#Tổng Tài Ngôn Tình Trọn Bộ Trà Đá
Mobile Top
Bá Đạo Tổng Tài Yêu Ta

Bá Đạo Tổng Tài Yêu Ta

Tên khác: Không có
Tác giả: Tiếu Thuỷ Hiên
Nhóm dịch: A3
Tình trạng: Trọn bộ
Nguồn: www.a3manga.com
Ngày thêm: 09/11/2016

Tài phiệt thiên kim kiên cường độc lập cùng vị đích tôn của một gia tộc sâm nghiêm có hôn ước từ thuở nhỏ! Một người mạnh mẽ từ nhỏ, một kẻ quyết ý phục thù, bá đạo tổng tài phong vân vô hạn đụng phải đại tiểu thư tuỳ tâm tuỳ tính, truyền thừa gia tộc là của tôi! Trái tim của em là của tôi!

Vui lòng xem một số thông tin cơ bản trước khi đặt câu hỏi cho nhóm.

Danh sách tập truyện

ChươngNgày đăng
Bá Đạo Tổng Tài Yêu Ta – Chap 10715/10/2017
Bá Đạo Tổng Tài Yêu Ta – Chap 10613/10/2017
Bá Đạo Tổng Tài Yêu Ta – Chap 10511/10/2017
Bá Đạo Tổng Tài Yêu Ta – Chap 10408/10/2017
Bá Đạo Tổng Tài Yêu Ta – Chap 10306/10/2017
Bá Đạo Tổng Tài Yêu Ta – Chap 10203/10/2017
Bá Đạo Tổng Tài Yêu Ta – Chap 10130/09/2017
Bá Đạo Tổng Tài Yêu Ta – Chap 10029/09/2017
Bá Đạo Tổng Tài Yêu Ta – Chap 9927/09/2017
Bá Đạo Tổng Tài Yêu Ta – Chap 9825/09/2017
Bá Đạo Tổng Tài Yêu Ta – Chap 9722/09/2017
Bá Đạo Tổng Tài Yêu Ta – Chap 9620/09/2017
Bá Đạo Tổng Tài Yêu Ta – Chap 9518/09/2017
Bá Đạo Tổng Tài Yêu Ta – Chap 9418/09/2017
Bá Đạo Tổng Tài Yêu Ta – Chap 9313/09/2017
Bá Đạo Tổng Tài Yêu Ta – Chap 9211/09/2017
Bá Đạo Tổng Tài Yêu Ta – Chap 9109/09/2017
Bá Đạo Tổng Tài Yêu Ta – Chap 9007/09/2017
Bá Đạo Tổng Tài Yêu Ta – Chap 8902/09/2017
Bá Đạo Tổng Tài Yêu Ta – Chap 8830/08/2017
Bá Đạo Tổng Tài Yêu Ta – Chap 8727/08/2017
Bá Đạo Tổng Tài Yêu Ta – Chap 8626/08/2017
Bá Đạo Tổng Tài Yêu Ta – Chap 8520/08/2017
Bá Đạo Tổng Tài Yêu Ta – Chap 8417/08/2017
Bá Đạo Tổng Tài Yêu Ta – Chap 8313/08/2017
Bá Đạo Tổng Tài Yêu Ta – Chap 8212/08/2017
Bá Đạo Tổng Tài Yêu Ta – Chap 8106/08/2017
Bá Đạo Tổng Tài Yêu Ta – Chap 8002/08/2017
Bá Đạo Tổng Tài Yêu Ta – Chap 7930/07/2017
Bá Đạo Tổng Tài Yêu Ta – Chap 7829/07/2017
Bá Đạo Tổng Tài Yêu Ta – Chap 7725/07/2017
Bá Đạo Tổng Tài Yêu Ta – Chap 7624/07/2017
Bá Đạo Tổng Tài Yêu Ta – Chap 7518/07/2017
Bá Đạo Tổng Tài Yêu Ta – Chap 7414/07/2017
Bá Đạo Tổng Tài Yêu Ta – Chap 7310/07/2017
Bá Đạo Tổng Tài Yêu Ta – Chap 7206/07/2017
Bá Đạo Tổng Tài Yêu Ta – Chap 7102/07/2017
Bá Đạo Tổng Tài Yêu Ta – Chap 7030/06/2017
Bá Đạo Tổng Tài Yêu Ta – Chap 6929/06/2017
Bá Đạo Tổng Tài Yêu Ta – Chap 6827/06/2017
Bá Đạo Tổng Tài Yêu Ta – Chap 6726/06/2017
Bá Đạo Tổng Tài Yêu Ta – Chap 6621/06/2017
Bá Đạo Tổng Tài Yêu Ta – Chap 6513/06/2017
Bá Đạo Tổng Tài Yêu Ta – Chap 6412/06/2017
Bá Đạo Tổng Tài Yêu Ta – Chap 6309/06/2017
Bá Đạo Tổng Tài Yêu Ta – Chap 6208/06/2017
Bá Đạo Tổng Tài Yêu Ta – Chap 6107/06/2017
Bá Đạo Tổng Tài Yêu Ta – Chap 6005/06/2017
Bá Đạo Tổng Tài Yêu Ta – Chap 5903/06/2017
Bá Đạo Tổng Tài Yêu Ta – Chap 5802/06/2017
Bá Đạo Tổng Tài Yêu Ta – Chap 5701/06/2017
Bá Đạo Tổng Tài Yêu Ta – Chap 5630/05/2017
Bá Đạo Tổng Tài Yêu Ta – Chap 5529/05/2017
Bá Đạo Tổng Tài Yêu Ta – Chap 5428/05/2017
Bá Đạo Tổng Tài Yêu Ta – Chap 5327/05/2017
Bá Đạo Tổng Tài Yêu Ta – Chap 5226/05/2017
Bá Đạo Tổng Tài Yêu Ta – Chap 5125/05/2017
Bá Đạo Tổng Tài Yêu Ta – Chap 5024/05/2017
Bá Đạo Tổng Tài Yêu Ta – Chap 4922/05/2017
Bá Đạo Tổng Tài Yêu Ta – Chap 4821/05/2017
Bá Đạo Tổng Tài Yêu Ta – Chap 4719/05/2017
Bá Đạo Tổng Tài Yêu Ta – Chap 4618/05/2017
Bá Đạo Tổng Tài Yêu Ta – Chap 4515/05/2017
Bá Đạo Tổng Tài Yêu Ta – Chap 4414/05/2017
Bá Đạo Tổng Tài Yêu Ta – Chap 4313/05/2017
Bá Đạo Tổng Tài Yêu Ta – Chap 4212/05/2017
Bá Đạo Tổng Tài Yêu Ta – Chap 4110/05/2017
Bá Đạo Tổng Tài Yêu Ta – Chap 4009/05/2017
Bá Đạo Tổng Tài Yêu Ta – Chap 3906/05/2017
Bá Đạo Tổng Tài Yêu Ta – Chap 3805/05/2017
Bá Đạo Tổng Tài Yêu Ta – Chap 3702/05/2017
Bá Đạo Tổng Tài Yêu Ta – Chap 3601/05/2017
Bá Đạo Tổng Tài Yêu Ta – Chap 3530/04/2017
Bá Đạo Tổng Tài Yêu Ta – Chap 3423/04/2017
Bá Đạo Tổng Tài Yêu Ta – Chap 3322/04/2017
Bá Đạo Tổng Tài Yêu Ta – Chap 3220/04/2017
Bá Đạo Tổng Tài Yêu Ta – Chap 3117/04/2017
Bá Đạo Tổng Tài Yêu Ta – Chap 3016/04/2017
Bá Đạo Tổng Tài Yêu Ta – Chap 2915/04/2017
Bá Đạo Tổng Tài Yêu Ta – Chap 2812/04/2017
Bá Đạo Tổng Tài Yêu Ta – Chap 2704/04/2017
Bá Đạo Tổng Tài Yêu Ta – Chap 2601/04/2017
Bá Đạo Tổng Tài Yêu Ta – Chap 2529/03/2017
Bá Đạo Tổng Tài Yêu Ta – Chap 2428/03/2017
Bá Đạo Tổng Tài Yêu Ta – Chap 2321/03/2017
Bá Đạo Tổng Tài Yêu Ta – Chap 2220/03/2017
Bá Đạo Tổng Tài Yêu Ta – Chap 2113/03/2017
Bá Đạo Tổng Tài Yêu Ta – Chap 2009/03/2017
Bá Đạo Tổng Tài Yêu Ta – Chap 1902/03/2017
Bá Đạo Tổng Tài Yêu Ta – Chap 1817/02/2017
Bá Đạo Tổng Tài Yêu Ta – Chap 1709/02/2017
Bá Đạo Tổng Tài Yêu Ta – Chap 1624/01/2017
Bá Đạo Tổng Tài Yêu Ta – Chap 1518/01/2017
Bá Đạo Tổng Tài Yêu Ta – Chap 1411/01/2017
Bá Đạo Tổng Tài Yêu Ta – Chap 1309/01/2017
Bá Đạo Tổng Tài Yêu Ta – Chap 1207/12/2016
Bá Đạo Tổng Tài Yêu Ta – Chap 1104/12/2016
Bá Đạo Tổng Tài Yêu Ta – Chap 1029/11/2016
Bá Đạo Tổng Tài Yêu Ta – Chap 927/11/2016
Bá Đạo Tổng Tài Yêu Ta – Chap 822/11/2016
Bá Đạo Tổng Tài Yêu Ta – Chap 719/11/2016
Bá Đạo Tổng Tài Yêu Ta – Chap 615/11/2016
Bá Đạo Tổng Tài Yêu Ta – Chap 514/11/2016
Bá Đạo Tổng Tài Yêu Ta – Chap 412/11/2016
Bá Đạo Tổng Tài Yêu Ta – Chap 311/11/2016
Bá Đạo Tổng Tài Yêu Ta – Chap 210/11/2016
Bá Đạo Tổng Tài Yêu Ta – Chap 109/11/2016

Bình luận