Aoyama Tsukiko Desu!

Aoyama Tsukiko Desu!

Tên khác: Không có
Tác giả: Yuki Nojin
Nhóm dịch: Đang cập nhật
Tình trạng: Đang tiến hành
Nguồn: S.A Group
Ngày thêm: 18/08/2016

 
 

Xem sẽ rõ

Tải về truyện do A3 Manga thực hiện tại đây.
Vui lòng xem một số thông tin cơ bản trước khi đặt câu hỏi cho nhóm.

Danh sách tập truyện

ChapterNgày đăng
Aoyama Tsukiko Desu! – Chap 1.118/08/2016

Bình luận