Amari Mawari

Amari Mawari

Tên khác: Không có
Tác giả: Kuroda Bb
Nhóm dịch: Đang cập nhật
Tình trạng: Đang tiến hành
Nguồn: Lost Seraph
Ngày thêm: 20/04/2015

 
 

Chuyện về một thằng cuồng pet gặp một con bé cuồng lấp-lánh

Tải về truyện do A3 Manga thực hiện tại đây.
Vui lòng xem một số thông tin cơ bản trước khi đặt câu hỏi cho nhóm.

Bình luận