#Bạn Trai Ngôn Tình Trọn Bộ Trà Đá
Bá Đạo Tiểu Thúc, Xin Trêu Chọc Vừa Thôi!

Bá Đạo Tiểu Thúc, Xin Trêu Chọc Vừa Thôi!

Tên khác: Không có
Tác giả: Zaya
Nhóm dịch: Thất Tinh Thẩm Thước
Tình trạng: Đang tiến hành
Nguồn: nhatham.com
Ngày thêm: 14/04/2019

Nữ vương sát thủ trọng sinh quay về, lại sợ hai thứ… Thứ nhất là sự trêu chọc của Tước gia – trêu chọc đến chết người không chịu đền bù lại~ Thứ hai là khẩu súng của Tước gia – khẩu súng luôn làm cho đạn phát nổ sớm ngoài ý muốn! “Tiểu thúc, mọi người đều rất nghiêm túc, xin trêu chọc vừa thôi!”, Vệ Hàn Tước bĩu môi một cái: “Ai nói ta là người nghiêm túc nhỉ?”

Vui lòng xem một số thông tin cơ bản trước khi đặt câu hỏi cho nhóm.

Danh sách tập truyện

ChươngNgày đăng
Bá Đạo Tiểu Thúc, Xin Trêu Chọc Vừa Thôi! – Chap 2116/07/2019
Bá Đạo Tiểu Thúc, Xin Trêu Chọc Vừa Thôi! – Chap 2016/07/2019
Bá Đạo Tiểu Thúc, Xin Trêu Chọc Vừa Thôi! – Chap 1907/07/2019
Bá Đạo Tiểu Thúc, Xin Trêu Chọc Vừa Thôi! – Chap 1806/07/2019
Bá Đạo Tiểu Thúc, Xin Trêu Chọc Vừa Thôi! – Chap 1706/07/2019
Bá Đạo Tiểu Thúc, Xin Trêu Chọc Vừa Thôi! – Chap 1606/07/2019
Bá Đạo Tiểu Thúc, Xin Trêu Chọc Vừa Thôi! – Chap 1503/07/2019
Bá Đạo Tiểu Thúc, Xin Trêu Chọc Vừa Thôi! – Chap 1407/06/2019
Bá Đạo Tiểu Thúc, Xin Trêu Chọc Vừa Thôi! – Chap 1303/06/2019
Bá Đạo Tiểu Thúc, Xin Trêu Chọc Vừa Thôi! – Chap 1229/05/2019
Bá Đạo Tiểu Thúc, Xin Trêu Chọc Vừa Thôi! – Chap 1129/05/2019
Bá Đạo Tiểu Thúc, Xin Trêu Chọc Vừa Thôi! – Chap 1021/05/2019
Bá Đạo Tiểu Thúc, Xin Trêu Chọc Vừa Thôi! – Chap 918/05/2019
Bá Đạo Tiểu Thúc, Xin Trêu Chọc Vừa Thôi! – Chap 813/05/2019
Bá Đạo Tiểu Thúc, Xin Trêu Chọc Vừa Thôi! – Chap 711/05/2019
Bá Đạo Tiểu Thúc, Xin Trêu Chọc Vừa Thôi! – Chap 606/05/2019
Bá Đạo Tiểu Thúc, Xin Trêu Chọc Vừa Thôi! – Chap 503/05/2019
Bá Đạo Tiểu Thúc, Xin Trêu Chọc Vừa Thôi! – Chap 426/04/2019
Bá Đạo Tiểu Thúc, Xin Trêu Chọc Vừa Thôi! – Chap 322/04/2019
Bá Đạo Tiểu Thúc, Xin Trêu Chọc Vừa Thôi! – Chap 220/04/2019
Bá Đạo Tiểu Thúc, Xin Trêu Chọc Vừa Thôi! – Chap 120/04/2019
Bá Đạo Tiểu Thúc, Xin Trêu Chọc Vừa Thôi! – Chap 014/04/2019

Bình luận