#Hào Môn Ngôn Tình Trọn Bộ Trà Đá
Mobile Top
Ảnh Đế Lão Công Độc Ác Yêu

Ảnh Đế Lão Công Độc Ác Yêu

Tên khác: Không có
Tác giả: Ái Quả iLEGUO
Nhóm dịch: Đang cập nhật
Tình trạng: Đang tiến hành
Nguồn: Thất Tinh Thẩm Thước
Ngày thêm: 03/06/2018

Nữ diễn mới vào nghề Bạch Mộ Chỉ trong một đêm bị chơi SM đến chết, được sống lại đầu thai vào một cơ thể của một cô gái tên Hiểu Nhiễm nhờ sự giúp đỡ của thần hộ về Đàm Hoa, liệu rằng cô có thể trả thù kẻ đã hại chết cô?

Vui lòng xem một số thông tin cơ bản trước khi đặt câu hỏi cho nhóm.

Danh sách tập truyện

ChươngNgày đăng
Ảnh Đế Lão Công Độc Ác Yêu – Chap 3309/10/2019
Ảnh Đế Lão Công Độc Ác Yêu – Chap 3216/07/2019
Ảnh Đế Lão Công Độc Ác Yêu – Chap 3116/07/2019
Ảnh Đế Lão Công Độc Ác Yêu – Chap 3023/05/2019
Ảnh Đế Lão Công Độc Ác Yêu – Chap 2926/04/2019
Ảnh Đế Lão Công Độc Ác Yêu – Chap 2826/04/2019
Ảnh Đế Lão Công Độc Ác Yêu – Chap 2715/04/2019
Ảnh Đế Lão Công Độc Ác Yêu – Chap 2626/03/2019
Ảnh Đế Lão Công Độc Ác Yêu – Chap 2530/01/2019
Ảnh Đế Lão Công Độc Ác Yêu – Chap 2415/12/2018
Ảnh Đế Lão Công Độc Ác Yêu – Chap 2310/11/2018
Ảnh Đế Lão Công Độc Ác Yêu – Chap 2210/11/2018
Ảnh Đế Lão Công Độc Ác Yêu – Chap 2122/09/2018
Ảnh Đế Lão Công Độc Ác Yêu – Chap 2009/09/2018
Ảnh Đế Lão Công Độc Ác Yêu – Chap 1912/08/2018
Ảnh Đế Lão Công Độc Ác Yêu – Chap 1812/08/2018
Ảnh Đế Lão Công Độc Ác Yêu – Chap 1712/08/2018
Ảnh Đế Lão Công Độc Ác Yêu – Chap 1628/07/2018
Ảnh Đế Lão Công Độc Ác Yêu – Chap 1528/07/2018
Ảnh Đế Lão Công Độc Ác Yêu – Chap 1410/07/2018
Ảnh Đế Lão Công Độc Ác Yêu – Chap 1303/07/2018
Ảnh Đế Lão Công Độc Ác Yêu – Chap 1226/06/2018
Ảnh Đế Lão Công Độc Ác Yêu – Chap 1121/06/2018
Ảnh Đế Lão Công Độc Ác Yêu – Chap 1020/06/2018
Ảnh Đế Lão Công Độc Ác Yêu – Chap 918/06/2018
Ảnh Đế Lão Công Độc Ác Yêu – Chap 818/06/2018
Ảnh Đế Lão Công Độc Ác Yêu – Chap 708/06/2018
Ảnh Đế Lão Công Độc Ác Yêu – Chap 603/06/2018
Ảnh Đế Lão Công Độc Ác Yêu – Chap 503/06/2018
Ảnh Đế Lão Công Độc Ác Yêu – Chap 403/06/2018
Ảnh Đế Lão Công Độc Ác Yêu – Chap 303/06/2018
Ảnh Đế Lão Công Độc Ác Yêu – Chap 203/06/2018
Ảnh Đế Lão Công Độc Ác Yêu – Chap 103/06/2018

Bình luận

Float Left Đóng
Float Right Đóng