Bá Quyền Trung Thành Tìm Kiếm Người Yêu

Bá Quyền Trung Thành Tìm Kiếm Người Yêu

Tên khác: Không có
Tác giả: Nhị Duyên
Nhóm dịch: Đang cập nhật
Tình trạng: Đang tiến hành
Nguồn: Snow Group
Ngày thêm: 19/08/2017

 

Đến khi trái tim cô rung động, sự thật mới được hé lộ…

Tải về truyện do A3 Manga thực hiện tại đây.
Vui lòng xem một số thông tin cơ bản trước khi đặt câu hỏi cho nhóm.

Bình luận

Tết 2018