Aku no Higan

Aku no Higan

Tên khác: Beyond Evil
Tác giả: Miura
Nhóm dịch: Deathplace
Tình trạng: Trọn bộ
Nguồn: dpmanga.net
Ngày thêm: 02/02/2015

 

Terajima, một học sinh trung học ma mãnh, thẳng tính vô tình lọt vào tầm mắt của quỷ victor! Vì Victor cứu mạng cậu ta nên cậu ta phải thực hiện giao kèo của mình với quỷ…

Tải về truyện do A3 Manga thực hiện tại đây.
Vui lòng xem một số thông tin cơ bản trước khi đặt câu hỏi cho nhóm.

Danh sách tập truyện

ChapterNgày đăng
Aku no Higan – Chap 6621/06/2016
Aku no Higan – Chap 6521/06/2016
Aku no Higan – Chap 6421/06/2016
Aku no Higan – Chap 6321/06/2016
Aku no Higan – Chap 6221/06/2016
Aku no Higan – Chap 6121/06/2016
Aku no Higan – Chap 6021/06/2016
Aku no Higan – Chap 5921/06/2016
Aku no Higan – Chap 5825/10/2015
Aku no Higan – Chap 5723/10/2015
Aku no Higan – Chap 5623/10/2015
Aku no Higan – Chap 5523/10/2015
Aku no Higan – Chap 5423/10/2015
Aku no Higan – Chap 5323/10/2015
Aku no Higan – Chap 5223/10/2015
Aku no Higan – Chap 5123/10/2015
Aku no Higan – Chap 5023/10/2015
Aku no Higan – Chap 4923/10/2015
Aku no Higan – Chap 4823/10/2015
Aku no Higan – Chap 4723/10/2015
Aku no Higan – Chap 4623/10/2015
Aku no Higan – Chap 4523/10/2015
Aku no Higan – Chap 4423/10/2015
Aku no Higan – Chap 4323/10/2015
Aku no Higan – Chap 4223/10/2015
Aku no Higan – Chap 4123/10/2015
Aku no Higan – Chap 4023/10/2015
Aku no Higan – Chap 3923/10/2015
Aku no Higan – Chap 3825/09/2015
Aku no Higan – Chap 3715/09/2015
Aku no Higan – Chap 3603/09/2015
Aku no Higan – Chap 3526/08/2015
Aku no Higan – Chap 3419/08/2015
Aku no Higan – Chap 3312/08/2015
Aku no Higan – Chap 3207/08/2015
Aku no Higan – Chap 3127/07/2015
Aku no Higan – Chap 3022/07/2015
Aku no Higan – Chap 2919/07/2015
Aku no Higan – Chap 2807/07/2015
Aku no Higan – Chap 2728/06/2015
Aku no Higan – Chap 2623/06/2015
Aku no Higan – Chap 2515/06/2015
Aku no Higan – Chap 2407/06/2015
Aku no Higan – Chap 2328/05/2015
Aku no Higan – Chap 2223/05/2015
Aku no Higan – Chap 2122/05/2015
Aku no Higan – Chap 2021/05/2015
Aku no Higan – Chap 1921/05/2015
Aku no Higan – Chap 1829/03/2015
Aku no Higan – Chap 1725/03/2015
Aku no Higan – Chap 1620/03/2015
Aku no Higan – Chap 1517/03/2015
Aku no Higan – Chap 1412/03/2015
Aku no Higan – Chap 1310/03/2015
Aku no Higan – Chap 1208/03/2015
Aku no Higan – Chap 1107/03/2015
Aku no Higan – Chap 1004/03/2015
Aku no Higan – Chap 921/02/2015
Aku no Higan – Chap 821/02/2015
Aku no Higan – Chap 709/02/2015
Aku no Higan – Chap 608/02/2015
Aku no Higan – Chap 507/02/2015
Aku no Higan – Chap 405/02/2015
Aku no Higan – Chap 305/02/2015
Aku no Higan – Chap 203/02/2015
Aku no Higan – Chap 102/02/2015

Bình luận