Aphorism

Aphorism

Tên khác: Ahorism
Tác giả: Kujo Karuna
Nhóm dịch: Đang cập nhật
Tình trạng: Đang tiến hành
Nguồn: Nhóm Miu Miu
Ngày thêm: 03/10/2014

 
 

Trường trung học Naraka nhìn bề ngoài thì có vẻ như là một ngôi trường bình thường, nhưng thực sự ở đó có một bí mật mà không ai biết được ngoại trừ những học sinh và giáo viên ở đó… Thay vì học tập, các học sinh phải đấu tranh cho sự sống còn của họ bởi những con quái vật… Bên cạnh đó có những tình bạn và sự hy sinh giữa sự sống và cái chết…!!!!

Tải về truyện do A3 Manga thực hiện tại đây.
Vui lòng xem một số thông tin cơ bản trước khi đặt câu hỏi cho nhóm.

Danh sách tập truyện

ChapterNgày đăng
Aphorism – Chap 7006/06/2016
Aphorism – Chap 6906/06/2016
Aphorism – Chap 6806/06/2016
Aphorism – Chap 6706/06/2016
Aphorism – Chap 6606/06/2016
Aphorism – Chap 6506/06/2016
Aphorism – Chap 6416/11/2015
Aphorism – Chap 6316/11/2015
Aphorism – Chap 6216/11/2015
Aphorism – Chap 6118/06/2015
Aphorism – Chap 6018/06/2015
Aphorism – Chap 5918/06/2015
Aphorism – Chap 5818/06/2015
Aphorism – Chap 5703/10/2014
Aphorism – Chap 5603/10/2014
Aphorism – Chap 5503/10/2014
Aphorism – Chap 5403/10/2014
Aphorism – Chap 5303/10/2014
Aphorism – Chap 5203/10/2014
Aphorism – Chap 5103/10/2014
Aphorism – Chap 5003/10/2014
Aphorism – Chap 4903/10/2014
Aphorism – Chap 4803/10/2014
Aphorism – Chap 4703/10/2014
Aphorism – Chap 46.503/10/2014
Aphorism – Chap 4603/10/2014
Aphorism – Chap 4503/10/2014
Aphorism – Chap 4403/10/2014
Aphorism – Chap 4303/10/2014
Aphorism – Chap 4203/10/2014
Aphorism – Chap 4103/10/2014
Aphorism – Chap 4003/10/2014
Aphorism – Chap 39.503/10/2014
Aphorism – Chap 39.103/10/2014
Aphorism – Chap 3903/10/2014
Aphorism – Chap 3803/10/2014
Aphorism – Chap 3703/10/2014
Aphorism – Chap 3603/10/2014
Aphorism – Chap 3503/10/2014
Aphorism – Chap 3403/10/2014
Aphorism – Chap 3303/10/2014
Aphorism – Chap 3203/10/2014
Aphorism – Chap 3103/10/2014
Aphorism – Chap 3003/10/2014
Aphorism – Chap 2903/10/2014
Aphorism – Chap 2803/10/2014
Aphorism – Chap 2703/10/2014
Aphorism – Chap 2603/10/2014
Aphorism – Chap 2503/10/2014
Aphorism – Chap 2403/10/2014
Aphorism – Chap 2303/10/2014
Aphorism – Chap 2203/10/2014
Aphorism – Chap 2103/10/2014
Aphorism – Chap 2003/10/2014
Aphorism – Chap 1903/10/2014
Aphorism – Chap 18.503/10/2014
Aphorism – Chap 1803/10/2014
Aphorism – Chap 1703/10/2014
Aphorism – Chap 1603/10/2014
Aphorism – Chap 1503/10/2014
Aphorism – Chap 1403/10/2014
Aphorism – Chap 1303/10/2014
Aphorism – Chap 1203/10/2014
Aphorism – Chap 1103/10/2014
Aphorism – Chap 1003/10/2014
Aphorism – Chap 903/10/2014
Aphorism – Chap 803/10/2014
Aphorism – Chap 703/10/2014
Aphorism – Chap 6.503/10/2014
Aphorism – Chap 603/10/2014
Aphorism – Chap 503/10/2014
Aphorism – Chap 403/10/2014
Aphorism – Chap 303/10/2014
Aphorism – Chap 203/10/2014
Aphorism – Chap 103/10/2014

Bình luận