#Bá Đạo Ngôn Tình Trọn Bộ Trà Đá
BaBa Đẹp Trai Trên Trời Rơi Xuống

BaBa Đẹp Trai Trên Trời Rơi Xuống

Tên khác: Nam Nhân Daddy Từ Trên Trời Rơi Xuống
Tác giả: Đang cập nhật
Nhóm dịch: Miêu Truyện
Tình trạng: Trọn bộ
Nguồn: mieutruyen.com
Ngày thêm: 06/02/2020

Mục Ninh Khê cho biết, con đường dài nhất mà cô ấy đã đi chính là cái bẫy của Mặc tổng! 5 năm trước, cô và người đàn ông đó bị hạ thuốc và sau đó phát sinh quan hệ.

5 năm sau, đứa con đáng yêu dẫn cô đến trước mặt tổng tài nói: “Mami, con tìm thấy baba rồi! ông ấy sẽ nuôi con, cũng sẽ yêu thương mẹ nữa đó!”

Mặc Khải Ngao ôm lấy eo của Mục Ninh Khê, âu yếm nói: “Bà xã, đứa con thứ hai phải nhân lúc sớm thì tình anh em tụi nhỏ mới thân thiết hơn được!”

Mục Ninh Khê: “….”

Vui lòng xem một số thông tin cơ bản trước khi đặt câu hỏi cho nhóm.

Danh sách tập truyện

ChươngNgày đăng
BaBa Đẹp Trai Trên Trời Rơi Xuống – Chap 7705/08/2020
BaBa Đẹp Trai Trên Trời Rơi Xuống – Chap 7601/08/2020
BaBa Đẹp Trai Trên Trời Rơi Xuống – Chap 7501/08/2020
BaBa Đẹp Trai Trên Trời Rơi Xuống – Chap 7426/07/2020
BaBa Đẹp Trai Trên Trời Rơi Xuống – Chap 7326/07/2020
BaBa Đẹp Trai Trên Trời Rơi Xuống – Chap 7226/07/2020
BaBa Đẹp Trai Trên Trời Rơi Xuống – Chap 7115/07/2020
BaBa Đẹp Trai Trên Trời Rơi Xuống – Chap 7015/07/2020
BaBa Đẹp Trai Trên Trời Rơi Xuống – Chap 6915/07/2020
BaBa Đẹp Trai Trên Trời Rơi Xuống – Chap 6803/07/2020
BaBa Đẹp Trai Trên Trời Rơi Xuống – Chap 6703/07/2020
BaBa Đẹp Trai Trên Trời Rơi Xuống – Chap 6627/06/2020
BaBa Đẹp Trai Trên Trời Rơi Xuống – Chap 6527/06/2020
BaBa Đẹp Trai Trên Trời Rơi Xuống – Chap 6421/06/2020
BaBa Đẹp Trai Trên Trời Rơi Xuống – Chap 6319/06/2020
BaBa Đẹp Trai Trên Trời Rơi Xuống – Chap 6216/06/2020
BaBa Đẹp Trai Trên Trời Rơi Xuống – Chap 6112/06/2020
BaBa Đẹp Trai Trên Trời Rơi Xuống – Chap 6009/06/2020
BaBa Đẹp Trai Trên Trời Rơi Xuống – Chap 5907/06/2020
BaBa Đẹp Trai Trên Trời Rơi Xuống – Chap 5802/06/2020
BaBa Đẹp Trai Trên Trời Rơi Xuống – Chap 5730/05/2020
BaBa Đẹp Trai Trên Trời Rơi Xuống – Chap 5627/05/2020
BaBa Đẹp Trai Trên Trời Rơi Xuống – Chap 5527/05/2020
BaBa Đẹp Trai Trên Trời Rơi Xuống – Chap 5417/05/2020
BaBa Đẹp Trai Trên Trời Rơi Xuống – Chap 5317/05/2020
BaBa Đẹp Trai Trên Trời Rơi Xuống – Chap 5209/05/2020
BaBa Đẹp Trai Trên Trời Rơi Xuống – Chap 5108/05/2020
BaBa Đẹp Trai Trên Trời Rơi Xuống – Chap 5002/05/2020
BaBa Đẹp Trai Trên Trời Rơi Xuống – Chap 4901/05/2020
BaBa Đẹp Trai Trên Trời Rơi Xuống – Chap 4825/04/2020
BaBa Đẹp Trai Trên Trời Rơi Xuống – Chap 4724/04/2020
BaBa Đẹp Trai Trên Trời Rơi Xuống – Chap 4618/04/2020
BaBa Đẹp Trai Trên Trời Rơi Xuống – Chap 4517/04/2020
BaBa Đẹp Trai Trên Trời Rơi Xuống – Chap 4411/04/2020
BaBa Đẹp Trai Trên Trời Rơi Xuống – Chap 4310/04/2020
BaBa Đẹp Trai Trên Trời Rơi Xuống – Chap 4204/04/2020
BaBa Đẹp Trai Trên Trời Rơi Xuống – Chap 4103/04/2020
BaBa Đẹp Trai Trên Trời Rơi Xuống – Chap 4028/03/2020
BaBa Đẹp Trai Trên Trời Rơi Xuống – Chap 3927/03/2020
BaBa Đẹp Trai Trên Trời Rơi Xuống – Chap 3821/03/2020
BaBa Đẹp Trai Trên Trời Rơi Xuống – Chap 3720/03/2020
BaBa Đẹp Trai Trên Trời Rơi Xuống – Chap 3614/03/2020
BaBa Đẹp Trai Trên Trời Rơi Xuống – Chap 3513/03/2020
BaBa Đẹp Trai Trên Trời Rơi Xuống – Chap 3407/03/2020
BaBa Đẹp Trai Trên Trời Rơi Xuống – Chap 3306/03/2020
BaBa Đẹp Trai Trên Trời Rơi Xuống – Chap 3229/02/2020
BaBa Đẹp Trai Trên Trời Rơi Xuống – Chap 3128/02/2020
BaBa Đẹp Trai Trên Trời Rơi Xuống – Chap 3022/02/2020
BaBa Đẹp Trai Trên Trời Rơi Xuống – Chap 2921/02/2020
BaBa Đẹp Trai Trên Trời Rơi Xuống – Chap 2815/02/2020
BaBa Đẹp Trai Trên Trời Rơi Xuống – Chap 2715/02/2020
BaBa Đẹp Trai Trên Trời Rơi Xuống – Chap 2610/02/2020
BaBa Đẹp Trai Trên Trời Rơi Xuống – Chap 2509/02/2020
BaBa Đẹp Trai Trên Trời Rơi Xuống – Chap 2409/02/2020
BaBa Đẹp Trai Trên Trời Rơi Xuống – Chap 2308/02/2020
BaBa Đẹp Trai Trên Trời Rơi Xuống – Chap 2208/02/2020
BaBa Đẹp Trai Trên Trời Rơi Xuống – Chap 2108/02/2020
BaBa Đẹp Trai Trên Trời Rơi Xuống – Chap 2007/02/2020
BaBa Đẹp Trai Trên Trời Rơi Xuống – Chap 1906/02/2020
BaBa Đẹp Trai Trên Trời Rơi Xuống – Chap 1806/02/2020
BaBa Đẹp Trai Trên Trời Rơi Xuống – Chap 1706/02/2020
BaBa Đẹp Trai Trên Trời Rơi Xuống – Chap 1606/02/2020
BaBa Đẹp Trai Trên Trời Rơi Xuống – Chap 1506/02/2020
BaBa Đẹp Trai Trên Trời Rơi Xuống – Chap 1406/02/2020
BaBa Đẹp Trai Trên Trời Rơi Xuống – Chap 1306/02/2020
BaBa Đẹp Trai Trên Trời Rơi Xuống – Chap 1206/02/2020
BaBa Đẹp Trai Trên Trời Rơi Xuống – Chap 1106/02/2020
BaBa Đẹp Trai Trên Trời Rơi Xuống – Chap 1006/02/2020
BaBa Đẹp Trai Trên Trời Rơi Xuống – Chap 906/02/2020
BaBa Đẹp Trai Trên Trời Rơi Xuống – Chap 806/02/2020
BaBa Đẹp Trai Trên Trời Rơi Xuống – Chap 706/02/2020
BaBa Đẹp Trai Trên Trời Rơi Xuống – Chap 606/02/2020
BaBa Đẹp Trai Trên Trời Rơi Xuống – Chap 506/02/2020
BaBa Đẹp Trai Trên Trời Rơi Xuống – Chap 406/02/2020
BaBa Đẹp Trai Trên Trời Rơi Xuống – Chap 306/02/2020
BaBa Đẹp Trai Trên Trời Rơi Xuống – Chap 206/02/2020
BaBa Đẹp Trai Trên Trời Rơi Xuống – Chap 106/02/2020

Bình luận

Float Left Đóng
Float Right Đóng