B-Gata Kareshi no Aishikata

B-Gata Kareshi no Aishikata

Tên khác: Không có
Tác giả: Sazanami Raika
Nhóm dịch: A3
Tình trạng: Đang tiến hành
Nguồn: www.a3manga.com
Ngày thêm: 14/05/2015

 
 

Xem rồi sẽ biết… Nói trước mất hay ^^

Tải về truyện do A3 Manga thực hiện tại đây.
Vui lòng xem một số thông tin cơ bản trước khi đặt câu hỏi cho nhóm.

Bình luận