#Hào Môn Ngôn Tình Trọn Bộ Trà Đá
Mobile Top
Ba Đạo Tặc Và Tiểu Ngư

Ba Đạo Tặc Và Tiểu Ngư

Tên khác: Không có
Tác giả: Đang cập nhật
Nhóm dịch: Ham Truyện
Tình trạng: Đang tiến hành
Nguồn: hamtruyen.vn
Ngày thêm: 19/03/2016

Vài năm gần đây, giang hồ xuất hiện một nhóm đạo tặc nổi danh, họ xuất quỷ nhập thần, thường cướp của kẻ giàu chia cho người nghèo Quan phủ dán lệnh “trọng thưởng” cho người nào bắt được chúng

Vui lòng xem một số thông tin cơ bản trước khi đặt câu hỏi cho nhóm.

Bình luận