Bách Luyện Thành Thần

Bách Luyện Thành Thần

Tên khác: Không có
Tác giả: Đang cập nhật
Nhóm dịch: Ham Truyện
Tình trạng: Đang tiến hành
Nguồn: hamtruyen.vn
Ngày thêm: 13/10/2015

 

Cảnh giới: Luyện nhục cảnh, Luyện cốt cảnh, Luyện tạng cảnh…. La Chính vì gái mà bị đày làm nô bộc. La Bái Nhiên tham vọng đầy mình :)) La Chính lại vì gái mà đâm đầu tu luyện :)) La Gia trong phủ nước sôi lửa bỏng, tranh giành kịch liệt… thôi thì đọc tiếp sẽ biết :) 1 thanh niên dại gái tu luyện võ công =))

Tải về truyện do A3 Manga thực hiện tại đây.
Vui lòng xem một số thông tin cơ bản trước khi đặt câu hỏi cho nhóm.

Danh sách tập truyện

ChapterNgày đăng
Bách Luyện Thành Thần – Chap 18520/01/2018
Bách Luyện Thành Thần – Chap 18418/01/2018
Bách Luyện Thành Thần – Chap 18313/01/2018
Bách Luyện Thành Thần – Chap 18211/01/2018
Bách Luyện Thành Thần – Chap 18106/01/2018
Bách Luyện Thành Thần – Chap 18004/01/2018
Bách Luyện Thành Thần – Chap 17901/01/2018
Bách Luyện Thành Thần – Chap 17830/12/2017
Bách Luyện Thành Thần – Chap 17728/12/2017
Bách Luyện Thành Thần – Chap 17623/12/2017
Bách Luyện Thành Thần – Chap 17521/12/2017
Bách Luyện Thành Thần – Chap 17416/12/2017
Bách Luyện Thành Thần – Chap 17314/12/2017
Bách Luyện Thành Thần – Chap 17209/12/2017
Bách Luyện Thành Thần – Chap 17107/12/2017
Bách Luyện Thành Thần – Chap 17002/12/2017
Bách Luyện Thành Thần – Chap 16930/11/2017
Bách Luyện Thành Thần – Chap 16825/11/2017
Bách Luyện Thành Thần – Chap 16723/11/2017
Bách Luyện Thành Thần – Chap 16618/11/2017
Bách Luyện Thành Thần – Chap 16516/11/2017
Bách Luyện Thành Thần – Chap 16414/11/2017
Bách Luyện Thành Thần – Chap 16312/11/2017
Bách Luyện Thành Thần – Chap 16210/11/2017
Bách Luyện Thành Thần – Chap 16107/11/2017
Bách Luyện Thành Thần – Chap 16006/11/2017
Bách Luyện Thành Thần – Chap 15902/11/2017
Bách Luyện Thành Thần – Chap 15828/10/2017
Bách Luyện Thành Thần – Chap 15726/10/2017
Bách Luyện Thành Thần – Chap 15621/10/2017
Bách Luyện Thành Thần – Chap 15519/10/2017
Bách Luyện Thành Thần – Chap 15414/10/2017
Bách Luyện Thành Thần – Chap 15312/10/2017
Bách Luyện Thành Thần – Chap 15210/10/2017
Bách Luyện Thành Thần – Chap 15107/10/2017
Bách Luyện Thành Thần – Chap 15005/10/2017
Bách Luyện Thành Thần – Chap 149.504/10/2017
Bách Luyện Thành Thần – Chap 14903/10/2017
Bách Luyện Thành Thần – Chap 14830/09/2017
Bách Luyện Thành Thần – Chap 14728/09/2017
Bách Luyện Thành Thần – Chap 14626/09/2017
Bách Luyện Thành Thần – Chap 14524/09/2017
Bách Luyện Thành Thần – Chap 14421/09/2017
Bách Luyện Thành Thần – Chap 143.519/09/2017
Bách Luyện Thành Thần – Chap 14317/09/2017
Bách Luyện Thành Thần – Chap 14214/09/2017
Bách Luyện Thành Thần – Chap 14109/09/2017
Bách Luyện Thành Thần – Chap 14007/09/2017
Bách Luyện Thành Thần – Chap 13902/09/2017
Bách Luyện Thành Thần – Chap 13831/08/2017
Bách Luyện Thành Thần – Chap 13729/08/2017
Bách Luyện Thành Thần – Chap 13627/08/2017
Bách Luyện Thành Thần – Chap 13524/08/2017
Bách Luyện Thành Thần – Chap 13419/08/2017
Bách Luyện Thành Thần – Chap 13317/08/2017
Bách Luyện Thành Thần – Chap 13212/08/2017
Bách Luyện Thành Thần – Chap 13110/08/2017
Bách Luyện Thành Thần – Chap 13007/08/2017
Bách Luyện Thành Thần – Chap 12905/08/2017
Bách Luyện Thành Thần – Chap 12803/08/2017
Bách Luyện Thành Thần – Chap 12701/08/2017
Bách Luyện Thành Thần – Chap 126.530/07/2017
Bách Luyện Thành Thần – Chap 12629/07/2017
Bách Luyện Thành Thần – Chap 12527/07/2017
Bách Luyện Thành Thần – Chap 12423/07/2017
Bách Luyện Thành Thần – Chap 12320/07/2017
Bách Luyện Thành Thần – Chap 12216/07/2017
Bách Luyện Thành Thần – Chap 12113/07/2017
Bách Luyện Thành Thần – Chap 12009/07/2017
Bách Luyện Thành Thần – Chap 11906/07/2017
Bách Luyện Thành Thần – Chap 11802/07/2017
Bách Luyện Thành Thần – Chap 11729/06/2017
Bách Luyện Thành Thần – Chap 11625/06/2017
Bách Luyện Thành Thần – Chap 11522/06/2017
Bách Luyện Thành Thần – Chap 11418/06/2017
Bách Luyện Thành Thần – Chap 11315/06/2017
Bách Luyện Thành Thần – Chap 11212/06/2017
Bách Luyện Thành Thần – Chap 11108/06/2017
Bách Luyện Thành Thần – Chap 11004/06/2017
Bách Luyện Thành Thần – Chap 10901/06/2017
Bách Luyện Thành Thần – Chap 10828/05/2017
Bách Luyện Thành Thần – Chap 10725/05/2017
Bách Luyện Thành Thần – Chap 10620/05/2017
Bách Luyện Thành Thần – Chap 10518/05/2017
Bách Luyện Thành Thần – Chap 10414/05/2017
Bách Luyện Thành Thần – Chap 10311/05/2017
Bách Luyện Thành Thần – Chap 10207/05/2017
Bách Luyện Thành Thần – Chap 10104/05/2017
Bách Luyện Thành Thần – Chap 10030/04/2017
Bách Luyện Thành Thần – Chap 9927/04/2017
Bách Luyện Thành Thần – Chap 9823/04/2017
Bách Luyện Thành Thần – Chap 9720/04/2017
Bách Luyện Thành Thần – Chap 9617/04/2017
Bách Luyện Thành Thần – Chap 9513/04/2017
Bách Luyện Thành Thần – Chap 9409/04/2017
Bách Luyện Thành Thần – Chap 9306/04/2017
Bách Luyện Thành Thần – Chap 9203/04/2017
Bách Luyện Thành Thần – Chap 9130/03/2017
Bách Luyện Thành Thần – Chap 9026/03/2017
Bách Luyện Thành Thần – Chap 8924/03/2017
Bách Luyện Thành Thần – Chap 8819/03/2017
Bách Luyện Thành Thần – Chap 8716/03/2017
Bách Luyện Thành Thần – Chap 8612/03/2017
Bách Luyện Thành Thần – Chap 8509/03/2017
Bách Luyện Thành Thần – Chap 8404/03/2017
Bách Luyện Thành Thần – Chap 8301/03/2017
Bách Luyện Thành Thần – Chap 82.723/02/2017
Bách Luyện Thành Thần – Chap 82.616/02/2017
Bách Luyện Thành Thần – Chap 82.508/02/2017
Bách Luyện Thành Thần – Chap 8205/02/2017
Bách Luyện Thành Thần – Chap 8103/02/2017
Bách Luyện Thành Thần – Chap 8017/01/2017
Bách Luyện Thành Thần – Chap 7913/01/2017
Bách Luyện Thành Thần – Chap 7805/01/2017
Bách Luyện Thành Thần – Chap 7729/12/2016
Bách Luyện Thành Thần – Chap 7621/12/2016
Bách Luyện Thành Thần – Chap 7515/12/2016
Bách Luyện Thành Thần – Chap 7408/12/2016
Bách Luyện Thành Thần – Chap 7302/12/2016
Bách Luyện Thành Thần – Chap 7224/11/2016
Bách Luyện Thành Thần – Chap 7117/11/2016
Bách Luyện Thành Thần – Chap 7009/11/2016
Bách Luyện Thành Thần – Chap 6903/11/2016
Bách Luyện Thành Thần – Chap 6827/10/2016
Bách Luyện Thành Thần – Chap 6720/10/2016
Bách Luyện Thành Thần – Chap 6612/10/2016
Bách Luyện Thành Thần – Chap 6512/10/2016
Bách Luyện Thành Thần – Chap 6429/09/2016
Bách Luyện Thành Thần – Chap 6321/09/2016
Bách Luyện Thành Thần – Chap 6215/09/2016
Bách Luyện Thành Thần – Chap 6108/09/2016
Bách Luyện Thành Thần – Chap 6001/09/2016
Bách Luyện Thành Thần – Chap 5925/08/2016
Bách Luyện Thành Thần – Chap 5818/08/2016
Bách Luyện Thành Thần – Chap 5714/08/2016
Bách Luyện Thành Thần – Chap 5611/08/2016
Bách Luyện Thành Thần – Chap 5530/07/2016
Bách Luyện Thành Thần – Chap 5427/07/2016
Bách Luyện Thành Thần – Chap 5323/07/2016
Bách Luyện Thành Thần – Chap 5220/07/2016
Bách Luyện Thành Thần – Chap 5116/07/2016
Bách Luyện Thành Thần – Chap 5013/07/2016
Bách Luyện Thành Thần – Chap 4910/07/2016
Bách Luyện Thành Thần – Chap 4809/07/2016
Bách Luyện Thành Thần – Chap 4703/07/2016
Bách Luyện Thành Thần – Chap 4603/07/2016
Bách Luyện Thành Thần – Chap 4530/06/2016
Bách Luyện Thành Thần – Chap 4426/06/2016
Bách Luyện Thành Thần – Chap 4325/06/2016
Bách Luyện Thành Thần – Chap 4223/06/2016
Bách Luyện Thành Thần – Chap 4118/06/2016
Bách Luyện Thành Thần – Chap 4014/06/2016
Bách Luyện Thành Thần – Chap 3912/06/2016
Bách Luyện Thành Thần – Chap 3811/06/2016
Bách Luyện Thành Thần – Chap 3704/06/2016
Bách Luyện Thành Thần – Chap 3628/05/2016
Bách Luyện Thành Thần – Chap 3525/05/2016
Bách Luyện Thành Thần – Chap 3423/05/2016
Bách Luyện Thành Thần – Chap 3314/05/2016
Bách Luyện Thành Thần – Chap 3213/05/2016
Bách Luyện Thành Thần – Chap 3101/05/2016
Bách Luyện Thành Thần – Chap 3024/04/2016
Bách Luyện Thành Thần – Chap 2915/04/2016
Bách Luyện Thành Thần – Chap 2809/04/2016
Bách Luyện Thành Thần – Chap 2705/04/2016
Bách Luyện Thành Thần – Chap 2628/03/2016
Bách Luyện Thành Thần – Chap 2525/03/2016
Bách Luyện Thành Thần – Chap 2424/03/2016
Bách Luyện Thành Thần – Chap 2322/03/2016
Bách Luyện Thành Thần – Chap 2227/02/2016
Bách Luyện Thành Thần – Chap 2120/02/2016
Bách Luyện Thành Thần – Chap 2015/02/2016
Bách Luyện Thành Thần – Chap 1906/02/2016
Bách Luyện Thành Thần – Chap 1802/02/2016
Bách Luyện Thành Thần – Chap 1723/01/2016
Bách Luyện Thành Thần – Chap 1616/01/2016
Bách Luyện Thành Thần – Chap 1512/01/2016
Bách Luyện Thành Thần – Chap 1411/01/2016
Bách Luyện Thành Thần – Chap 1326/12/2015
Bách Luyện Thành Thần – Chap 1222/12/2015
Bách Luyện Thành Thần – Chap 11.521/12/2015
Bách Luyện Thành Thần – Chap 1111/12/2015
Bách Luyện Thành Thần – Chap 1007/12/2015
Bách Luyện Thành Thần – Chap 901/12/2015
Bách Luyện Thành Thần – Chap 829/11/2015
Bách Luyện Thành Thần – Chap 717/11/2015
Bách Luyện Thành Thần – Chap 616/11/2015
Bách Luyện Thành Thần – Chap 516/11/2015
Bách Luyện Thành Thần – Chap 404/11/2015
Bách Luyện Thành Thần – Chap 329/10/2015
Bách Luyện Thành Thần – Chap 227/10/2015
Bách Luyện Thành Thần – Chap 113/10/2015

Bình luận

Tết 2018