Bakumatsu Renka Karyuu Kenshiden

Bakumatsu Renka Karyuu Kenshiden

Tên khác: Không có
Tác giả: D3 Publisher
Nhóm dịch: Đang cập nhật
Tình trạng: Đang tiến hành
Nguồn: Knight Group
Ngày thêm: 06/03/2015

 
 

Bakumatsu Renka Karyuu Kenshiden diễn ra trong năm đầu tiên của Tokugawa khi Mạc phủ và ủng hộ của hoàng đế đấu tranh cho quyền tối cao. Shizuki Rin là một cô gái lớn lên trong một Dojo người mất trí nhớ của quá khứ. Bí mật các giao dịch võ đường với thông tin. Bao gồm cả Viol…

Tải về truyện do A3 Manga thực hiện tại đây.
Vui lòng xem một số thông tin cơ bản trước khi đặt câu hỏi cho nhóm.

Bình luận