Amari Mawari

Amari Mawari

Tên khác: Không có
Tác giả: Kuroda Bb
Nhóm dịch: Đang cập nhật
Tình trạng: Đang tiến hành
Nguồn: Lost Seraph
Ngày thêm: 20/04/2015

 
 

Chuyện về một thằng cuồng pet gặp một con bé cuồng lấp-lánh

Tải về truyện do A3 Manga thực hiện tại đây.
Vui lòng xem một số thông tin cơ bản trước khi đặt câu hỏi cho nhóm.

Bình luận

CMD368 Đóng