Bách Luyện Thành Thần

Bách Luyện Thành Thần

Tên khác: Không có
Tác giả: Đang cập nhật
Nhóm dịch: Ham Truyện
Tình trạng: Đang tiến hành
Nguồn: hamtruyen.vn
Ngày thêm: 13/10/2015

 
 

Cảnh giới: Luyện nhục cảnh, Luyện cốt cảnh, Luyện tạng cảnh…. La Chính vì gái mà bị đày làm nô bộc. La Bái Nhiên tham vọng đầy mình :)) La Chính lại vì gái mà đâm đầu tu luyện :)) La Gia trong phủ nước sôi lửa bỏng, tranh giành kịch liệt… thôi thì đọc tiếp sẽ biết :) 1 thanh niên dại gái tu luyện võ công =))

Tải về truyện do A3 Manga thực hiện tại đây.
Vui lòng xem một số thông tin cơ bản trước khi đặt câu hỏi cho nhóm.

Danh sách tập truyện

ChapterNgày đăng
Bách Luyện Thành Thần – Chap 10030/04/2017
Bách Luyện Thành Thần – Chap 9927/04/2017
Bách Luyện Thành Thần – Chap 9823/04/2017
Bách Luyện Thành Thần – Chap 9720/04/2017
Bách Luyện Thành Thần – Chap 9617/04/2017
Bách Luyện Thành Thần – Chap 9513/04/2017
Bách Luyện Thành Thần – Chap 9409/04/2017
Bách Luyện Thành Thần – Chap 9306/04/2017
Bách Luyện Thành Thần – Chap 9203/04/2017
Bách Luyện Thành Thần – Chap 9130/03/2017
Bách Luyện Thành Thần – Chap 9026/03/2017
Bách Luyện Thành Thần – Chap 8924/03/2017
Bách Luyện Thành Thần – Chap 8819/03/2017
Bách Luyện Thành Thần – Chap 8716/03/2017
Bách Luyện Thành Thần – Chap 8612/03/2017
Bách Luyện Thành Thần – Chap 8509/03/2017
Bách Luyện Thành Thần – Chap 8404/03/2017
Bách Luyện Thành Thần – Chap 8301/03/2017
Bách Luyện Thành Thần – Chap 82.723/02/2017
Bách Luyện Thành Thần – Chap 82.616/02/2017
Bách Luyện Thành Thần – Chap 82.508/02/2017
Bách Luyện Thành Thần – Chap 8205/02/2017
Bách Luyện Thành Thần – Chap 8103/02/2017
Bách Luyện Thành Thần – Chap 8017/01/2017
Bách Luyện Thành Thần – Chap 7913/01/2017
Bách Luyện Thành Thần – Chap 7805/01/2017
Bách Luyện Thành Thần – Chap 7729/12/2016
Bách Luyện Thành Thần – Chap 7621/12/2016
Bách Luyện Thành Thần – Chap 7515/12/2016
Bách Luyện Thành Thần – Chap 7408/12/2016
Bách Luyện Thành Thần – Chap 7302/12/2016
Bách Luyện Thành Thần – Chap 7224/11/2016
Bách Luyện Thành Thần – Chap 7117/11/2016
Bách Luyện Thành Thần – Chap 7009/11/2016
Bách Luyện Thành Thần – Chap 6903/11/2016
Bách Luyện Thành Thần – Chap 6827/10/2016
Bách Luyện Thành Thần – Chap 6720/10/2016
Bách Luyện Thành Thần – Chap 6612/10/2016
Bách Luyện Thành Thần – Chap 6512/10/2016
Bách Luyện Thành Thần – Chap 6429/09/2016
Bách Luyện Thành Thần – Chap 6321/09/2016
Bách Luyện Thành Thần – Chap 6215/09/2016
Bách Luyện Thành Thần – Chap 6108/09/2016
Bách Luyện Thành Thần – Chap 6001/09/2016
Bách Luyện Thành Thần – Chap 5925/08/2016
Bách Luyện Thành Thần – Chap 5818/08/2016
Bách Luyện Thành Thần – Chap 5714/08/2016
Bách Luyện Thành Thần – Chap 5611/08/2016
Bách Luyện Thành Thần – Chap 5530/07/2016
Bách Luyện Thành Thần – Chap 5427/07/2016
Bách Luyện Thành Thần – Chap 5323/07/2016
Bách Luyện Thành Thần – Chap 5220/07/2016
Bách Luyện Thành Thần – Chap 5116/07/2016
Bách Luyện Thành Thần – Chap 5013/07/2016
Bách Luyện Thành Thần – Chap 4910/07/2016
Bách Luyện Thành Thần – Chap 4809/07/2016
Bách Luyện Thành Thần – Chap 4703/07/2016
Bách Luyện Thành Thần – Chap 4603/07/2016
Bách Luyện Thành Thần – Chap 4530/06/2016
Bách Luyện Thành Thần – Chap 4426/06/2016
Bách Luyện Thành Thần – Chap 4325/06/2016
Bách Luyện Thành Thần – Chap 4223/06/2016
Bách Luyện Thành Thần – Chap 4118/06/2016
Bách Luyện Thành Thần – Chap 4014/06/2016
Bách Luyện Thành Thần – Chap 3912/06/2016
Bách Luyện Thành Thần – Chap 3811/06/2016
Bách Luyện Thành Thần – Chap 3704/06/2016
Bách Luyện Thành Thần – Chap 3628/05/2016
Bách Luyện Thành Thần – Chap 3525/05/2016
Bách Luyện Thành Thần – Chap 3423/05/2016
Bách Luyện Thành Thần – Chap 3314/05/2016
Bách Luyện Thành Thần – Chap 3213/05/2016
Bách Luyện Thành Thần – Chap 3101/05/2016
Bách Luyện Thành Thần – Chap 3024/04/2016
Bách Luyện Thành Thần – Chap 2915/04/2016
Bách Luyện Thành Thần – Chap 2809/04/2016
Bách Luyện Thành Thần – Chap 2705/04/2016
Bách Luyện Thành Thần – Chap 2628/03/2016
Bách Luyện Thành Thần – Chap 2525/03/2016
Bách Luyện Thành Thần – Chap 2424/03/2016
Bách Luyện Thành Thần – Chap 2322/03/2016
Bách Luyện Thành Thần – Chap 2227/02/2016
Bách Luyện Thành Thần – Chap 2120/02/2016
Bách Luyện Thành Thần – Chap 2015/02/2016
Bách Luyện Thành Thần – Chap 1906/02/2016
Bách Luyện Thành Thần – Chap 1802/02/2016
Bách Luyện Thành Thần – Chap 1723/01/2016
Bách Luyện Thành Thần – Chap 1616/01/2016
Bách Luyện Thành Thần – Chap 1512/01/2016
Bách Luyện Thành Thần – Chap 1411/01/2016
Bách Luyện Thành Thần – Chap 1326/12/2015
Bách Luyện Thành Thần – Chap 1222/12/2015
Bách Luyện Thành Thần – Chap 11.521/12/2015
Bách Luyện Thành Thần – Chap 1111/12/2015
Bách Luyện Thành Thần – Chap 1007/12/2015
Bách Luyện Thành Thần – Chap 901/12/2015
Bách Luyện Thành Thần – Chap 829/11/2015
Bách Luyện Thành Thần – Chap 717/11/2015
Bách Luyện Thành Thần – Chap 616/11/2015
Bách Luyện Thành Thần – Chap 516/11/2015
Bách Luyện Thành Thần – Chap 404/11/2015
Bách Luyện Thành Thần – Chap 329/10/2015
Bách Luyện Thành Thần – Chap 227/10/2015
Bách Luyện Thành Thần – Chap 113/10/2015

Bình luận

CMD368 Đóng