#Bá Đạo Ngôn Tình Trọn Bộ Trà Đá
VIC Mobile Top
Ám Chi Lạc Ấn

Ám Chi Lạc Ấn

Tên khác: Ấn Kí Bóng Tối
Tác giả: Yên Đầu Mục Nhất
Nhóm dịch: A3
Tình trạng: Trọn bộ
Nguồn: www.a3manga.com
Ngày thêm: 28/07/2014

Ám chi lạc ấn là câu chuyện kể về chàng thiếu niên có năng lực đặc biệt Tô Ngân cùng món đồ mà anh ta bảo vệ (vật bị thất lạc của thế giới khác), từ đó vô tình bị lôi kéo vào những cuộc chiến…

Vui lòng xem một số thông tin cơ bản trước khi đặt câu hỏi cho nhóm.

Danh sách tập truyện

ChươngNgày đăng
Ám Chi Lạc Ấn – Chap 10030/03/2019
Ám Chi Lạc Ấn – Chap 9929/03/2019
Ám Chi Lạc Ấn – Chap 9829/03/2019
Ám Chi Lạc Ấn – Chap 9729/03/2019
Ám Chi Lạc Ấn – Chap 9629/03/2019
Ám Chi Lạc Ấn – Chap 9529/03/2019
Ám Chi Lạc Ấn – Chap 9429/03/2019
Ám Chi Lạc Ấn – Chap 9328/03/2019
Ám Chi Lạc Ấn – Chap 9227/03/2019
Ám Chi Lạc Ấn – Chap 9126/03/2019
Ám Chi Lạc Ấn – Chap 9025/03/2019
Ám Chi Lạc Ấn – Chap 8921/03/2019
Ám Chi Lạc Ấn – Chap 8820/03/2019
Ám Chi Lạc Ấn – Chap 8719/03/2019
Ám Chi Lạc Ấn – Chap 8618/03/2019
Ám Chi Lạc Ấn – Chap 8518/03/2019
Ám Chi Lạc Ấn – Chap 8418/03/2019
Ám Chi Lạc Ấn – Chap 8317/03/2019
Ám Chi Lạc Ấn – Chap 8217/03/2019
Ám Chi Lạc Ấn – Chap 8117/03/2019
Ám Chi Lạc Ấn – Chap 8017/03/2019
Ám Chi Lạc Ấn – Chap 7914/03/2019
Ám Chi Lạc Ấn – Chap 7814/03/2019
Ám Chi Lạc Ấn – Chap 7714/03/2019
Ám Chi Lạc Ấn – Chap 7614/03/2019
Ám Chi Lạc Ấn – Chap 7514/03/2019
Ám Chi Lạc Ấn – Chap 7413/03/2019
Ám Chi Lạc Ấn – Chap 73.213/03/2019
Ám Chi Lạc Ấn – Chap 73.113/03/2019
Ám Chi Lạc Ấn – Chap 7213/03/2019
Ám Chi Lạc Ấn – Chap 7113/03/2019
Ám Chi Lạc Ấn – Chap 7013/03/2019
Ám Chi Lạc Ấn – Chap 6912/03/2019
Ám Chi Lạc Ấn – Chap 6812/03/2019
Ám Chi Lạc Ấn – Chap 6712/03/2019
Ám Chi Lạc Ấn – Chap 6612/03/2019
Ám Chi Lạc Ấn – Chap 6512/03/2019
Ám Chi Lạc Ấn – Chap 6412/03/2019
Ám Chi Lạc Ấn – Chap 6312/03/2019
Ám Chi Lạc Ấn – Chap 6211/03/2019
Ám Chi Lạc Ấn – Chap 6110/03/2019
Ám Chi Lạc Ấn – Chap 6009/03/2019
Ám Chi Lạc Ấn – Chap 5919/02/2019
Ám Chi Lạc Ấn – Chap 5818/02/2019
Ám Chi Lạc Ấn – Chap 5711/02/2019
Ám Chi Lạc Ấn – Chap 5611/02/2019
Ám Chi Lạc Ấn – Chap 5509/02/2019
Ám Chi Lạc Ấn – Chap 5408/02/2019
Ám Chi Lạc Ấn – Chap 5329/01/2019
Ám Chi Lạc Ấn – Chap 5228/01/2019
Ám Chi Lạc Ấn – Chap 5127/01/2019
Ám Chi Lạc Ấn – Chap 50.223/01/2019
Ám Chi Lạc Ấn – Chap 50.122/01/2019
Ám Chi Lạc Ấn – Chap 4921/01/2019
Ám Chi Lạc Ấn – Chap 4820/01/2019
Ám Chi Lạc Ấn – Chap 4719/01/2019
Ám Chi Lạc Ấn – Chap 4618/01/2019
Ám Chi Lạc Ấn – Chap 4507/01/2019
Ám Chi Lạc Ấn – Chap 4406/01/2019
Ám Chi Lạc Ấn – Chap 4305/01/2019
Ám Chi Lạc Ấn – Chap 4204/01/2019
Ám Chi Lạc Ấn – Chap 4102/01/2019
Ám Chi Lạc Ấn – Chap 4001/01/2019
Ám Chi Lạc Ấn – Chap 3918/12/2018
Ám Chi Lạc Ấn – Chap 3815/12/2018
Ám Chi Lạc Ấn – Chap 3709/12/2018
Ám Chi Lạc Ấn – Chap 3619/11/2018
Ám Chi Lạc Ấn – Chap 3518/11/2018
Ám Chi Lạc Ấn – Chap 3406/11/2018
Ám Chi Lạc Ấn – Chap 3323/10/2018
Ám Chi Lạc Ấn – Chap 3222/10/2018
Ám Chi Lạc Ấn – Chap 3107/10/2018
Ám Chi Lạc Ấn – Chap 3005/10/2018
Ám Chi Lạc Ấn – Chap 2918/09/2018
Ám Chi Lạc Ấn – Chap 2812/09/2018
Ám Chi Lạc Ấn – Chap 2709/09/2018
Ám Chi Lạc Ấn – Chap 2606/09/2018
Ám Chi Lạc Ấn – Chap 2504/09/2018
Ám Chi Lạc Ấn – Chap 2403/09/2018
Ám Chi Lạc Ấn – Chap 2303/09/2018
Ám Chi Lạc Ấn – Chap 2231/08/2018
Ám Chi Lạc Ấn – Chap 2130/08/2018
Ám Chi Lạc Ấn – Chap 2029/08/2018
Ám Chi Lạc Ấn – Chap 1928/08/2018
Ám Chi Lạc Ấn – Chap 1827/08/2018
Ám Chi Lạc Ấn – Chap 1725/08/2018
Ám Chi Lạc Ấn – Chap 1623/08/2018
Ám Chi Lạc Ấn – Chap 1522/08/2018
[REMAKE] Ám Chi Lạc Ấn – Chap 1421/08/2018
[REMAKE] Ám Chi Lạc Ấn – Chap 1321/08/2018
[REMAKE] Ám Chi Lạc Ấn – Chap 1220/08/2018
[REMAKE] Ám Chi Lạc Ấn – Chap 1119/08/2018
[REMAKE] Ám Chi Lạc Ấn – Chap 1018/08/2018
[REMAKE] Ám Chi Lạc Ấn – Chap 917/08/2018
[REMAKE] Ám Chi Lạc Ấn – Chap 815/08/2018
[REMAKE] Ám Chi Lạc Ấn – Chap 714/08/2018
[REMAKE] Ám Chi Lạc Ấn – Chap 610/08/2018
[REMAKE] Ám Chi Lạc Ấn – Chap 505/08/2018
[REMAKE] Ám Chi Lạc Ấn – Chap 403/08/2018
[REMAKE] Ám Chi Lạc Ấn – Chap 302/08/2018
[REMAKE] Ám Chi Lạc Ấn – Chap 201/08/2018
[REMAKE] Ám Chi Lạc Ấn – Chap 131/07/2018
Ám Chi Lạc Ấn – Chap 1416/12/2014
Ám Chi Lạc Ấn – Chap 1312/12/2014
Ám Chi Lạc Ấn – Chap 1209/12/2014
Ám Chi Lạc Ấn – Chap 1107/12/2014
Ám Chi Lạc Ấn – Chap 1003/12/2014
Ám Chi Lạc Ấn – Chap 902/12/2014
Ám Chi Lạc Ấn – Chap 801/12/2014
Ám Chi Lạc Ấn – Chap 707/08/2014
Ám Chi Lạc Ấn – Chap 606/08/2014
Ám Chi Lạc Ấn – Chap 505/08/2014
Ám Chi Lạc Ấn – Chap 431/07/2014
Ám Chi Lạc Ấn – Chap 330/07/2014
Ám Chi Lạc Ấn – Chap 229/07/2014
Ám Chi Lạc Ấn – Chap 128/07/2014

Bình luận