#Tổng Tài Ngôn Tình Trọn Bộ Trà Đá
Bá Đạo Tiểu Thúc, Xin Trêu Chọc Vừa Thôi!

Bá Đạo Tiểu Thúc, Xin Trêu Chọc Vừa Thôi!

Tên khác: Không có
Tác giả: Zaya
Nhóm dịch: Ổ Cú Mèo
Tình trạng: Đang tiến hành
Nguồn: ocumeo.com
Ngày thêm: 05/03/2020

Nữ vương sát thủ trọng sinh quay về, lại sợ hai thứ… Thứ nhất là sự trêu chọc của Tước gia – trêu chọc đến chết người không chịu đền bù lại~ Thứ hai là khẩu súng của Tước gia – khẩu súng luôn làm cho đạn phát nổ sớm ngoài ý muốn!

“Tiểu thúc, mọi người đều rất nghiêm túc, xin trêu chọc vừa thôi!”, Vệ Hàn Tước bĩu môi một cái: “Ai nói ta là người nghiêm túc nhỉ?”

Ghé thăm Ổ Cú Mèo để xem nhiều truyện hơn.

Vui lòng xem một số thông tin cơ bản trước khi đặt câu hỏi cho nhóm.

Danh sách tập truyện

ChươngNgày đăng
Bá Đạo Tiểu Thúc, Xin Trêu Chọc Vừa Thôi! – Chap 18203/12/2020
Bá Đạo Tiểu Thúc, Xin Trêu Chọc Vừa Thôi! – Chap 18123/11/2020
Bá Đạo Tiểu Thúc, Xin Trêu Chọc Vừa Thôi! – Chap 18022/11/2020
Bá Đạo Tiểu Thúc, Xin Trêu Chọc Vừa Thôi! – Chap 17921/11/2020
Bá Đạo Tiểu Thúc, Xin Trêu Chọc Vừa Thôi! – Chap 17820/11/2020
Bá Đạo Tiểu Thúc, Xin Trêu Chọc Vừa Thôi! – Chap 17719/11/2020
Bá Đạo Tiểu Thúc, Xin Trêu Chọc Vừa Thôi! – Chap 17609/11/2020
Bá Đạo Tiểu Thúc, Xin Trêu Chọc Vừa Thôi! – Chap 17508/11/2020
Bá Đạo Tiểu Thúc, Xin Trêu Chọc Vừa Thôi! – Chap 17427/10/2020
Bá Đạo Tiểu Thúc, Xin Trêu Chọc Vừa Thôi! – Chap 17326/10/2020
Bá Đạo Tiểu Thúc, Xin Trêu Chọc Vừa Thôi! – Chap 17222/10/2020
Bá Đạo Tiểu Thúc, Xin Trêu Chọc Vừa Thôi! – Chap 17121/10/2020
Bá Đạo Tiểu Thúc, Xin Trêu Chọc Vừa Thôi! – Chap 17019/10/2020
Bá Đạo Tiểu Thúc, Xin Trêu Chọc Vừa Thôi! – Chap 16917/10/2020
Bá Đạo Tiểu Thúc, Xin Trêu Chọc Vừa Thôi! – Chap 16816/10/2020
Bá Đạo Tiểu Thúc, Xin Trêu Chọc Vừa Thôi! – Chap 16715/10/2020
Bá Đạo Tiểu Thúc, Xin Trêu Chọc Vừa Thôi! – Chap 16614/10/2020
Bá Đạo Tiểu Thúc, Xin Trêu Chọc Vừa Thôi! – Chap 16512/10/2020
Bá Đạo Tiểu Thúc, Xin Trêu Chọc Vừa Thôi! – Chap 16411/10/2020
Bá Đạo Tiểu Thúc, Xin Trêu Chọc Vừa Thôi! – Chap 16328/09/2020
Bá Đạo Tiểu Thúc, Xin Trêu Chọc Vừa Thôi! – Chap 16225/09/2020
Bá Đạo Tiểu Thúc, Xin Trêu Chọc Vừa Thôi! – Chap 16124/09/2020
Bá Đạo Tiểu Thúc, Xin Trêu Chọc Vừa Thôi! – Chap 16022/09/2020
Bá Đạo Tiểu Thúc, Xin Trêu Chọc Vừa Thôi! – Chap 15921/09/2020
Bá Đạo Tiểu Thúc, Xin Trêu Chọc Vừa Thôi! – Chap 15819/09/2020
Bá Đạo Tiểu Thúc, Xin Trêu Chọc Vừa Thôi! – Chap 15703/09/2020
Bá Đạo Tiểu Thúc, Xin Trêu Chọc Vừa Thôi! – Chap 15602/09/2020
Bá Đạo Tiểu Thúc, Xin Trêu Chọc Vừa Thôi! – Chap 15501/09/2020
Bá Đạo Tiểu Thúc, Xin Trêu Chọc Vừa Thôi! – Chap 15431/08/2020
Bá Đạo Tiểu Thúc, Xin Trêu Chọc Vừa Thôi! – Chap 15320/08/2020
Bá Đạo Tiểu Thúc, Xin Trêu Chọc Vừa Thôi! – Chap 15220/08/2020
Bá Đạo Tiểu Thúc, Xin Trêu Chọc Vừa Thôi! – Chap 15120/08/2020
Bá Đạo Tiểu Thúc, Xin Trêu Chọc Vừa Thôi! – Chap 15015/08/2020
Bá Đạo Tiểu Thúc, Xin Trêu Chọc Vừa Thôi! – Chap 14912/08/2020
Bá Đạo Tiểu Thúc, Xin Trêu Chọc Vừa Thôi! – Chap 14812/08/2020
Bá Đạo Tiểu Thúc, Xin Trêu Chọc Vừa Thôi! – Chap 14702/08/2020
Bá Đạo Tiểu Thúc, Xin Trêu Chọc Vừa Thôi! – Chap 14628/07/2020
Bá Đạo Tiểu Thúc, Xin Trêu Chọc Vừa Thôi! – Chap 14527/07/2020
Bá Đạo Tiểu Thúc, Xin Trêu Chọc Vừa Thôi! – Chap 14421/07/2020
Bá Đạo Tiểu Thúc, Xin Trêu Chọc Vừa Thôi! – Chap 14320/07/2020
Bá Đạo Tiểu Thúc, Xin Trêu Chọc Vừa Thôi! – Chap 14219/07/2020
Bá Đạo Tiểu Thúc, Xin Trêu Chọc Vừa Thôi! – Chap 14114/07/2020
Bá Đạo Tiểu Thúc, Xin Trêu Chọc Vừa Thôi! – Chap 14008/07/2020
Bá Đạo Tiểu Thúc, Xin Trêu Chọc Vừa Thôi! – Chap 13905/07/2020
Bá Đạo Tiểu Thúc, Xin Trêu Chọc Vừa Thôi! – Chap 13830/06/2020
Bá Đạo Tiểu Thúc, Xin Trêu Chọc Vừa Thôi! – Chap 13729/06/2020
Bá Đạo Tiểu Thúc, Xin Trêu Chọc Vừa Thôi! – Chap 13625/06/2020
Bá Đạo Tiểu Thúc, Xin Trêu Chọc Vừa Thôi! – Chap 13524/06/2020
Bá Đạo Tiểu Thúc, Xin Trêu Chọc Vừa Thôi! – Chap 13422/06/2020
Bá Đạo Tiểu Thúc, Xin Trêu Chọc Vừa Thôi! – Chap 13316/06/2020
Bá Đạo Tiểu Thúc, Xin Trêu Chọc Vừa Thôi! – Chap 13216/06/2020
Bá Đạo Tiểu Thúc, Xin Trêu Chọc Vừa Thôi! – Chap 13113/06/2020
Bá Đạo Tiểu Thúc, Xin Trêu Chọc Vừa Thôi! – Chap 13011/06/2020
Bá Đạo Tiểu Thúc, Xin Trêu Chọc Vừa Thôi! – Chap 12905/06/2020
Bá Đạo Tiểu Thúc, Xin Trêu Chọc Vừa Thôi! – Chap 12802/06/2020
Bá Đạo Tiểu Thúc, Xin Trêu Chọc Vừa Thôi! – Chap 12728/05/2020
Bá Đạo Tiểu Thúc, Xin Trêu Chọc Vừa Thôi! – Chap 12624/05/2020
Bá Đạo Tiểu Thúc, Xin Trêu Chọc Vừa Thôi! – Chap 12521/05/2020
Bá Đạo Tiểu Thúc, Xin Trêu Chọc Vừa Thôi! – Chap 12418/05/2020
Bá Đạo Tiểu Thúc, Xin Trêu Chọc Vừa Thôi! – Chap 12317/05/2020
Bá Đạo Tiểu Thúc, Xin Trêu Chọc Vừa Thôi! – Chap 12211/05/2020
Bá Đạo Tiểu Thúc, Xin Trêu Chọc Vừa Thôi! – Chap 12106/05/2020
Bá Đạo Tiểu Thúc, Xin Trêu Chọc Vừa Thôi! – Chap 12005/05/2020
Bá Đạo Tiểu Thúc, Xin Trêu Chọc Vừa Thôi! – Chap 11904/05/2020
Bá Đạo Tiểu Thúc, Xin Trêu Chọc Vừa Thôi! – Chap 11803/05/2020
Bá Đạo Tiểu Thúc, Xin Trêu Chọc Vừa Thôi! – Chap 11701/05/2020
Bá Đạo Tiểu Thúc, Xin Trêu Chọc Vừa Thôi! – Chap 11627/04/2020
Bá Đạo Tiểu Thúc, Xin Trêu Chọc Vừa Thôi! – Chap 11523/04/2020
Bá Đạo Tiểu Thúc, Xin Trêu Chọc Vừa Thôi! – Chap 11421/04/2020
Bá Đạo Tiểu Thúc, Xin Trêu Chọc Vừa Thôi! – Chap 11318/04/2020
Bá Đạo Tiểu Thúc, Xin Trêu Chọc Vừa Thôi! – Chap 11213/04/2020
Bá Đạo Tiểu Thúc, Xin Trêu Chọc Vừa Thôi! – Chap 11111/04/2020
Bá Đạo Tiểu Thúc, Xin Trêu Chọc Vừa Thôi! – Chap 11008/04/2020
Bá Đạo Tiểu Thúc, Xin Trêu Chọc Vừa Thôi! – Chap 10906/04/2020
Bá Đạo Tiểu Thúc, Xin Trêu Chọc Vừa Thôi! – Chap 10805/04/2020
Bá Đạo Tiểu Thúc, Xin Trêu Chọc Vừa Thôi! – Chap 10731/03/2020
Bá Đạo Tiểu Thúc, Xin Trêu Chọc Vừa Thôi! – Chap 10627/03/2020
Bá Đạo Tiểu Thúc, Xin Trêu Chọc Vừa Thôi! – Chap 10523/03/2020
Bá Đạo Tiểu Thúc, Xin Trêu Chọc Vừa Thôi! – Chap 10422/03/2020
Bá Đạo Tiểu Thúc, Xin Trêu Chọc Vừa Thôi! – Chap 10321/03/2020
Bá Đạo Tiểu Thúc, Xin Trêu Chọc Vừa Thôi! – Chap 10221/03/2020
Bá Đạo Tiểu Thúc, Xin Trêu Chọc Vừa Thôi! – Chap 10121/03/2020
Bá Đạo Tiểu Thúc, Xin Trêu Chọc Vừa Thôi! – Chap 10020/03/2020
Bá Đạo Tiểu Thúc, Xin Trêu Chọc Vừa Thôi! – Chap 9920/03/2020
Bá Đạo Tiểu Thúc, Xin Trêu Chọc Vừa Thôi! – Chap 9819/03/2020
Bá Đạo Tiểu Thúc, Xin Trêu Chọc Vừa Thôi! – Chap 9719/03/2020
Bá Đạo Tiểu Thúc, Xin Trêu Chọc Vừa Thôi! – Chap 9619/03/2020
Bá Đạo Tiểu Thúc, Xin Trêu Chọc Vừa Thôi! – Chap 9518/03/2020
Bá Đạo Tiểu Thúc, Xin Trêu Chọc Vừa Thôi! – Chap 9418/03/2020
Bá Đạo Tiểu Thúc, Xin Trêu Chọc Vừa Thôi! – Chap 9317/03/2020
Bá Đạo Tiểu Thúc, Xin Trêu Chọc Vừa Thôi! – Chap 9217/03/2020
Bá Đạo Tiểu Thúc, Xin Trêu Chọc Vừa Thôi! – Chap 9117/03/2020
Bá Đạo Tiểu Thúc, Xin Trêu Chọc Vừa Thôi! – Chap 9016/03/2020
Bá Đạo Tiểu Thúc, Xin Trêu Chọc Vừa Thôi! – Chap 8916/03/2020
Bá Đạo Tiểu Thúc, Xin Trêu Chọc Vừa Thôi! – Chap 8816/03/2020
Bá Đạo Tiểu Thúc, Xin Trêu Chọc Vừa Thôi! – Chap 8715/03/2020
Bá Đạo Tiểu Thúc, Xin Trêu Chọc Vừa Thôi! – Chap 8615/03/2020
Bá Đạo Tiểu Thúc, Xin Trêu Chọc Vừa Thôi! – Chap 8515/03/2020
Bá Đạo Tiểu Thúc, Xin Trêu Chọc Vừa Thôi! – Chap 8415/03/2020
Bá Đạo Tiểu Thúc, Xin Trêu Chọc Vừa Thôi! – Chap 8314/03/2020
Bá Đạo Tiểu Thúc, Xin Trêu Chọc Vừa Thôi! – Chap 8214/03/2020
Bá Đạo Tiểu Thúc, Xin Trêu Chọc Vừa Thôi! – Chap 8114/03/2020
Bá Đạo Tiểu Thúc, Xin Trêu Chọc Vừa Thôi! – Chap 8013/03/2020
Bá Đạo Tiểu Thúc, Xin Trêu Chọc Vừa Thôi! – Chap 7913/03/2020
Bá Đạo Tiểu Thúc, Xin Trêu Chọc Vừa Thôi! – Chap 7813/03/2020
Bá Đạo Tiểu Thúc, Xin Trêu Chọc Vừa Thôi! – Chap 7713/03/2020
Bá Đạo Tiểu Thúc, Xin Trêu Chọc Vừa Thôi! – Chap 7612/03/2020
Bá Đạo Tiểu Thúc, Xin Trêu Chọc Vừa Thôi! – Chap 7512/03/2020
Bá Đạo Tiểu Thúc, Xin Trêu Chọc Vừa Thôi! – Chap 7412/03/2020
Bá Đạo Tiểu Thúc, Xin Trêu Chọc Vừa Thôi! – Chap 7311/03/2020
Bá Đạo Tiểu Thúc, Xin Trêu Chọc Vừa Thôi! – Chap 7211/03/2020
Bá Đạo Tiểu Thúc, Xin Trêu Chọc Vừa Thôi! – Chap 7111/03/2020
Bá Đạo Tiểu Thúc, Xin Trêu Chọc Vừa Thôi! – Chap 7010/03/2020
Bá Đạo Tiểu Thúc, Xin Trêu Chọc Vừa Thôi! – Chap 6910/03/2020
Bá Đạo Tiểu Thúc, Xin Trêu Chọc Vừa Thôi! – Chap 6810/03/2020
Bá Đạo Tiểu Thúc, Xin Trêu Chọc Vừa Thôi! – Chap 6710/03/2020
Bá Đạo Tiểu Thúc, Xin Trêu Chọc Vừa Thôi! – Chap 6610/03/2020
Bá Đạo Tiểu Thúc, Xin Trêu Chọc Vừa Thôi! – Chap 6509/03/2020
Bá Đạo Tiểu Thúc, Xin Trêu Chọc Vừa Thôi! – Chap 6409/03/2020
Bá Đạo Tiểu Thúc, Xin Trêu Chọc Vừa Thôi! – Chap 6309/03/2020
Bá Đạo Tiểu Thúc, Xin Trêu Chọc Vừa Thôi! – Chap 6209/03/2020
Bá Đạo Tiểu Thúc, Xin Trêu Chọc Vừa Thôi! – Chap 6109/03/2020
Bá Đạo Tiểu Thúc, Xin Trêu Chọc Vừa Thôi! – Chap 6008/03/2020
Bá Đạo Tiểu Thúc, Xin Trêu Chọc Vừa Thôi! – Chap 5908/03/2020
Bá Đạo Tiểu Thúc, Xin Trêu Chọc Vừa Thôi! – Chap 5808/03/2020
Bá Đạo Tiểu Thúc, Xin Trêu Chọc Vừa Thôi! – Chap 5708/03/2020
Bá Đạo Tiểu Thúc, Xin Trêu Chọc Vừa Thôi! – Chap 5608/03/2020
Bá Đạo Tiểu Thúc, Xin Trêu Chọc Vừa Thôi! – Chap 5507/03/2020
Bá Đạo Tiểu Thúc, Xin Trêu Chọc Vừa Thôi! – Chap 5407/03/2020
Bá Đạo Tiểu Thúc, Xin Trêu Chọc Vừa Thôi! – Chap 5307/03/2020
Bá Đạo Tiểu Thúc, Xin Trêu Chọc Vừa Thôi! – Chap 5207/03/2020
Bá Đạo Tiểu Thúc, Xin Trêu Chọc Vừa Thôi! – Chap 5107/03/2020
Bá Đạo Tiểu Thúc, Xin Trêu Chọc Vừa Thôi! – Chap 5006/03/2020
Bá Đạo Tiểu Thúc, Xin Trêu Chọc Vừa Thôi! – Chap 4906/03/2020
Bá Đạo Tiểu Thúc, Xin Trêu Chọc Vừa Thôi! – Chap 4806/03/2020
Bá Đạo Tiểu Thúc, Xin Trêu Chọc Vừa Thôi! – Chap 4706/03/2020
Bá Đạo Tiểu Thúc, Xin Trêu Chọc Vừa Thôi! – Chap 4606/03/2020
Bá Đạo Tiểu Thúc, Xin Trêu Chọc Vừa Thôi! – Chap 4505/03/2020
Bá Đạo Tiểu Thúc, Xin Trêu Chọc Vừa Thôi! – Chap 4405/03/2020
Bá Đạo Tiểu Thúc, Xin Trêu Chọc Vừa Thôi! – Chap 4305/03/2020
Bá Đạo Tiểu Thúc, Xin Trêu Chọc Vừa Thôi! – Chap 4201/01/2020
Bá Đạo Tiểu Thúc, Xin Trêu Chọc Vừa Thôi! – Chap 4120/11/2019
Bá Đạo Tiểu Thúc, Xin Trêu Chọc Vừa Thôi! – Chap 4012/11/2019
Bá Đạo Tiểu Thúc, Xin Trêu Chọc Vừa Thôi! – Chap 3906/10/2019
Bá Đạo Tiểu Thúc, Xin Trêu Chọc Vừa Thôi! – Chap 3825/09/2019
Bá Đạo Tiểu Thúc, Xin Trêu Chọc Vừa Thôi! – Chap 3720/09/2019
Bá Đạo Tiểu Thúc, Xin Trêu Chọc Vừa Thôi! – Chap 3616/09/2019
Bá Đạo Tiểu Thúc, Xin Trêu Chọc Vừa Thôi! – Chap 3504/09/2019
Bá Đạo Tiểu Thúc, Xin Trêu Chọc Vừa Thôi! – Chap 3429/08/2019
Bá Đạo Tiểu Thúc, Xin Trêu Chọc Vừa Thôi! – Chap 3329/08/2019
Bá Đạo Tiểu Thúc, Xin Trêu Chọc Vừa Thôi! – Chap 3229/08/2019
Bá Đạo Tiểu Thúc, Xin Trêu Chọc Vừa Thôi! – Chap 3117/08/2019
Bá Đạo Tiểu Thúc, Xin Trêu Chọc Vừa Thôi! – Chap 3017/08/2019
Bá Đạo Tiểu Thúc, Xin Trêu Chọc Vừa Thôi! – Chap 2917/08/2019
Bá Đạo Tiểu Thúc, Xin Trêu Chọc Vừa Thôi! – Chap 2817/08/2019
Bá Đạo Tiểu Thúc, Xin Trêu Chọc Vừa Thôi! – Chap 2717/08/2019
Bá Đạo Tiểu Thúc, Xin Trêu Chọc Vừa Thôi! – Chap 2611/08/2019
Bá Đạo Tiểu Thúc, Xin Trêu Chọc Vừa Thôi! – Chap 2507/08/2019
Bá Đạo Tiểu Thúc, Xin Trêu Chọc Vừa Thôi! – Chap 2405/08/2019
Bá Đạo Tiểu Thúc, Xin Trêu Chọc Vừa Thôi! – Chap 2302/08/2019
Bá Đạo Tiểu Thúc, Xin Trêu Chọc Vừa Thôi! – Chap 2231/07/2019
Bá Đạo Tiểu Thúc, Xin Trêu Chọc Vừa Thôi! – Chap 2116/07/2019
Bá Đạo Tiểu Thúc, Xin Trêu Chọc Vừa Thôi! – Chap 2016/07/2019
Bá Đạo Tiểu Thúc, Xin Trêu Chọc Vừa Thôi! – Chap 1907/07/2019
Bá Đạo Tiểu Thúc, Xin Trêu Chọc Vừa Thôi! – Chap 1806/07/2019
Bá Đạo Tiểu Thúc, Xin Trêu Chọc Vừa Thôi! – Chap 1706/07/2019
Bá Đạo Tiểu Thúc, Xin Trêu Chọc Vừa Thôi! – Chap 1606/07/2019
Bá Đạo Tiểu Thúc, Xin Trêu Chọc Vừa Thôi! – Chap 1503/07/2019
Bá Đạo Tiểu Thúc, Xin Trêu Chọc Vừa Thôi! – Chap 1407/06/2019
Bá Đạo Tiểu Thúc, Xin Trêu Chọc Vừa Thôi! – Chap 1303/06/2019
Bá Đạo Tiểu Thúc, Xin Trêu Chọc Vừa Thôi! – Chap 1229/05/2019
Bá Đạo Tiểu Thúc, Xin Trêu Chọc Vừa Thôi! – Chap 1129/05/2019
Bá Đạo Tiểu Thúc, Xin Trêu Chọc Vừa Thôi! – Chap 1021/05/2019
Bá Đạo Tiểu Thúc, Xin Trêu Chọc Vừa Thôi! – Chap 918/05/2019
Bá Đạo Tiểu Thúc, Xin Trêu Chọc Vừa Thôi! – Chap 813/05/2019
Bá Đạo Tiểu Thúc, Xin Trêu Chọc Vừa Thôi! – Chap 711/05/2019
Bá Đạo Tiểu Thúc, Xin Trêu Chọc Vừa Thôi! – Chap 606/05/2019
Bá Đạo Tiểu Thúc, Xin Trêu Chọc Vừa Thôi! – Chap 503/05/2019
Bá Đạo Tiểu Thúc, Xin Trêu Chọc Vừa Thôi! – Chap 426/04/2019
Bá Đạo Tiểu Thúc, Xin Trêu Chọc Vừa Thôi! – Chap 322/04/2019
Bá Đạo Tiểu Thúc, Xin Trêu Chọc Vừa Thôi! – Chap 220/04/2019
Bá Đạo Tiểu Thúc, Xin Trêu Chọc Vừa Thôi! – Chap 120/04/2019
Bá Đạo Tiểu Thúc, Xin Trêu Chọc Vừa Thôi! – Chap 014/04/2019

Bình luận

Float Left Đóng
Float Right Đóng