#Lão Công Ngôn Tình Trọn Bộ Trà Đá
Áo Thuật Thần Tọa

Áo Thuật Thần Tọa

Tên khác: Không có
Tác giả: Đang cập nhật
Nhóm dịch: Đang cập nhật
Tình trạng: Đang tiến hành
Nguồn: hamtruyen.vn
Ngày thêm: 02/06/2017

Tri thức chẳng khác nào lực lượng.
“Cái gọi là thần, chẳng qua là cường đại một chút áo thuật sư.”
Mang theo một đống lớn tri thức Hạ Phong xuyên việt mà đến rồi.

Vui lòng xem một số thông tin cơ bản trước khi đặt câu hỏi cho nhóm.

Bình luận