#Lão Công Ngôn Tình Trọn Bộ Trà Đá
Anh Hùng? Ta Không Làm Lâu Rồi

Anh Hùng? Ta Không Làm Lâu Rồi

Tên khác: Không có
Tác giả: Đang cập nhật
Nhóm dịch: Đang cập nhật
Tình trạng: Đang tiến hành
Nguồn: Truyện Siêu Hay
Ngày thêm: 03/10/2018

Zero là là vị Siêu Anh hùng đầu tiên của toàn nhân loại. Sau hắn, lần lượt xuất hiện nhiều siêu anh hùng khác, nhưng hắn chỉ làm siêu anh hùng 5 năm rồi đột nhiên biến mất, không ai biết hắn đi đâu.

Vui lòng xem một số thông tin cơ bản trước khi đặt câu hỏi cho nhóm.

Danh sách tập truyện

ChươngNgày đăng
Anh Hùng? Ta Không Làm Lâu Rồi – Chap 16713/03/2020
Anh Hùng? Ta Không Làm Lâu Rồi – Chap 16611/03/2020
Anh Hùng? Ta Không Làm Lâu Rồi – Chap 16511/03/2020
Anh Hùng? Ta Không Làm Lâu Rồi – Chap 16411/03/2020
Anh Hùng? Ta Không Làm Lâu Rồi – Chap 16311/03/2020
Anh Hùng? Ta Không Làm Lâu Rồi – Chap 16211/03/2020
Anh Hùng? Ta Không Làm Lâu Rồi – Chap 16109/03/2020
Anh Hùng? Ta Không Làm Lâu Rồi – Chap 16009/03/2020
Anh Hùng? Ta Không Làm Lâu Rồi – Chap 15909/03/2020
Anh Hùng? Ta Không Làm Lâu Rồi – Chap 15808/03/2020
Anh Hùng? Ta Không Làm Lâu Rồi – Chap 15708/03/2020
Anh Hùng? Ta Không Làm Lâu Rồi – Chap 15608/03/2020
Anh Hùng? Ta Không Làm Lâu Rồi – Chap 15508/03/2020
Anh Hùng? Ta Không Làm Lâu Rồi – Chap 15406/03/2020
Anh Hùng? Ta Không Làm Lâu Rồi – Chap 15306/03/2020
Anh Hùng? Ta Không Làm Lâu Rồi – Chap 15206/03/2020
Anh Hùng? Ta Không Làm Lâu Rồi – Chap 15106/03/2020
Anh Hùng? Ta Không Làm Lâu Rồi – Chap 15006/03/2020
Anh Hùng? Ta Không Làm Lâu Rồi – Chap 14906/03/2020
Anh Hùng? Ta Không Làm Lâu Rồi – Chap 14812/02/2020
Anh Hùng? Ta Không Làm Lâu Rồi – Chap 14714/01/2020
Anh Hùng? Ta Không Làm Lâu Rồi – Chap 14623/12/2019
Anh Hùng? Ta Không Làm Lâu Rồi – Chap 14502/12/2019
Anh Hùng? Ta Không Làm Lâu Rồi – Chap 14429/11/2019
Anh Hùng? Ta Không Làm Lâu Rồi – Chap 14324/10/2019
Anh Hùng? Ta Không Làm Lâu Rồi – Chap 14215/10/2019
Anh Hùng? Ta Không Làm Lâu Rồi – Chap 14113/10/2019
Anh Hùng? Ta Không Làm Lâu Rồi – Chap 14011/10/2019
Anh Hùng? Ta Không Làm Lâu Rồi – Chap 13909/09/2019
Anh Hùng? Ta Không Làm Lâu Rồi – Chap 13807/09/2019
Anh Hùng? Ta Không Làm Lâu Rồi – Chap 13725/08/2019
Anh Hùng? Ta Không Làm Lâu Rồi – Chap 13625/08/2019
Anh Hùng? Ta Không Làm Lâu Rồi – Chap 13525/08/2019
Anh Hùng? Ta Không Làm Lâu Rồi – Chap 13425/08/2019
Anh Hùng? Ta Không Làm Lâu Rồi – Chap 13325/08/2019
Anh Hùng? Ta Không Làm Lâu Rồi – Chap 13225/08/2019
Anh Hùng? Ta Không Làm Lâu Rồi – Chap 13125/08/2019
Anh Hùng? Ta Không Làm Lâu Rồi – Chap 13025/08/2019
Anh Hùng? Ta Không Làm Lâu Rồi – Chap 12925/08/2019
Anh Hùng? Ta Không Làm Lâu Rồi – Chap 12825/08/2019
Anh Hùng? Ta Không Làm Lâu Rồi – Chap 12725/08/2019
Anh Hùng? Ta Không Làm Lâu Rồi – Chap 12625/08/2019
Anh Hùng? Ta Không Làm Lâu Rồi – Chap 12525/08/2019
Anh Hùng? Ta Không Làm Lâu Rồi – Chap 12425/08/2019
Anh Hùng? Ta Không Làm Lâu Rồi – Chap 12331/07/2019
Anh Hùng? Ta Không Làm Lâu Rồi – Chap 12213/07/2019
Anh Hùng? Ta Không Làm Lâu Rồi – Chap 12102/07/2019
Anh Hùng? Ta Không Làm Lâu Rồi – Chap 12012/05/2019
Anh Hùng? Ta Không Làm Lâu Rồi – Chap 11909/05/2019
Anh Hùng? Ta Không Làm Lâu Rồi – Chap 11807/05/2019
Anh Hùng? Ta Không Làm Lâu Rồi – Chap 11728/04/2019
Anh Hùng? Ta Không Làm Lâu Rồi – Chap 11624/04/2019
Anh Hùng? Ta Không Làm Lâu Rồi – Chap 11516/04/2019
Anh Hùng? Ta Không Làm Lâu Rồi – Chap 11431/03/2019
Anh Hùng? Ta Không Làm Lâu Rồi – Chap 11326/03/2019
Anh Hùng? Ta Không Làm Lâu Rồi – Chap 11219/03/2019
Anh Hùng? Ta Không Làm Lâu Rồi – Chap 11112/03/2019
Anh Hùng? Ta Không Làm Lâu Rồi – Chap 11002/03/2019
Anh Hùng? Ta Không Làm Lâu Rồi – Chap 10927/02/2019
Anh Hùng? Ta Không Làm Lâu Rồi – Chap 10824/02/2019
Anh Hùng? Ta Không Làm Lâu Rồi – Chap 10713/02/2019
Anh Hùng? Ta Không Làm Lâu Rồi – Chap 10611/02/2019
Anh Hùng? Ta Không Làm Lâu Rồi – Chap 10521/01/2019
Anh Hùng? Ta Không Làm Lâu Rồi – Chap 10419/01/2019
Anh Hùng? Ta Không Làm Lâu Rồi – Chap 10317/01/2019
Anh Hùng? Ta Không Làm Lâu Rồi – Chap 10215/01/2019
Anh Hùng? Ta Không Làm Lâu Rồi – Chap 10112/01/2019
Anh Hùng? Ta Không Làm Lâu Rồi – Chap 10011/01/2019
Anh Hùng? Ta Không Làm Lâu Rồi – Chap 9910/01/2019
Anh Hùng? Ta Không Làm Lâu Rồi – Chap 9809/01/2019
Anh Hùng? Ta Không Làm Lâu Rồi – Chap 9708/01/2019
Anh Hùng? Ta Không Làm Lâu Rồi – Chap 9607/01/2019
Anh Hùng? Ta Không Làm Lâu Rồi – Chap 9506/01/2019
Anh Hùng? Ta Không Làm Lâu Rồi – Chap 9405/01/2019
Anh Hùng? Ta Không Làm Lâu Rồi – Chap 9304/01/2019
Anh Hùng? Ta Không Làm Lâu Rồi – Chap 9204/01/2019
Anh Hùng? Ta Không Làm Lâu Rồi – Chap 9102/01/2019
Anh Hùng? Ta Không Làm Lâu Rồi – Chap 9002/01/2019
Anh Hùng? Ta Không Làm Lâu Rồi – Chap 8931/12/2018
Anh Hùng? Ta Không Làm Lâu Rồi – Chap 8830/12/2018
Anh Hùng? Ta Không Làm Lâu Rồi – Chap 8729/12/2018
Anh Hùng? Ta Không Làm Lâu Rồi – Chap 8628/12/2018
Anh Hùng? Ta Không Làm Lâu Rồi – Chap 8527/12/2018
Anh Hùng? Ta Không Làm Lâu Rồi – Chap 8426/12/2018
Anh Hùng? Ta Không Làm Lâu Rồi – Chap 8325/12/2018
Anh Hùng? Ta Không Làm Lâu Rồi – Chap 8224/12/2018
Anh Hùng? Ta Không Làm Lâu Rồi – Chap 8123/12/2018
Anh Hùng? Ta Không Làm Lâu Rồi – Chap 8022/12/2018
Anh Hùng? Ta Không Làm Lâu Rồi – Chap 7921/12/2018
Anh Hùng? Ta Không Làm Lâu Rồi – Chap 7820/12/2018
Anh Hùng? Ta Không Làm Lâu Rồi – Chap 7719/12/2018
Anh Hùng? Ta Không Làm Lâu Rồi – Chap 7618/12/2018
Anh Hùng? Ta Không Làm Lâu Rồi – Chap 7517/12/2018
Anh Hùng? Ta Không Làm Lâu Rồi – Chap 7417/12/2018
Anh Hùng? Ta Không Làm Lâu Rồi – Chap 7316/12/2018
Anh Hùng? Ta Không Làm Lâu Rồi – Chap 7214/12/2018
Anh Hùng? Ta Không Làm Lâu Rồi – Chap 7113/12/2018
Anh Hùng? Ta Không Làm Lâu Rồi – Chap 7012/12/2018
Anh Hùng? Ta Không Làm Lâu Rồi – Chap 6911/12/2018
Anh Hùng? Ta Không Làm Lâu Rồi – Chap 6811/12/2018
Anh Hùng? Ta Không Làm Lâu Rồi – Chap 6710/12/2018
Anh Hùng? Ta Không Làm Lâu Rồi – Chap 6609/12/2018
Anh Hùng? Ta Không Làm Lâu Rồi – Chap 6509/12/2018
Anh Hùng? Ta Không Làm Lâu Rồi – Chap 6407/12/2018
Anh Hùng? Ta Không Làm Lâu Rồi – Chap 6306/12/2018
Anh Hùng? Ta Không Làm Lâu Rồi – Chap 6205/12/2018
Anh Hùng? Ta Không Làm Lâu Rồi – Chap 6104/12/2018
Anh Hùng? Ta Không Làm Lâu Rồi – Chap 6003/12/2018
Anh Hùng? Ta Không Làm Lâu Rồi – Chap 5902/12/2018
Anh Hùng? Ta Không Làm Lâu Rồi – Chap 5801/12/2018
Anh Hùng? Ta Không Làm Lâu Rồi – Chap 5730/11/2018
Anh Hùng? Ta Không Làm Lâu Rồi – Chap 5629/11/2018
Anh Hùng? Ta Không Làm Lâu Rồi – Chap 5528/11/2018
Anh Hùng? Ta Không Làm Lâu Rồi – Chap 5427/11/2018
Anh Hùng? Ta Không Làm Lâu Rồi – Chap 5326/11/2018
Anh Hùng? Ta Không Làm Lâu Rồi – Chap 5225/11/2018
Anh Hùng? Ta Không Làm Lâu Rồi – Chap 5124/11/2018
Anh Hùng? Ta Không Làm Lâu Rồi – Chap 5023/11/2018
Anh Hùng? Ta Không Làm Lâu Rồi – Chap 4922/11/2018
Anh Hùng? Ta Không Làm Lâu Rồi – Chap 4821/11/2018
Anh Hùng? Ta Không Làm Lâu Rồi – Chap 4720/11/2018
Anh Hùng? Ta Không Làm Lâu Rồi – Chap 4619/11/2018
Anh Hùng? Ta Không Làm Lâu Rồi – Chap 4519/11/2018
Anh Hùng? Ta Không Làm Lâu Rồi – Chap 4417/11/2018
Anh Hùng? Ta Không Làm Lâu Rồi – Chap 4317/11/2018
Anh Hùng? Ta Không Làm Lâu Rồi – Chap 4216/11/2018
Anh Hùng? Ta Không Làm Lâu Rồi – Chap 4115/11/2018
Anh Hùng? Ta Không Làm Lâu Rồi – Chap 4014/11/2018
Anh Hùng? Ta Không Làm Lâu Rồi – Chap 3914/11/2018
Anh Hùng? Ta Không Làm Lâu Rồi – Chap 3813/11/2018
Anh Hùng? Ta Không Làm Lâu Rồi – Chap 3711/11/2018
Anh Hùng? Ta Không Làm Lâu Rồi – Chap 3609/11/2018
Anh Hùng? Ta Không Làm Lâu Rồi – Chap 3508/11/2018
Anh Hùng? Ta Không Làm Lâu Rồi – Chap 3407/11/2018
Anh Hùng? Ta Không Làm Lâu Rồi – Chap 3306/11/2018
Anh Hùng? Ta Không Làm Lâu Rồi – Chap 3205/11/2018
Anh Hùng? Ta Không Làm Lâu Rồi – Chap 3104/11/2018
Anh Hùng? Ta Không Làm Lâu Rồi – Chap 3003/11/2018
Anh Hùng? Ta Không Làm Lâu Rồi – Chap 2902/11/2018
Anh Hùng? Ta Không Làm Lâu Rồi – Chap 2801/11/2018
Anh Hùng? Ta Không Làm Lâu Rồi – Chap 2731/10/2018
Anh Hùng? Ta Không Làm Lâu Rồi – Chap 2630/10/2018
Anh Hùng? Ta Không Làm Lâu Rồi – Chap 2529/10/2018
Anh Hùng? Ta Không Làm Lâu Rồi – Chap 2428/10/2018
Anh Hùng? Ta Không Làm Lâu Rồi – Chap 2328/10/2018
Anh Hùng? Ta Không Làm Lâu Rồi – Chap 2226/10/2018
Anh Hùng? Ta Không Làm Lâu Rồi – Chap 2125/10/2018
Anh Hùng? Ta Không Làm Lâu Rồi – Chap 2024/10/2018
Anh Hùng? Ta Không Làm Lâu Rồi – Chap 1923/10/2018
Anh Hùng? Ta Không Làm Lâu Rồi – Chap 1822/10/2018
Anh Hùng? Ta Không Làm Lâu Rồi – Chap 1721/10/2018
Anh Hùng? Ta Không Làm Lâu Rồi – Chap 1620/10/2018
Anh Hùng? Ta Không Làm Lâu Rồi – Chap 1519/10/2018
Anh Hùng? Ta Không Làm Lâu Rồi – Chap 1418/10/2018
Anh Hùng? Ta Không Làm Lâu Rồi – Chap 1317/10/2018
Anh Hùng? Ta Không Làm Lâu Rồi – Chap 1216/10/2018
Anh Hùng? Ta Không Làm Lâu Rồi – Chap 1115/10/2018
Anh Hùng? Ta Không Làm Lâu Rồi – Chap 1015/10/2018
Anh Hùng? Ta Không Làm Lâu Rồi – Chap 913/10/2018
Anh Hùng? Ta Không Làm Lâu Rồi – Chap 812/10/2018
Anh Hùng? Ta Không Làm Lâu Rồi – Chap 712/10/2018
Anh Hùng? Ta Không Làm Lâu Rồi – Chap 609/10/2018
Anh Hùng? Ta Không Làm Lâu Rồi – Chap 508/10/2018
Anh Hùng? Ta Không Làm Lâu Rồi – Chap 406/10/2018
Anh Hùng? Ta Không Làm Lâu Rồi – Chap 305/10/2018
Anh Hùng? Ta Không Làm Lâu Rồi – Chap 204/10/2018
Anh Hùng? Ta Không Làm Lâu Rồi – Chap 103/10/2018

Bình luận