Ar no Surge - Umareizuru Hoshu e Inoru Uta

Ar no Surge - Umareizuru Hoshu e Inoru Uta

Tên khác: Không có
Tác giả: Gust, Tatsuwo
Nhóm dịch: A3
Tình trạng: Tạm ngưng
Nguồn: www.a3manga.com
Ngày thêm: 26/04/2014

 
 

Truyện dựa trên tựa game RPG Ar no Surge.

Tải về truyện do A3 Manga thực hiện tại đây.
Vui lòng xem một số thông tin cơ bản trước khi đặt câu hỏi cho nhóm.

Bình luận