#Vương Gia Ngôn Tình Trọn Bộ Trà Đá
Bá Đạo Nữ Tổng Tài - Nhật Ký Trưởng Thành

Bá Đạo Nữ Tổng Tài - Nhật Ký Trưởng Thành

Tên khác: Không có
Tác giả: Đang cập nhật
Nhóm dịch: Đang cập nhật
Tình trạng: Đang tiến hành
Nguồn: NTruyen
Ngày thêm: 14/11/2017

Một cô gái bình thường hóa thân thành một tổng tài, xung quanh có biết bao nhiêu chàng trai quay quanh, nhưng trong số đó ai mới là bạch mã hoàng tử… xin mời các bạn xem nha. <3

Vui lòng xem một số thông tin cơ bản trước khi đặt câu hỏi cho nhóm.

Danh sách tập truyện

ChươngNgày đăng
Bá Đạo Nữ Tổng Tài – Nhật Ký Trưởng Thành – Chap 26.525/05/2018
Bá Đạo Nữ Tổng Tài – Nhật Ký Trưởng Thành – Chap 2625/05/2018
Bá Đạo Nữ Tổng Tài – Nhật Ký Trưởng Thành – Chap 2517/05/2018
Bá Đạo Nữ Tổng Tài – Nhật Ký Trưởng Thành – Chap 2416/12/2017
Bá Đạo Nữ Tổng Tài – Nhật Ký Trưởng Thành – Chap 2315/12/2017
Bá Đạo Nữ Tổng Tài – Nhật Ký Trưởng Thành – Chap 2214/12/2017
Bá Đạo Nữ Tổng Tài – Nhật Ký Trưởng Thành – Chap 2110/12/2017
Bá Đạo Nữ Tổng Tài – Nhật Ký Trưởng Thành – Chap 2009/12/2017
Bá Đạo Nữ Tổng Tài – Nhật Ký Trưởng Thành – Chap 1907/12/2017
Bá Đạo Nữ Tổng Tài – Nhật Ký Trưởng Thành – Chap 1806/12/2017
Bá Đạo Nữ Tổng Tài – Nhật Ký Trưởng Thành – Chap 1705/12/2017
Bá Đạo Nữ Tổng Tài – Nhật Ký Trưởng Thành – Chap 1604/12/2017
Bá Đạo Nữ Tổng Tài – Nhật Ký Trưởng Thành – Chap 1503/12/2017
Bá Đạo Nữ Tổng Tài – Nhật Ký Trưởng Thành – Chap 1401/12/2017
Bá Đạo Nữ Tổng Tài – Nhật Ký Trưởng Thành – Chap 1330/11/2017
Bá Đạo Nữ Tổng Tài – Nhật Ký Trưởng Thành – Chap 1228/11/2017
Bá Đạo Nữ Tổng Tài – Nhật Ký Trưởng Thành – Chap 1126/11/2017
Bá Đạo Nữ Tổng Tài – Nhật Ký Trưởng Thành – Chap 1024/11/2017
Bá Đạo Nữ Tổng Tài – Nhật Ký Trưởng Thành – Chap 921/11/2017
Bá Đạo Nữ Tổng Tài – Nhật Ký Trưởng Thành – Chap 820/11/2017
Bá Đạo Nữ Tổng Tài – Nhật Ký Trưởng Thành – Chap 719/11/2017
Bá Đạo Nữ Tổng Tài – Nhật Ký Trưởng Thành – Chap 618/11/2017
Bá Đạo Nữ Tổng Tài – Nhật Ký Trưởng Thành – Chap 517/11/2017
Bá Đạo Nữ Tổng Tài – Nhật Ký Trưởng Thành – Chap 416/11/2017
Bá Đạo Nữ Tổng Tài – Nhật Ký Trưởng Thành – Chap 315/11/2017
Bá Đạo Nữ Tổng Tài – Nhật Ký Trưởng Thành – Chap 214/11/2017
Bá Đạo Nữ Tổng Tài – Nhật Ký Trưởng Thành – Chap 114/11/2017

Bình luận