#Hào Môn Ngôn Tình Trọn Bộ Trà Đá
Mobile Top
Âm Dương Khoái Đệ Trạm

Âm Dương Khoái Đệ Trạm

Tên khác: Không có
Tác giả: Khương Doanh Hâm
Nhóm dịch: Đang cập nhật
Tình trạng: Đang tiến hành
Nguồn: Ngôn Phong
Ngày thêm: 14/06/2017

Tôi sinh ra đã là người phàm, vì muốn tìm kích thích mà đi vào con đường làm nhân viên âm dương khoái đệ. Mơ thấy trong tiệm có tất cả những thứ mà mình muốn có, nhưng duy nhất không có tiền. Phía sau một khoái đệ có một câu chuyện đáng sợ, tiếng khóc nơi giếng sâu, người già thật giả, trong ti vi xuất hiện quỷ… những việc này làm tôi đi sát vào biên giới sống chết. Mà những quá khứ này,đều giấu bạn trai quỷ của tôi.

Ghé thăm Ngôn Phong để xem nhiều truyện hơn.

Vui lòng xem một số thông tin cơ bản trước khi đặt câu hỏi cho nhóm.

Danh sách tập truyện

ChươngNgày đăng
Âm Dương Khoái Đệ Trạm – Chap 5607/03/2019
Âm Dương Khoái Đệ Trạm – Chap 5503/03/2019
Âm Dương Khoái Đệ Trạm – Chap 5427/02/2019
Âm Dương Khoái Đệ Trạm – Chap 5320/02/2019
Âm Dương Khoái Đệ Trạm – Chap 5215/02/2019
Âm Dương Khoái Đệ Trạm – Chap 5111/02/2019
Âm Dương Khoái Đệ Trạm – Chap 5004/02/2019
Âm Dương Khoái Đệ Trạm – Chap 4901/02/2019
Âm Dương Khoái Đệ Trạm – Chap 4829/01/2019
Âm Dương Khoái Đệ Trạm – Chap 4721/01/2019
Âm Dương Khoái Đệ Trạm – Chap 4616/01/2019
Âm Dương Khoái Đệ Trạm – Chap 4510/01/2019
Âm Dương Khoái Đệ Trạm – Chap 4424/12/2018
Âm Dương Khoái Đệ Trạm – Chap 4322/12/2018
Âm Dương Khoái Đệ Trạm – Chap 4212/12/2018
Âm Dương Khoái Đệ Trạm – Chap 4107/12/2018
Âm Dương Khoái Đệ Trạm – Chap 4030/11/2018
Âm Dương Khoái Đệ Trạm – Chap 3926/11/2018
Âm Dương Khoái Đệ Trạm – Chap 3809/11/2018
Âm Dương Khoái Đệ Trạm – Chap 3703/11/2018
Âm Dương Khoái Đệ Trạm – Chap 3629/10/2018
Âm Dương Khoái Đệ Trạm – Chap 3520/10/2018
Âm Dương Khoái Đệ Trạm – Chap 3417/10/2018
Âm Dương Khoái Đệ Trạm – Chap 3314/10/2018
Âm Dương Khoái Đệ Trạm – Chap 3204/10/2018
Âm Dương Khoái Đệ Trạm – Chap 3130/09/2018
Âm Dương Khoái Đệ Trạm – Chap 3014/09/2018
Âm Dương Khoái Đệ Trạm – Chap 2908/09/2018
Âm Dương Khoái Đệ Trạm – Chap 2821/06/2018
Âm Dương Khoái Đệ Trạm – Chap 2712/06/2018
Âm Dương Khoái Đệ Trạm – Chap 2621/05/2018
Âm Dương Khoái Đệ Trạm – Chap 2515/05/2018
Âm Dương Khoái Đệ Trạm – Chap 2410/04/2018
Âm Dương Khoái Đệ Trạm – Chap 2306/04/2018
Âm Dương Khoái Đệ Trạm – Chap 2205/04/2018
Âm Dương Khoái Đệ Trạm – Chap 2102/02/2018
Âm Dương Khoái Đệ Trạm – Chap 2029/01/2018
Âm Dương Khoái Đệ Trạm – Chap 1923/01/2018
Âm Dương Khoái Đệ Trạm – Chap 1821/01/2018
Âm Dương Khoái Đệ Trạm – Chap 1717/01/2018
Âm Dương Khoái Đệ Trạm – Chap 1626/12/2017
Âm Dương Khoái Đệ Trạm – Chap 1517/11/2017
Âm Dương Khoái Đệ Trạm – Chap 1426/10/2017
Âm Dương Khoái Đệ Trạm – Chap 1315/10/2017
Âm Dương Khoái Đệ Trạm – Chap 1212/09/2017
Âm Dương Khoái Đệ Trạm – Chap 1103/09/2017
Âm Dương Khoái Đệ Trạm – Chap 1031/08/2017
Âm Dương Khoái Đệ Trạm – Chap 924/08/2017
Âm Dương Khoái Đệ Trạm – Chap 822/08/2017
Âm Dương Khoái Đệ Trạm – Chap 703/08/2017
Âm Dương Khoái Đệ Trạm – Chap 626/07/2017
Âm Dương Khoái Đệ Trạm – Chap 526/07/2017
Âm Dương Khoái Đệ Trạm – Chap 426/07/2017
Âm Dương Khoái Đệ Trạm – Chap 315/06/2017
Âm Dương Khoái Đệ Trạm – Chap 214/06/2017
Âm Dương Khoái Đệ Trạm – Chap 114/06/2017

Bình luận

Float Left Đóng
Float Right Đóng