#Hào Môn Ngôn Tình Trọn Bộ Trà Đá
Mobile Top
Bách Yêu Dị Văn

Bách Yêu Dị Văn

Tên khác: Không có
Tác giả: Đang cập nhật
Nhóm dịch: Đang cập nhật
Tình trạng: Đang tiến hành
Nguồn: Mèo Con Không Biết Chữ
Ngày thêm: 13/09/2018

Tính cách ngang bướng của con người nữ chính, bị sư phụ ngạnh ép cho một cuốn sổ trừ yêu, hấp tấp xuống núi tu hành đuổi yêu.

Dọc đường tu hành gặp phải được nam chính, nụ hôn đầu cũng như vậy bị đánh mất…

Ban đầu nữ chính chính bởi vì nam chính cũng là người đuổi yêu giống với bản thân mình, nhưng phát hiện nam chính kỳ thực là…

Vui lòng xem một số thông tin cơ bản trước khi đặt câu hỏi cho nhóm.

Danh sách tập truyện

ChươngNgày đăng
Bách Yêu Dị Văn – Chap 10212/09/2020
Bách Yêu Dị Văn – Chap 10105/09/2020
Bách Yêu Dị Văn – Chap 10004/09/2020
Bách Yêu Dị Văn – Chap 9904/09/2020
Bách Yêu Dị Văn – Chap 9804/09/2020
Bách Yêu Dị Văn – Chap 9713/08/2020
Bách Yêu Dị Văn – Chap 9608/08/2020
Bách Yêu Dị Văn – Chap 9508/08/2020
Bách Yêu Dị Văn – Chap 94.527/07/2020
Bách Yêu Dị Văn – Chap 9424/07/2020
Bách Yêu Dị Văn – Chap 9316/07/2020
Bách Yêu Dị Văn – Chap 9209/07/2020
Bách Yêu Dị Văn – Chap 9102/07/2020
Bách Yêu Dị Văn – Chap 9027/06/2020
Bách Yêu Dị Văn – Chap 8917/06/2020
Bách Yêu Dị Văn – Chap 8804/06/2020
Bách Yêu Dị Văn – Chap 8701/06/2020
Bách Yêu Dị Văn – Chap 8625/05/2020
Bách Yêu Dị Văn – Chap 8523/05/2020
Bách Yêu Dị Văn – Chap 84.509/05/2020
Bách Yêu Dị Văn – Chap 8408/05/2020
Bách Yêu Dị Văn – Chap 8327/04/2020
Bách Yêu Dị Văn – Chap 8226/04/2020
Bách Yêu Dị Văn – Chap 8125/04/2020
Bách Yêu Dị Văn – Chap 7903/04/2020
Bách Yêu Dị Văn – Chap 7802/04/2020
Bách Yêu Dị Văn – Chap 7729/03/2020
Bách Yêu Dị Văn – Chap 7629/03/2020
Bách Yêu Dị Văn – Chap 7520/03/2020
Bách Yêu Dị Văn – Chap 7420/03/2020
Bách Yêu Dị Văn – Chap 7312/03/2020
Bách Yêu Dị Văn – Chap 7209/03/2020
Bách Yêu Dị Văn – Chap 7124/02/2020
Bách Yêu Dị Văn – Chap 7023/02/2020
Bách Yêu Dị Văn – Chap 6923/02/2020
Bách Yêu Dị Văn – Chap 6823/02/2020
Bách Yêu Dị Văn – Chap 6708/01/2020
Bách Yêu Dị Văn – Chap 6601/01/2020
Bách Yêu Dị Văn – Chap 6501/01/2020
Bách Yêu Dị Văn – Chap 6401/01/2020
Bách Yêu Dị Văn – Chap 6324/12/2019
Bách Yêu Dị Văn – Chap 6226/11/2019
Bách Yêu Dị Văn – Chap 6124/11/2019
Bách Yêu Dị Văn – Chap 6024/11/2019
Bách Yêu Dị Văn – Chap 5924/11/2019
Bách Yêu Dị Văn – Chap 5824/11/2019
Bách Yêu Dị Văn – Chap 5712/10/2019
Bách Yêu Dị Văn – Chap 5604/10/2019
Bách Yêu Dị Văn – Chap 5526/09/2019
Bách Yêu Dị Văn – Chap 5421/09/2019
Bách Yêu Dị Văn – Chap 5313/09/2019
Bách Yêu Dị Văn – Chap 5203/09/2019
Bách Yêu Dị Văn – Chap 5103/09/2019
Bách Yêu Dị Văn – Chap 5007/08/2019
Bách Yêu Dị Văn – Chap 4907/08/2019
Bách Yêu Dị Văn – Chap 4807/08/2019
Bách Yêu Dị Văn – Chap 4707/08/2019
Bách Yêu Dị Văn – Chap 4631/07/2019
Bách Yêu Dị Văn – Chap 4531/07/2019
Bách Yêu Dị Văn – Chap 4420/07/2019
Bách Yêu Dị Văn – Chap 4315/07/2019
Bách Yêu Dị Văn – Chap 4210/07/2019
Bách Yêu Dị Văn – Chap 4104/07/2019
Bách Yêu Dị Văn – Chap 4028/06/2019
Bách Yêu Dị Văn – Chap 3925/06/2019
Bách Yêu Dị Văn – Chap 3822/06/2019
Bách Yêu Dị Văn – Chap 3710/06/2019
Bách Yêu Dị Văn – Chap 3605/06/2019
Bách Yêu Dị Văn – Chap 3505/06/2019
Bách Yêu Dị Văn – Chap 3424/05/2019
Bách Yêu Dị Văn – Chap 3324/05/2019
Bách Yêu Dị Văn – Chap 3224/05/2019
Bách Yêu Dị Văn – Chap 3109/05/2019
Bách Yêu Dị Văn – Chap 3007/05/2019
Bách Yêu Dị Văn – Chap 2923/04/2019
Bách Yêu Dị Văn – Chap 2818/04/2019
Bách Yêu Dị Văn – Chap 2718/04/2019
Bách Yêu Dị Văn – Chap 2603/04/2019
Bách Yêu Dị Văn – Chap 2527/03/2019
Bách Yêu Dị Văn – Chap 2424/03/2019
Bách Yêu Dị Văn – Chap 2318/03/2019
Bách Yêu Dị Văn – Chap 2215/03/2019
Bách Yêu Dị Văn – Chap 2111/03/2019
Bách Yêu Dị Văn – Chap 2007/03/2019
Bách Yêu Dị Văn – Chap 1906/03/2019
Bách Yêu Dị Văn – Chap 1826/02/2019
Bách Yêu Dị Văn – Chap 1724/02/2019
Bách Yêu Dị Văn – Chap 1618/02/2019
Bách Yêu Dị Văn – Chap 1516/02/2019
Bách Yêu Dị Văn – Chap 1414/02/2019
Bách Yêu Dị Văn – Chap 1304/02/2019
Bách Yêu Dị Văn – Chap 1203/02/2019
Bách Yêu Dị Văn – Chap 1119/01/2019
Bách Yêu Dị Văn – Chap 1005/01/2019
Bách Yêu Dị Văn – Chap 904/01/2019
Bách Yêu Dị Văn – Chap 804/01/2019
Bách Yêu Dị Văn – Chap 720/10/2018
Bách Yêu Dị Văn – Chap 604/10/2018
Bách Yêu Dị Văn – Chap 527/09/2018
Bách Yêu Dị Văn – Chap 423/09/2018
Bách Yêu Dị Văn – Chap 319/09/2018
Bách Yêu Dị Văn – Chap 218/09/2018
Bách Yêu Dị Văn – Chap 113/09/2018

Bình luận