không chứ? Có, chắc chắn có, bằng chứng là, cái người đẹp trai không biết đến từ đâu bắt cóc tôi, người đó lại còn cho tôi đi học, mà còn là một trường quý tộc, OMG!! Nhưng mà, cái trường quý tộc này, ngày nào cũng có những cảnh bạo lực. Không biết thế nào, tôi lại gặp phải người đã cưỡng hôn tôi, người đó không phải là hạng lưu manh vớ vẩn đầu đường, mà hắn là đại ca xã hội đen…!!

Tải về truyện do A3 Manga thực hiện tại đây.
Vui lòng xem một số thông tin cơ bản trước khi đặt câu hỏi cho nhóm.

Danh sách tập truyện

ChapterNgày đăng
Bạn Trai Hắc Đạo Của Tôi – Chap 4022/04/2017
Bạn Trai Hắc Đạo Của Tôi – Chap 3922/04/2017
Bạn Trai Hắc Đạo Của Tôi – Chap 3821/04/2017
Bạn Trai Hắc Đạo Của Tôi – Chap 3721/04/2017
Bạn Trai Hắc Đạo Của Tôi – Chap 3605/04/2017
Bạn Trai Hắc Đạo Của Tôi – Chap 3503/04/2017
Bạn Trai Hắc Đạo Của Tôi – Chap 3403/04/2017
Bạn Trai Hắc Đạo Của Tôi – Chap 3303/04/2017
Bạn Trai Hắc Đạo Của Tôi – Chap 3203/04/2017
Bạn Trai Hắc Đạo Của Tôi – Chap 3103/04/2017
Bạn Trai Hắc Đạo Của Tôi – Chap 3003/04/2017
Bạn Trai Hắc Đạo Của Tôi – Chap 2916/03/2017
Bạn Trai Hắc Đạo Của Tôi – Chap 2816/03/2017
Bạn Trai Hắc Đạo Của Tôi – Chap 2715/03/2017
Bạn Trai Hắc Đạo Của Tôi – Chap 2610/02/2017
Bạn Trai Hắc Đạo Của Tôi – Chap 2510/02/2017
Bạn Trai Hắc Đạo Của Tôi – Chap 2425/12/2016
Bạn Trai Hắc Đạo Của Tôi – Chap 2301/11/2016
Bạn Trai Hắc Đạo Của Tôi – Chap 2217/09/2016
Bạn Trai Hắc Đạo Của Tôi – Chap 2113/09/2016
Bạn Trai Hắc Đạo Của Tôi – Chap 2010/09/2016
Bạn Trai Hắc Đạo Của Tôi – Chap 1920/08/2016
Bạn Trai Hắc Đạo Của Tôi – Chap 1818/08/2016
Bạn Trai Hắc Đạo Của Tôi – Chap 1712/08/2016
Bạn Trai Hắc Đạo Của Tôi – Chap 1612/08/2016
Bạn Trai Hắc Đạo Của Tôi – Chap 1510/08/2016
Bạn Trai Hắc Đạo Của Tôi – Chap 1410/08/2016
Bạn Trai Hắc Đạo Của Tôi – Chap 1310/08/2016
Bạn Trai Hắc Đạo Của Tôi – Chap 1208/08/2016
Bạn Trai Hắc Đạo Của Tôi – Chap 1117/07/2016
Bạn Trai Hắc Đạo Của Tôi – Chap 1017/07/2016
Bạn Trai Hắc Đạo Của Tôi – Chap 913/07/2016
Bạn Trai Hắc Đạo Của Tôi – Chap 812/07/2016
Bạn Trai Hắc Đạo Của Tôi – Chap 711/07/2016
Bạn Trai Hắc Đạo Của Tôi – Chap 608/07/2016
Bạn Trai Hắc Đạo Của Tôi – Chap 507/07/2016
Bạn Trai Hắc Đạo Của Tôi – Chap 407/07/2016
Bạn Trai Hắc Đạo Của Tôi – Chap 303/07/2016
Bạn Trai Hắc Đạo Của Tôi – Chap 230/06/2016
Bạn Trai Hắc Đạo Của Tôi – Chap 127/06/2016

Bình luận

CMD368 Đóng