Astral Walker

Astral Walker

Tên khác: Không có
Tác giả: Dream Traveler
Nhóm dịch: Đang cập nhật
Tình trạng: Đang tiến hành
Nguồn: bananamanga.blogspot.com
Ngày thêm: 25/07/2016

 
 

Chà? Xiao Bai bị cưỡng hôn? Đã thế lại còn bị lôi vào cuộc tranh chấp “Arcane Netherstone”, chìa khoá giải mã bí mật về khả năng con người. Dường như cậu còn nhận được năng lực đặc biệt từ nó nữa, một năng lực giúp Xiao Bai có thể sống tự do với cô bạn đồng hành của cậu chăng?

Tải về truyện do A3 Manga thực hiện tại đây.
Vui lòng xem một số thông tin cơ bản trước khi đặt câu hỏi cho nhóm.

Bình luận