Bá Tình Ác Thiếu: Dạy Bảo Tiểu Đào Thê

Bá Tình Ác Thiếu: Dạy Bảo Tiểu Đào Thê

Tên khác: Không có
Tác giả: Thất Hỉ Hoàn Tử
Nhóm dịch: A3
Tình trạng: Đang tiến hành
Nguồn: www.a3manga.com
Ngày thêm: 12/11/2016

 
 

“Không được động vào mẹ bọn tôi!”

Hai đứa nhóc một nam một nữ, chặn trước mũi của ác ma thiếu tổng tài. Người phụ nữ hắn nhắm tới, không chỉ bị người ta ăn trước mất, lại còn tặng kèm hai cái đuôi!

“Quân ăn cướp, mau ra đây!”

Đối diện với tràng cảnh max máu chó này, người mẹ nóng bỏng vừa đơn thuần lại vô tội… N năm trước, vô ý bị người ta cướp mất thanh bạch, là lỗi của nàng ta sao? Làm ơn hiểu giùm cho, người ta cũng là kẻ bị hại à nha! Hơ? Sao mà cái tên này với con trai mình lại hao hao nhau thế? Lẽ nào…

Tải về truyện do A3 Manga thực hiện tại đây.
Vui lòng xem một số thông tin cơ bản trước khi đặt câu hỏi cho nhóm.

Danh sách tập truyện

ChapterNgày đăng
Bá Tình Ác Thiếu: Dạy Bảo Tiểu Đào Thê – Chap 3923/04/2017
Bá Tình Ác Thiếu: Dạy Bảo Tiểu Đào Thê – Chap 3819/04/2017
Bá Tình Ác Thiếu: Dạy Bảo Tiểu Đào Thê – Chap 3715/04/2017
Bá Tình Ác Thiếu: Dạy Bảo Tiểu Đào Thê – Chap 3613/04/2017
Bá Tình Ác Thiếu: Dạy Bảo Tiểu Đào Thê – Chap 3508/04/2017
Bá Tình Ác Thiếu: Dạy Bảo Tiểu Đào Thê – Chap 3406/04/2017
Bá Tình Ác Thiếu: Dạy Bảo Tiểu Đào Thê – Chap 3301/04/2017
Bá Tình Ác Thiếu: Dạy Bảo Tiểu Đào Thê – Chap 3230/03/2017
Bá Tình Ác Thiếu: Dạy Bảo Tiểu Đào Thê – Chap 3125/03/2017
Bá Tình Ác Thiếu: Dạy Bảo Tiểu Đào Thê – Chap 3023/03/2017
Bá Tình Ác Thiếu: Dạy Bảo Tiểu Đào Thê – Chap 2919/03/2017
Bá Tình Ác Thiếu: Dạy Bảo Tiểu Đào Thê – Chap 2816/03/2017
Bá Tình Ác Thiếu: Dạy Bảo Tiểu Đào Thê – Chap 2712/03/2017
Bá Tình Ác Thiếu: Dạy Bảo Tiểu Đào Thê – Chap 2609/03/2017
Bá Tình Ác Thiếu: Dạy Bảo Tiểu Đào Thê – Chap 2507/03/2017
Bá Tình Ác Thiếu: Dạy Bảo Tiểu Đào Thê – Chap 2402/03/2017
Bá Tình Ác Thiếu: Dạy Bảo Tiểu Đào Thê – Chap 2328/02/2017
Bá Tình Ác Thiếu: Dạy Bảo Tiểu Đào Thê – Chap 2227/02/2017
Bá Tình Ác Thiếu: Dạy Bảo Tiểu Đào Thê – Chap 2118/02/2017
Bá Tình Ác Thiếu: Dạy Bảo Tiểu Đào Thê – Chap 2017/02/2017
Bá Tình Ác Thiếu: Dạy Bảo Tiểu Đào Thê – Chap 1916/02/2017
Bá Tình Ác Thiếu: Dạy Bảo Tiểu Đào Thê – Chap 1812/02/2017
Bá Tình Ác Thiếu: Dạy Bảo Tiểu Đào Thê – Chap 1711/02/2017
Bá Tình Ác Thiếu: Dạy Bảo Tiểu Đào Thê – Chap 1610/02/2017
Bá Tình Ác Thiếu: Dạy Bảo Tiểu Đào Thê – Chap 1508/02/2017
Bá Tình Ác Thiếu: Dạy Bảo Tiểu Đào Thê – Chap 1428/01/2017
Bá Tình Ác Thiếu: Dạy Bảo Tiểu Đào Thê – Chap 1327/01/2017
Bá Tình Ác Thiếu: Dạy Bảo Tiểu Đào Thê – Chap 1226/01/2017
Bá Tình Ác Thiếu: Dạy Bảo Tiểu Đào Thê – Chap 1125/01/2017
Bá Tình Ác Thiếu: Dạy Bảo Tiểu Đào Thê – Chap 1012/01/2017
Bá Tình Ác Thiếu: Dạy Bảo Tiểu Đào Thê – Chap 911/01/2017
Bá Tình Ác Thiếu: Dạy Bảo Tiểu Đào Thê – Chap 810/01/2017
Bá Tình Ác Thiếu: Dạy Bảo Tiểu Đào Thê – Chap 723/12/2016
Bá Tình Ác Thiếu: Dạy Bảo Tiểu Đào Thê – Chap 610/12/2016
Bá Tình Ác Thiếu: Dạy Bảo Tiểu Đào Thê – Chap 509/12/2016
Bá Tình Ác Thiếu: Dạy Bảo Tiểu Đào Thê – Chap 426/11/2016
Bá Tình Ác Thiếu: Dạy Bảo Tiểu Đào Thê – Chap 320/11/2016
Bá Tình Ác Thiếu: Dạy Bảo Tiểu Đào Thê – Chap 213/11/2016
Bá Tình Ác Thiếu: Dạy Bảo Tiểu Đào Thê – Chap 112/11/2016

Bình luận

CMD368 Đóng