#Cô Vợ Ngôn Tình Trọn Bộ Trà Đá
Ảnh Đế Cầu Sủng

Ảnh Đế Cầu Sủng

Tên khác: Không có
Tác giả: Đang cập nhật
Nhóm dịch: Đang cập nhật
Tình trạng: Đang tiến hành
Nguồn: Phượng Vũ Đài
Ngày thêm: 20/06/2018

Xuyên không qua rồi xuyên không lại, mọi vật thay đổi chỉ có có ngươi vẫn cố chấp không thay đổi. Thiếu nữ hiện đại vô tình xuyên không đến cổ đại, vô tình lại “rơi xuống” giường vương gia…

Vương gia cổ đại lại xuyên không đến hiện đại, trở thành đại minh tinh, nhưng mục đích của anh ta là…

Vui lòng xem một số thông tin cơ bản trước khi đặt câu hỏi cho nhóm.

Bình luận